Edukacja dla bezpieczeństwa

WTOREK 31.03.2020 r.

lekcje 2 i 3 klasy I D i I B

Temat: Pożary.

 1. Tekst źródłowy z pożarów znajdziecie w podręczniku strona 85.
 2. Powinniście wiedzieć: co to jest trójkąt spalania, wymienić przyczyny pożarów, wymienić sprzęt gaśniczy, rozpoznać grupy pożarów: A,B,C,D,E,F
 3. W załączniku nr 1 przesyłam zadania do wykonania. W przyszłym tygodniu podam, które osoby odsyłają do mnie rozwiązania.

lekcje 4, 5 i 6 klasy I A, I C i II A

Temat: Obrażenia kości i stawów.

 1. Tekst źródłowy jest w podręczniku na stronie 152. Proszę się z nim zapoznać.
 2. Powinniście umieć: rozpoznać złamanie od skręcenia lub zwichnięcia, znać schemat postępowania ratowniczego w przypadku złamań oraz zwichnięć.
 3. Zadanie dla Was – Opisać postępowanie ratownicze w przypadku złamania kończyny górnej. W przyszłym tygodniu podam, które osoby odsyłają do mnie odpowiedzi.

WTOREK 24.03.2020 r.

lekcja 2 klasa I B i lekcja 3 klasa I D

Temat: Inne groźne przypadki.

 1. Proszę przeczytać temat w podręczniku
 2. Po przeczytaniu tekstu powinniście wiedzieć:
 • jakie są objawy zawału serca, napadu epilepsji, zatrucia czadem, wstrząsu anafilaktycznego
 • w jaki sposób udzielić I pomocy w wymienionych stanach
 • o co należy zadbać w przypadku pogryzień, użądleń i ukąszeń.

Komentarz: Proszę zapisywać temat zajęć zdalnych w zeszytach. Polecone zadania proszę rozwiązywać w zeszytach. Wybrane osoby będę prosiła, aby przesyłały do mnie zadane ćwiczenia.

Adres: magdalena-fidyk@zsporeba.onmicrosoft.com, z czytelnym podpisem imię i nazwisko, klasa oraz nr zadania i z którego dnia przesłane.

lekcja 4 klasa I C, lekcja 5 klasa I A, lekcja 6 klasa II A

Temat: Zanieczyszczenia

 1. Proszę przeczytać temat w podręczniku.
 1. Znajdziecie tam schemat nr 14. W oparciu o ten schemat, proszę wykonać własny, ale dotyczący głównych źródeł zanieczyszczeń w POLSCE.
 2. Wykonujemy w zeszytach pytanie kontrolne nr 1.

16.03.2020 r. – 20.03.2020 r.

KLASY: I D i I B
 • temat z podręcznika: Rodzaje zagrożeń i ochrona przed nimi- należy wykonać notatkę w zeszycie oraz rozwiązać pytania kontrolne pod tematem
KLASY: I A, I C, II A
 • temat z podręcznika: Obrażenia termiczne. Postępowanie przeciwwstrząsowe.
 • proszę na podstawie tekstu w podręczniku opisać postępowanie ratownicze w przypadku poparzeń według łańcucha życia. Proszę opracować w zeszycie pytania kontrolne podane pod tematem.