Konkurs BITWA NA BITY

To już 4 edycja szkolnego konkursu „BITWA NA BITY”.  Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

W konkursie mogą wziąć udział:

– uczniowie wszystkich klas technikum w zawodzie technik informatyk,  technik logistyk, technik lotniskowych służb operacyjnych oraz uczniowie liceum ogólnokształcącego.

 

 

Zakres materiału:

– Licencje 

– Systemy plików

– Systemy liczbowe

– Mikroprocesor

– Pamięci masowe

 

Konkurs odbędzie się 15 grudnia 2017 r. o godz. 12.30 w sali 22.

Organizator: mgr inż. Elżbieta Pustułka

European Vocational Skills Week – „A mobile student – open to the future”

W piątek 01 grudnia 2017 roku w naszej szkole odbyło się w ramach Tygodnia Umiejętności Zawodowych spotkanie z I i II klasą technikum.

Uczniowie dowiedzieli się o możliwościach jakie daje program Erasmus +, w którym uczestniczy nasza szkoła. Ponadto uczniowie, którzy w ramach tego programu wyjechali kilka dni temu do Hiszpanii opowiedzieli, o kulturze tego kraju, obyczajach, ciekawych miejscach i zasadach tam obowiązujących. Dodatkowo uczeń klasy IVa Przemek Kita podzielił się swoimi wrażeniami z wyjazdów na praktyki zagraniczne do Sewilli, w których uczestniczył dwukrotnie a ostatni raz w lutym 2017 roku.

W trakcie spotkania wszyscy uczniowie, którzy wyjechali w dniu 03.12.2017 roku do Hiszpanii mieli wręczone certyfikaty wydane przez szkołę o ukończeniu przygotowania kulturowo-językowego i pedagogicznego.

Podejmowane przez nas działania na rzecz jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego są firmowane hasłem Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych – „Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość” (European Vocational Skills Week – „A mobile student – open to the future”).

mgr inż. Elżbieta Pustułka

» Read more

„Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość”

W niedzielę  3 grudnia 2017 r. uczestnicy projektu „Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość” wyruszyli w dwutygodniową przygodę do Sewilli w Hiszpanii w celu odbycia praktyk zawodowych. O godzinie 2.00 w nocy przed budynkiem szkoły miała miejsce zbiórka, skąd uczniowie wraz z opiekunami wyruszyli autokarem do Krakowa a następnie polecieli samolotem do Monachium. W Niemczech była przesiadka na samolot do Hiszpanii.

Grupa uczniów odbywających praktyki kształci się na kierunku technik logistyk – temat praktyk to porty i terminale – obecny rynek pracy wykazuje duże zapotrzebowanie na techników eksploatacji portów i terminali. Wzrost produkcji w gospodarce powoduje konieczność rozwoju usług logistycznych, a co za tym idzie ekspansję przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych.

Przed wyjazdem na praktyki uczestnicy Projektu brali udział w zajęciach z zakresu przygotowania językowego, kulturowego oraz pedagogicznego. W ramach tego przygotowania uczniowie powtarzali i utrwalali podstawowe słownictwo i zwroty w sytuacjach życia codziennego. Część kulturowa przybliżyła uczestnikom tematykę  związaną z obyczajowością, przynależnością rasową, religią i kulturą oraz zwyczajami panującymi w Hiszpanii.  Zajęcia pedagogiczne  koncentrowały się na doskonaleniu umiejętności komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania uczuć – emocji i radzenia sobie w sytuacjach konfliktów.

Od wielu lat Zespół Szkół w Porębie aktywnie uczestniczy w projektach europejskich z zakresu szkolnictwa zawodowego, co przyczyniło się do podniesienia prestiżu szkoły, możliwości osobistego rozwoju uczniów jak również zdobycia nowych doświadczeń przez całą szkołę.

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ akcji KA1 – „Kształcenie i szkolenia zawodowe”.

Organizowane w naszej szkole praktyki zagraniczne stały się ważną, nieodłączną i niezwykle atrakcyjną częścią kształcenia zawodowego.

Warto być uczniem naszej szkoły!

Koordynator projektu: mgr inż. Elżbieta Pustułka

» Read more

Europejski tydzień umiejętności zawodowych w ZS w Porębie

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu promocję kształcenia i szkolenia zawodowego. Biorą w niej udział kraje członkowskie Unii Europejskiej, a podejmowane inicjatywy odbywają się na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w naszej szkole zorganizowany został pod hasłem „Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość”.

 

Inicjatywa ta ma zostać osiągnięta poprzez organizację wystawy zdjęć oraz kampanii informacyjnej promującej zagraniczne staże i praktyki zawodowe dla młodych osób. W trakcie działań upowszechniane będą rezultaty prowadzonych przez szkołę projektów  dotyczących mobilności zawodowej uczniów, w tym przede wszystkim korzyści wynikające z udziału uczniów i nauczycieli szkół zawodowych w zagranicznych praktykach. Kształcenie i szkolenie zawodowe pozwala zdobyć umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie, których młodzież potrzebuje, żeby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie. Kształcenie i szkolenie zawodowe oferuje im możliwość rozwoju umiejętności i rozwój zawodowy, a tym samym zaspokojenie potrzeb własnych i potrzeb pracodawców.

Działania podjęte w naszej szkole w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych podkreślą wartość kształcenia zawodowego. Będzie to okazja dla uczniów do podzielenia się wzajemnie wiedzą i zaprezentowania swoich umiejętności.

Wydarzenie uwzględnia następujące elementy:

 1. Prezentacja dotycząca programu Erasmus+.
 2. Prezentacja multimedialna dotycząca praktyk zawodowych projektu „Mobilny uczeń -otwarty na przyszłość”.
 3. Gazetka zawierająca informację o dotychczasowych mobilnościach młodzieży wraz z galerią zdjęć.

 

mgr. inż Elżbieta Pustułka

SPOTKANIE Z RODZICAMI – Projekt „Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość”

W dniu 21.11.2017 r. o godz. 16.10 w sali 17

odbędzie się spotkanie z rodzicami i uczestnikami projektu,

którzy wyjeżdżają na praktykę zagraniczną do Hiszpanii

w okresie 3.12.2017 r. – 16.12.2017 r.

 

Obecność rodziców i uczniów obowiązkowa. Zapraszamy!

 

Projekt „Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość” jest finansowany z funduszy
Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, Akcji 1: Mobilność edukacyjna.

 

Elżbieta Pustułka

Wycieczka do Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach

8 listopada 2017 r. informatycy z klasy drugiej pod opieką pani Elżbiety Pustułki i księdza Pawła Góreckiego uczestniczyli w wycieczce do MUZEUM HISTORII KOMPUTERÓW I INFORMATYKI w KATOWICACH.

Młodzież odbyła podróż w czasie i zapoznała się z pierwszymi maszynami wspomagającymi liczenie. Zwiedzanie połączone było z lekcją muzealną na temat historii powstania maszyn oraz o ludziach, którzy przyczynili się do rozwoju informatyki. Podczas wykładu przypomniano uczniom w jaki sposób liczy komputer a w jaki człowiek, czyli powtórka z systemu binarnego i dziesiątkowego.  W informatyce za pierwszy komputer uważa się  maszynę z 1942 roku o nazwie Eniac, ponieważ zastosowano w niej wyłącznie elementy elektryczne. Ciekawe i nieprawdopodobne wydaje się to, że ważyła ona 30 ton i składała się z 18 000 lamp elektronowych. Była jednak bardzo awaryjna. Przewodnik opowiadał z pasją o tajnikach komputerów rozbudził we wszystkich zainteresowania do dalszego pogłębiania wiedzy o historii informatyki.

Uczniowie widzieli również  przeróżne nośniki danych: dyskietki oraz taśmy perforowane i taśmy magnetyczne. Najprzyjemniejsze jednak dla uczestników wycieczki okazały się same eksponaty muzeum, bo mogli ich dotknąć, obejrzeć dokładnie, a przede wszystkim użyć do ulubionej przez nich czynności, czyli grania w gry komputerowe.

» Read more

„Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość” – Rozmowa na Skype

W dniu 20.10.2017 r grupa logistyków, która wyjedzie na praktyki zagraniczne do Hiszpanii w ramach projektu „Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość” odbyła rozmowę z koordynatorką projektu z Hiszpanii poprzez komunikator Skype. W trakcie rozmowy poruszono tematy związane z pobytem uczniów w Hiszpanii i oczekiwania uczniów w tym zakresie, oraz przedstawiono warunki przygotowane przez organizację przyjmującą.

» Read more

Integracja 1A

3 października 2017 roku klasa 1A wybrała się na wycieczkę integracyjną na Poligon do Wysokiej k. Częstochowy. W czasie wycieczki nad klasą czuwali nauczyciele: pani Elżbieta Pustułka, pan Krzysztof Bialik oraz ksiądz Paweł Górecki.

Grupa spędziła czas bardzo aktywnie i przyjemnie. Główną atrakcją wyjazdu była gra Painball, która sprawiła wszystkim dużo radości. Paintball jest grą zespołową uczącą szacunku do przeciwnika, gry fair play oraz współpracy w grupie i komunikacji. Dlatego, świetnie się sprawdziła jako zabawa dla młodzieży integrującej się. W trakcie wycieczki nie zabrakło również pysznej kiełbaski upieczonej na grillu.

Nieważne, że pogoda niezbyt się udała, ważne, że wszyscy spędzili miło czas i lepiej się poznali! Oby więcej takich świetnych wyjazdów!

» Read more

Rekrutacja do projektu „Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość”

Komisja rekrutacyjna wytypowała uczniów z grupy LOGISTYKÓW,
którzy będą brali udział w praktykach zagranicznych
w ramach projektu Erasmus+
„Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość”.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość”: 

 1. Nawrot Sandra 4a
 2. Nowak Adrian 3a
 3. Szymocha Krzysztof 3a
 4. Bzdęga Łukasz 4a
 5. Tokarski Marcel 3a
 6. Kułakowska Natalia 3a
 7. Piltz Agnieszka 4a
 8. Bajor Marta 3a
 9. Góra Radosław 3a
 10. Łabuś Piotr 3a
 11. Bątorek Tomasz 4a
 12. Jędrzejewski Przemysław 3a
 13. Cupiał Karol 4a
 14. Śpiołek Hubert 4a
 15. Makieła Julia 3a
 16. Dworak Kacper 3a

Lista rezerwowa:

 1. Helicka Katarzyna 4a
1 2 3 4