Wycieczka

       Dnia 26.09.2018 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w wykładach na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, które składały się z trzech modułów: 

 1. Fizjologia człowieka – to roboty muszą wiedzieć. Do poprawnej współpracy człowieka z robotem niezbędna jest wiedza o funkcjonowaniu ludzkiego organizmu. Biolog – naukowiec pokazał i wyjaśnił zasady działania układów mięśniowego i nerwowego, w oparciu o które funkcjonuje robotyczny egzoszkielet.
 1. Luna EMG – robot neurorehabilitacyjny. Dzięki połączeniu wiedzy technicznej z medyczną i biologiczną, zespół inżynierów z Politechniki Śląskiej stworzył robota rehabilitacyjnego – Luna EMG. O możliwościach Luny oraz długiej drodze jaką musieli pokonać opowiedzieli jej twórcy.
 1. Geny w pudełku. Od podstawowych informacji o DNA po nowatorskie urządzenia wykorzystywane w biologii molekularnej i diagnostyce laboratoryjnej – czyli jak wiedza z genetyki może być wykorzystywana w życiu, pracy 
  i diagnozowaniu chorób ludzi, zwierząt i roślin. Wykład poprowadzili genetycy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ.

        Następnie uczniowie wraz z opiekunami udali się do kina na film „Dywizjon 303”, aby przybliżyć sobie historię drugiej wojny światowej i bitwę o Anglię, w której brali udział polscy piloci, dla których patriotyzm był priorytetem.  

         Wszyscy wrócili zadowoleni i pełni wrażeń po obejrzeniu filmu.

Opiekunowie: mgr inż. Elżbieta Pustułka, mgr Beata Kita

Młodzieżowa Rada Miasta

Radni Młodzieżowej Rady Miasta Poręba w składzie: Małgorzata Brzęczka, Iga Mucha, Wiktoria Malecińska, Daniel Drabek i Bartosz Nawrot wraz z opiekunem radną miasta Poręba Agnieszką Andrzejewską w dniu 25.05.2018 r. uczestniczyli w Kongresie Młodzieżowych Rad Miasta, Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego zorganizowanym pod hasłem „Nic o nas bez nas – partycypacja młodzieży w życiu społecznym” w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uczestników przywitał Przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego Michał Kubis oraz Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

Przedstawiciele Młodzieżowych Rad z uwagą wysłuchali wykładu prof. Jerzego Buzka i uczestniczyli w zainicjowanej dyskusji.

» Read more

Konkurs !!!

Nauczyciel przedmiotów zawodowych mgr inż. Elżbieta Pustułka ogłasza konkurs „Świat gier komputerowych – wady i zalety”. Prace należy wykonać w programie POWTOON – animacja lub prezentacja, można również przygotować prace w formie plastycznej – technika dowolna.  Osoby zainteresowane proszone są o przynoszenie prac do sali nr 15 do dnia 18.05.2018 r . Celem konkursu jest uświadomienie młodemu człowiekowi pozytywnych i negatywnych skutków gier komputerowych.

Opiekun: mgr inż. Elżbieta Pustułka

II Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego

Województwo Śląskie oraz Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, Ochotniczymi Hufcami Pracy, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną,  Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zapraszają uczniów wszystkich rodzajów szkół (w szczególności ostatnich klas) na II Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego w dniach 13 – 14 kwietnia 2018 r. w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul. Krasińskiego 2 oraz w urzędach pracy województwa śląskiego, OHP, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Celem Forum jest:

 • przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i ścieżki kształcenia,
 • kształtowanie aktywnej postawy wobec własnego rozwoju zawodowego,
 • promocja szkolnictwa zawodowego,
 • prezentacja oferty szkół i współpracujących z nimi pracodawców,
 • prezentacja oferty Młodzieżowego Centrum Kariery, Młodzieżowego Biura Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Konsultacje z doradcami zawodowymi będą miały miejsce w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu, ul. Parkowa 2,  14 kwietnia 2018 r. w godzinach 9.00 – 12.00. Skierowane są one dla zainteresowanych uczniów, rodziców, nauczycieli – wstęp wolny (nie wymaga zgłoszenia). Osoby będą miały możliwość m.in. przeprowadzenia rozmowy z doradcą zawodowym, omówienia ścieżki kariery zawodowej, wykonania testu predyspozycji zawodowych.

Dzień Bezpiecznego Internetu

14 lutego 2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie, którego ideą przewodnią był Dzień Bezpiecznego Internetu, przebiegający pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Celem spotkania było popularyzowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa i kultury w Sieci wśród młodzieży. W spotkaniu brali udział funkcjonariusze policji z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu nadkom. Andrzej  Świeboda i st. sierż. Marta Wnuk, którzy na co dzień zajmują się problematyką prewencji kryminalnej. Funkcjonariuszka podczas prelekcji omówiła tematykę związana z przestępczością nieletnich, cyberprzemocy oraz innych zagrożeń związanych z Internetem. Ponadto dowiedzieliśmy się, że „szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w Internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią„.

Podczas obchodów DBI 2018 podkreślono także, „że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony”.

 

Organizator: mgr inż. Elżbieta Pustułka

» Read more

„Wycieczka integracyjna klas I ZS w Porębie”

              Dnia 22 stycznia 2018 r. uczniowie klasy Ia Technikum i Ic Liceum Ogólnokształcącego wraz z opiekunami: mgr Elżbietą Wieczorek, mgr inż. Elżbietą Pustułką i mgr Beatą Kitą udali się na wycieczkę integracyjną do Katowic. Młodzież zwiedziła egzotarium, w którym mogła podziwiać egzotyczne rośliny i zwierzęta. Egzotarium jest pięknie zlokalizowane na terenie Parku Kresowego im. Leona Kruczkowskiego i przypomina palmiarnię. Następnie pojechali do kina na film pt. „Jumanji” i „Cudowny chłopiec”. Są to filmy przekazujące wartości, którymi młody człowiek powinien kierować się w życiu. Sentencje pokazane w filmie uświadomiły naszym wychowankom jak ważna jest wrażliwość na krzywdę bliźniego i jak istotna jest prawdziwa przyjaźń. Podczas drogi powrotnej uczniowie dyskutowali o obejrzanych filmach.

                Wszyscy wrócili uśmiechnięci, zadowoleni i chętni na kolejny wyjazd.

» Read more

Dzień Bezpiecznego Internetu 2018

W 2018 r. Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony będziemy 6 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Szacunek to istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w Internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią. Podczas obchodów DBI 2018 podkreślane będzie to, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.

Inicjatywy podjęte przez naszą szkołę z okazji DBI 2017:

 • Zgłoszenie inicjatywy na portalu dbi.pl.
 • Przygotowanie gazetki ściennej – „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”.
 • Czy wiesz jak bezpiecznie posługiwać się Internetem? (Prywatność i bezpieczeństwo) – przygotowanie w formie ulotki wykazu właściwych zachowań w sieci.
 • Spotkanie dla uczniów połączone z prelekcją przeprowadzoną przez przedstawiciela Policji nt. Bezpieczeństwa w Internecie.
 • Przygotowanie pogadanek na godzinach wychowawczych – „Nie jestem anonimowy w sieci”.
 • „Netykieta Internetowa” i „Jak spędzam wolny czas w sieci?” – prezentacje multimedialne.
 • Quiz wiedzy na temat bezpieczeństwa w sieci.

Zapraszamy uczniów do konkursów!

mgr inż. Elżbieta Pustułka

„Mobilny uczeń-otwarty na przyszłość”

Od wielu lat uczniowie Zespłu Szkół w Porębie aktywnie uczestniczy w projektach europejskich z zakresu szkolnictwa zawodowego. Udział w projekcie Erasmus+ przyczynił się do podniesienia jakości pracy szkoły i kompetencji uczniów.

 W dniach 3-16 grudnia logistycy z III I IV klasy technikum Zespołu Szkół w Porębie w ramach projektu „Mobilny uczeń-otwarty na przyszłość”, wyjechali na dwutygodniowe praktyki zawodowe do hiszpańskiej Andaluzji. Program dwutygodniowego pobytu obejmował zajęcia edukacyjne z zakresu portów i terminali prowadzone przez wykładowców Wyższej Szkoły Technicznej ADA. Dodatkowo uczniowie zdobywali umiejętności językowe i kulturowe na profesjonalnym kursie języka hiszpańskiego

Obecny polski rynek pracy wskazuje na duże zapotrzebowanie w branży lotniczej szczególnie eksploatacja portów i terminali. Wzrost produkcji w gospodarce powoduje konieczność rozwoju usług logistycznych, a co za tym idzie, ekspansję przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych dla każdej gałęzi gospodarki.

Podczas pobytu uczniowie uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do fabryki Coca Coli w Sevilli, a także do portu Guadalquivir. Program wycieczki obejmował również wizytę w Muzeum Morskim. W ramach zajęć kulturowych w pierwszym tygodniu pobytu dla młodzieży została zorganizowana wycieczka do malowniczej stolicy Costa del Sol, Malagi.

Podczas całodniowej wycieczki uczestnicy projektu mieli okazję podziwiać uroki trzeciego co do wielkości miasta Hiszpanii mudejarowej Sevilli. Wizytówką tego niezwykłego miasta jest Katedra Najświętszej Marii Panny, która powstała w miejscu meczetu zbudowanego przez muzułmańską dynastię Almohadów. Podziwiać tu można też Torre de Oro, zachwycające roślinnością ogrody Alcazaru, Plaza de Toros, Archivo de Indias, Casa de Pilatos oraz niezwykłej urody Plaza de Espana.

W urokliwej dzielnicy La Alameda de Hercules, na ulicy Calle San Fernando,29, w słynnym barze Cien Montaditos odbył się wieńczący ten wspaniały wyjazd wieczór tapas, podczs którego nasi uczniowie degustowali najsłynniejsze hiszpańskie przekąski wśród których królowała osmiorniczka po galicyjsku-pulpo al gallego, pieczone ziemiaczki- patatas bravas, embutidos y quesos – lokalne wędliny i sery, smażone rybki i kurczaczki- pescaditos y pollitos fritos.

Po odbyciu praktyk oraz ukończeniu kursu języka hiszpańskiego uczniowie przystąpili do serii egzaminów, z których wyniki były niezwykle zadowalające. Nasi logistycy zostali bardzo wysoko ocenieni zarówno przez wysoko wykwalifikowanego wykładowcę ze szkoły ADA Cesara Cip jak i przez Maestro de espanol. Potwierdzeniem nabytych umiejętności zawodowych jest certyfikat EUROPASS MOBILNOŚĆ przygotowany dla każdego ucznia przez Krajowe Centrum Europass. Dodatkowo uczniowie zostali ocenieni w systemie ECVET, czyli w Europejskim Systemie Akumulowania i Przenoszenia Osiągnięć Zawodowych.

Był to niezwykle interesujący wyjazd, łączący w sobie elementy kulturowe, edukacyjne i językowe, realizowany w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe finansowany z funduszy Unii Europejskiej. Młodzież miała zagwarantowany przelot, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy lokalne oraz opiekę pedagogiczną od dnia wyjazdu, aż do powrotu. Każdy uczeń otrzymał również kieszonkowe.

» Read more

Konkurs „BITWA NA BITY”

15 grudnia odbył się konkurs informatyczny „Bitwa na Bity”. Uczestnicy konkursu rywalizowali ze sobą rozwiązując test wiadomości teoretycznych obejmujący swoim zakresem wiedzę ogólną związaną z systemami operacyjnymi i urządzeniami techniki komputerowej. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań wiedzą informatyczną i propagowanie kultury informatycznej.

W konkursie wzięli udział uczniowie z klas I – IV technikum informatycznego.

 

I miejsce –   Bartłomiej Olender i Dominik Rok (klasa IV)

II miejsce –  Dawid Kacperski i Michał Struski (klasa II)

                    Dawid Machura i Konrad Rabiega (klasa IV)

III miejsce – Konrad Gocyła i Mateusz Strzelecki (klasa II)

                     Szymon Machura i Olaf szewczyk (klasa IV)

Gratulujemy !!!

Organizator: mgr inż. Elżbieta Pustułka

» Read more

1 2 3 4