Dzień Bezpiecznego Internetu

14 lutego 2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie, którego ideą przewodnią był Dzień Bezpiecznego Internetu, przebiegający pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Celem spotkania było popularyzowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa i kultury w Sieci wśród młodzieży. W spotkaniu brali udział funkcjonariusze policji z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu nadkom. Andrzej  Świeboda i st. sierż. Marta Wnuk, którzy na co dzień zajmują się problematyką prewencji kryminalnej. Funkcjonariuszka podczas prelekcji omówiła tematykę związana z przestępczością nieletnich, cyberprzemocy oraz innych zagrożeń związanych z Internetem. Ponadto dowiedzieliśmy się, że „szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w Internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią„.

Podczas obchodów DBI 2018 podkreślono także, „że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony”.

 

Organizator: mgr inż. Elżbieta Pustułka