Pasje naszych absolwentów

Absolwentka naszej szkoły Natalia Rok, zarażona sportem podczas nauki w liceum konsekwentnie realizuje swoją pasję, którą jest boks. Ciężka praca owocuje sukcesami. Natalia została powołana do Kadry Narodowej, z ramienia której uczestniczy w różnych zawodach, w czasie których odnosi niebywałe sukcesy. Na przełomie marca i kwietnia w Grudziądzu odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorek i Seniorek w boksie, w których Natalia wywalczyła tytuł Mistrza Polski w wadze 54 kg. Natalii  i wszystkim naszym absolwentom życzymy samych zwycięstw w realizacji swoich celów.

Wielkie serca naszych wolontariuszy

W naszej szkole od wielu lat działają wolontariusze, którzy biorą udział w różnych akcjach charytatywnych. Nigdy nie przechodzą obojętnie wobec krzywdy drugiego człowieka i losu bezdomnych zwierząt. Ich wrażliwość miała odzwierciedlenie w organizacji wielu przedsięwzięć na potrzeby innych.

Organizowali oni jarmarki bożonarodzeniowe i wielkanocne, na które przygotowywali wyroby rękodzieła artystycznego. Dochód ze sprzedaży przeznaczono na zakup smyczy, karmy obroży do schroniska dla zwierząt w Zawierciu.

Uczniowie uruchomili zbiórkę odzieży, maskotek, książek  i słodyczy, które zostały zebrane, posegregowane i przekazane do Domu Dziecka w Zawierciu i Domu Samotnej Matki w Częstochowie. W najbliższym czasie  gotowe paczki z niezbędnymi artykułami dotrą do Domu Małego Dziecka w Częstochowie.

Naszych wolontariuszy poruszył również los małych dzieci chorych na raka i nawiązali współpracę z Fundacją „Z Serca dla Serca” zbierając pieniądze na budowę Hospicjum dla Dzieci w Zaleszynach.

Odbyła się również zbiórka do puszki na chorego konia, który bez naszej pomocy i pomocy ludzi dobrej woli zostałby zaprowadzony na rzeź. Jak co roku wolontariusze przystąpili do akcji WOŚP i zebraną kwotę przekazali do sztabu w Porębie. Nasza społeczność szkolna jest bardzo ze sobą zżyta i pomaga sobie w każdej trudnej sytuacji. Świadectwem tego było wielkie zaangażowanie wszystkich uczniów w pomoc dla kolegi, którego doświadczył los.

Nasi wolontariusze chętnie odnajdują się w roli korepetytorów i pomagają swoim młodszym kolegom w świetlicach środowiskowych. Cieszymy się, że w naszej szkole jest tak wielu altruistów.

 Mimo tego, iż klasy programowo najwyższe opuściły już mury naszej szkoły to młodsi koledzy i koleżanki, dla których wartości etyczne i moralne są priorytetem, kontynuują działania wolontariatu.

opiekunowie: mgr Krystyna Rok i mgr Beata Kita 

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

Dnia 26 kwietnia 2019 roku pożegnaliśmy uczniów klas maturalnych. W uroczystej akademii uczestniczyli: Sekretarz Powiatu Zawierciańskiego Tomasz Dzierżanowski, Radny Powiatu Zawierciańskiego Karol Hadrych, Burmistrz Miasta Poręba Ryszard Spyra, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły, a przede wszystkim uczniowie. Po przemówieniu zaproszonych gości oraz Pani Dyrektor nastąpiło wręczenie nagród dla najlepszych uczniów i listów gratulacyjnych dla ich rodziców. Doceniono również uczniów, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę w zawodach sportowych, wolontariacie, licznych uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, olimpiadach oraz aktywnie działali w samorządzie szkolnym.
Podczas akademii koordynator kończącego się projektu „Inwestuję w siebie – inwestuję w przyszłość” mgr Anna Grochowska wraz z zaproszonymi gośćmi, z Panią Dyrektor oraz z opiekunami wyjazdów mgr Anetą Wysocką oraz mgr Krzysztofem Bialikiem wręczyli odbywającym praktyki zawodowe w Sevilli Certyfikaty Europass. Wyjazd realizowany był w ramach programu POWER Kształcenie i Szkolenie Zawodowe.
Po części oficjalnej cała społeczność szkolna i zaproszeni goście obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez klasę II C i III A oraz tegorocznych maturzystów Na koniec wszyscy absolwenci zostali obdarowani drobnymi upominkami przez swoich kolegów i koleżanki z klas młodszych.

» Read more

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY z dnia 08 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo, Rodzice, Opiekunowie, Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Technikum im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół w Porębie.

Po rozpoznaniu sytuacji kadrowej podczas strajku, informuję, że od dnia 09 kwietnia 2019 r. będą odbywać się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

Rodzicom, Opiekunom  i Uczniom  dziękuję za wyrozumiałość w tej niezwykle trudnej społecznie sytuacji.

Z poważaniem
Beata Mędrecka-Bańka
Dyrektor Szkoły

„Teatr na żywo”

Dnia 04 kwietnia 2019r. miło nam było gościć w naszej szkole aktorów z Teatru Forma z Białegostoku, którzy zaprezentowali młodzieży spektakl pt.: ,,Ferdydurke”. Celem sztuki było ukazanie młodemu człowiekowi, iż każdy z nas przybiera wobec innych ludzi różne postawy, często nakładamy maski, gramy, nie jesteśmy szczerzy, a to utrudnia nam codzienną komunikację. Dodatkowym atutem przedstawienia był bezpośredni kontakt aktorów z uczniami.
Organizator: mgr B.Kita.

» Read more

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Państwo,
Rodzice Uczniów, Opiekunowie, Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Technikum im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół w Porębie.
Pragnę Państwa poinformować, że Pracownicy Zespołu Szkół w Porębie w referendum zdecydowali o przystąpieniu do akcji strajkowej.
Z uwagi na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa Uczniom, co może zagrozić bezpośrednio Ich zdrowiu, zmuszona jestem zawiesić zajęcia w dniu 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – nie będzie zajęć planowanych na ten dzień. W związku z powyższym w poniedziałek Uczniowie niepełnoletni pozostaną pod Państwa opieką. 
Uczniowie którzy przyjdą w tym dniu do szkoły będą mieli zajęcia opiekuńcze z dyrektorem szkoły. 
Dzień 8 kwietnia 2019 r. dostarczy mi aktualnych informacji na temat skali strajku w naszej Szkole, dlatego decyzje dotyczące kolejnych dni będę podejmować w poniedziałek. Bardzo Państwa proszę o śledzenie bieżących informacji na stronie internetowej.
Sytuacja jest dynamiczna, dlatego musimy być przygotowani na różne scenariusze.
Proszę Rodziców, Opiekunów  i Uczniów o wyrozumiałość i życzliwość w tej niezwykle trudnej społecznie sytuacji.
Z poważaniem
Beata Mędrecka-Bańka
Dyrektor Szkoły

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

1.     Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

2.     Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

3.     § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

4.     Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

5.     Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

6.     Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

1 2 3 4 5 6 24