Edukacja dla bezpieczeństwa

WTOREK 24.06.2020 r.

KLASY: I A, I B, I C, I D, II A

Temat: Utrwalenie wiadomości

Przed zakończeniem roku szkolnego przypominam Wam :

– o zasadach bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego ,

– zachowajcie ostrożność i higienę ,

– przestrzegajcie obostrzeń i rekomendacji.

WTOREK 16.06.2020 r.

KLASY: I A, I C, II A

Temat: Utrwalenie wiadomości z zakresu I pomocy

Podaję Wam link do e- podręcznika w celu utrwalenia wiadomości. Tym razem przypomnienie zasad bezpieczeństwa ratownika, czyli osoby, która bezpośrednio podejmuje działania na miejscu zdarzenia https://epodreczniki.pl/a/bezpieczenstwo-ratownika-jest-najwazniejsze/D1D6p9A44

KLASY: I B, I D

Temat: Zasady zdrowego trybu życia

Temat znajdziecie w podręczniku na stronie 156. Zapoznajcie się z tekstem źródłowym.

Przesyłam Wam linki, pod którymi znajdziecie wiele cennych uwag i informacji związanych z tematem https://zdrowie.pap.pl/10-zasad-zdrowego-stylu-zycia https://zywienie.abczdrowie.pl/zdrowy-styl-zycia

Przyjemnej lektury i dużo zdrowia!!!!

WTOREK 02.06.2020 r.

KLASY: I B, ID

Temat: Zasady zdrowego stylu życia.

1. Temat znajdziecie w podręczniku na stronie 156. Zapoznajcie się z tekstem źródłowym.

2. Przesyłam Wam linki pod którymi znajdziecie wiele cennych uwag i informacji związanych z tematem https://zdrowie.pap.pl/10-zasad-zdrowego-stylu-zycia https://zywienie.abczdrowie.pl/zdrowy-styl-zycia

KLASY: I A, IC, II A

Temat: Utrwalenie wiadomości z zagrożeń czasu wojny 1. Podaje link do e-podręcznika : https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-w-czasie-wojny/D15636QBc

2. Proszę zapoznać się z informacjami

WTOREK 26.05.2020 r.

KLASY: I B, I D

Temat: Ochrona ludności i dóbr kultury

1. Po zapoznaniu z tekstem w podręczniku powinniście :

– rozpoznać znaki ochrony wojskowych służb medycznych

– wymienić i opisać zasady jakimi kieruje się Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

– wymienić podstawowe zadania Polskiego Czerwonego Krzyża 2. Podaję link: https://epodreczniki.pl/a/miedzynarodowe-prawo-humanitarne/DJncIZuea. Przyjemnej lektury.

KLASY: I A, IC, II A

Temat: Indywidualne sposoby ochrony przed bronią masowego rażenia

1. Po zapoznaniu się informacjami z e- podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/zadania-obrony-cywilnej-i-ochrona-ludnosci/D10HNqVXT proszę, abyście odszukali jakie działania obrony cywilnej były/są podejmowane w Waszej najbliższej okolicy. Przyjemnej lektury.

WTOREK 19.05.2020 r.

KLASY: I B, I D

Temat: Siły Zbrojne RP.

1. Tekst źródłowy znajduje się w podręczniku na str. 132. Po zapoznaniu z tekstem powinniście wiedzieć:

– jakie są rodzaje sił zbrojnych

– kto jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych w Polsce

– czym są Narodowe Siły Rezerwowe- jakie są ich zadania w czasie pokoju i konfliktu zbrojnego

– wymienić organizacje pozarządowe działające na rzecz obronności. 2.Polecam link do e- podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/struktura-i-organizacja-sil-zbrojnych-rp/DYh45NK0w

3. Notatkę wykonujecie w zeszytach. Uczniowie, którzy nie mieli okazji wysłać swojej pracy- proszę żeby odesłały dzisiejszą notatkę.

KLASY: I A, I C, II A

Temat: Indywidualne sposoby ochrony przed bronią masowego rażenia.

1. Tekst źródłowy znajduje się w podręczniku na str. 126. Po zapoznaniu z tekstem powinniście:

– dokonać podziału indywidualnych środków ochrony dróg oddechowych oraz całego ciała

– wymienić zastępcze, czyli prowizoryczne środki ochrony

– zapoznać się z budową i przeznaczeniem maski przeciwgazowej. 2. Polecam link z e- podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/ochrona-przed-skazeniami/D18HlJ8QQ

3. Notatkę wykonujecie w zeszytach. Uczniowie, którzy nie mieli okazji wysłać swojej pracy – proszę żeby odesłały dzisiejszą notatkę.

WTOREK 12.05.2020 r.

klasy I B i I D

Temat: Bezpieczeństwo państwa.

I. Po dzisiejszym temacie powinniście wiedzieć:

 • czym są obowiązki obywateli w zakresie obrony cywilnej oraz powinności wynikające z powszechnego obowiązku obrony
 • czym różnią się świadczenia rzeczowe od osobistych oraz kto powinien je realizować w sytuacjach kryzysowych

II. Notatkę zróbcie sobie proszę w zeszycie. Osoby, które mają w dzienniku oceny nieparzyste, proszę żeby w ciągu tygodnia odesłały do mnie odpowiedzi do tych dwóch podanych wyżej zagadnień.

III. Podaję link do tematu: https://epodreczniki.pl/a/obowiazki-obywateli-w-zakresie-powinnosci-obronnych/Dt0kO1hg7

klasy I A, I C i II A

Temat: Broń masowego rażenia.

I. Po dzisiejszym temacie powinniście wiedzieć:

 • co oznacza skrót: broń ABC
 • podać przykłady zastosowania broni ABC w historii
 • wyjaśnić i uzasadnić dlaczego wprowadzono zakaz używania takiego rodzaju broni

II. Notatkę proszę zrobić w zeszytach.

III. Podaję niżej link do e- podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-w-czasie-wojny/DEWrxqcs7

OSOBY, KTÓRE NIE MIAŁY JESZCZE OKAZJI PRZESŁAĆ DO MNIE PRACY, CZEKAM DO PRZYSZŁEGO WTORKU NA ODESŁANIE ODPOWIEDZI DO WYMIENIONYCH WYŻEJ ZAGADNIEŃ.

WTOREK 05.05.2020 r.

klasy I B i I D

Temat: Inne zagrożenia spowodowane działalnością człowieka

 1. Po tej lekcji należy rozróżnić : awarie od wypadku i od katastrofy.
 2. W zeszytach proszę opisać sposób właściwego zachowania świadka wypadku drogowego – poczynając od zabezpieczenia miejsca wypadku po przyjazd służb ratunkowych. Opisujemy ze szczegółami- tzn. np. jakie czynności wykonujemy chcąc zabezpieczyć miejsce zdarzenia itd.
 3. Przesłałam Wam zaproszenie do e-podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/uwaga-wypadek/DU9SFukAI

PROSZĘ UCZNIÓW, KTÓRZY NIE ZDĄŻYLI ODESŁAĆ DO MNIE ŻADNEJ PRACY, ABY ODESŁALI DZISIEJSZĄ DO KOŃCA TEGO TYGODNIA!

 klasy I A, I C i II A

Temat: Konwencjonalne rodzaje broni

 1. Po tej lekcji powinniście wiedzieć czym jest wojna i konflikt zbrojny, jakie są rodzaje broni konwencjonalnej
 2. Tekst źródłowy do lekcji jest w podręczniku na str. 108.
 3. Przesyłam link do e- podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-w-czasie-wojny/DEWrxqcs7                     Znajdziecie tam wiele ciekawostek i istotnych informacji.
 1. Proszę zastanowić się nad takim zagadnieniem: Konflikty zbrojne występowały na świecie praktycznie od zawsze, jednak wraz z upływem czasu zmieniał się sposób prowadzenia walk. Wykorzystaj Internet oraz inne źródła informacji i porównaj sposób prowadzenia walk zbrojnych współcześnie oraz 100 lat temu.

PROSZĘ UCZNIÓW, KTÓRZY NIE ZDĄŻYLI ODESŁAĆ DO MNIE ŻADNEJ PRACY, ABY ODESŁALI DZISIEJSZĄ DO KOŃCA TEGO TYGODNIA!

WTOREK 28.04.2020 r.

UWAGA: PROSZĘ ZA KAŻDYM RAZEM, GDY ODSYŁACIE PRACE PODAWAĆ

KLASĘ Z KTÓREJ JESTEŚCIE ORAZ PEŁNE IMIĘ I NAZWISKO!

klasy I B i I D

Temat: Skażenia promieniotwórcze i zatrucia środkami przemysłowymi

 1. Tekst źródłowy jest na stronie 108 w podręczniku. Po zapoznaniu z tekstem powinniście wiedzieć:

– czym jest promieniotwórczość

– jakie są źródła skażeń

– czym jest deratyzacja, dezynfekcja, dezaktywacja, dezynsekcja

– znaki ostrzegawcze                           

 1. Przesyłam Wam link do e- podręcznika. Znajdziecie tam przydatne informacje do tematu oraz kilka zadań i ciekawostek: https://epodreczniki.pl/a/ochrona-przed-skazeniami/D18HlJ8QQ
 2. Osoby z numerami parzystymi w dzienniku przesyłają odpowiedzi do zadania. Podaję jego treść: Wymień indywidualne środki ochrony dróg oddechowych i skóry z podziałem na właściwe i zastępcze, czyli improwizowane. Wyjaśnij dlaczego ochrona wody i żywności jest szczególnie ważna podczas zdarzeń kryzysowych.

klasy I A, I C i II A

Temat: Utrwalenie widomości

 1. Przesyłam link do e-podręcznika. Znajdziecie tam informacje podsumowujące Waszą wiedzę z pierwszej pomocy. Są tam ciekawostki i zadania sprawdzające wiedzę, z możliwością korekty odpowiedzi : https://epodreczniki.pl/a/podstawowe-zasady-postepowania-ratownika-na-miejscu-wypadku/DkFXLFGg8
 2. Wszyscy uczniowie z klasy I C oraz uczniowie z klasy I A z numerami w dzienniku: 37, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 30, 31, 34, 24 – wysyłają do mnie krzyżówkę z hasłem głównym – RATOWNICTWO MEDYCZNE. Hasło główne należy wyjaśnić oraz podać pytania i hasła potrzebne do ułożenia krzyżówki.

WTOREK 21.04.2020 r.

lekcje 2 i 3 klasa klasy I B i I D

Temat: Zagrożenia terrorystyczne, cyberprzemoc

Przesyłam link do e-podręcznika:

https://epodreczniki.pl/a/cyberterroryzm/D16gW5Sio

Proszę się zapoznać z informacjami podanymi w materiałach z e- podręcznika lub innych dostępnych w podręczniku lub Internecie źródłach, a następnie sporządźcie zwięzły, kilkuzdaniowy poradnik dla rówieśników jak chronić się przed cyberprzemocą, jakich sytuacji unikać, by nie prowokować cyberprzestępców.

lekcje 4, 5 i 6 klasy I A, I C i II A

Temat: Urazy termiczne

Podaję link do e- podręcznika:

https://epodreczniki.pl/a/oparzenia-termiczne-i-chemiczne/Djhc4D90a

Proszę zapoznać się z informacjami podanymi w materiałach z e- podręcznika lub innych dostępnych w podręczniku lub Internecie źródłach, a następnie opisać schemat postępowania ratowniczego w przypadku poparzeń. Proszę uwzględnić metodę dziewiątek, dziesiątek oraz metodę dłoni.

WTOREK 07.04.2020 r.

lekcje 2 i 3 klasa klasy I B i I D

Temat: Powodzie i inne zagrożenia naturalne.
W ramach tematu proszę zapoznać się z informacjami na stronie: https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-naturalne—powodzie/DmBpBjN0o

Przyjemnej lektury.

lekcje 4, 5 i 6 klasy I A, I C i II A
Temat: Tamowanie krwotoków

W ramach tematu proszę zapoznać się z informacjami na stronie: http://isp.policja.pl/download/12/2045/Ranykrwotokiwstrzas.pdf

Przyjemnej lektury.

WTOREK 31.03.2020 r.

lekcje 2 i 3 klasy I D i I B

Temat: Pożary.

 1. Tekst źródłowy z pożarów znajdziecie w podręczniku strona 85.
 2. Powinniście wiedzieć: co to jest trójkąt spalania, wymienić przyczyny pożarów, wymienić sprzęt gaśniczy, rozpoznać grupy pożarów: A,B,C,D,E,F
 3. W załączniku nr 1 przesyłam zadania do wykonania. W przyszłym tygodniu podam, które osoby odsyłają do mnie rozwiązania.

lekcje 4, 5 i 6 klasy I A, I C i II A

Temat: Obrażenia kości i stawów.

 1. Tekst źródłowy jest w podręczniku na stronie 152. Proszę się z nim zapoznać.
 2. Powinniście umieć: rozpoznać złamanie od skręcenia lub zwichnięcia, znać schemat postępowania ratowniczego w przypadku złamań oraz zwichnięć.
 3. Zadanie dla Was – Opisać postępowanie ratownicze w przypadku złamania kończyny górnej. W przyszłym tygodniu podam, które osoby odsyłają do mnie odpowiedzi.

WTOREK 24.03.2020 r.

lekcja 2 klasa I B i lekcja 3 klasa I D

Temat: Inne groźne przypadki.

 1. Proszę przeczytać temat w podręczniku
 2. Po przeczytaniu tekstu powinniście wiedzieć:
 • jakie są objawy zawału serca, napadu epilepsji, zatrucia czadem, wstrząsu anafilaktycznego
 • w jaki sposób udzielić I pomocy w wymienionych stanach
 • o co należy zadbać w przypadku pogryzień, użądleń i ukąszeń.

Komentarz: Proszę zapisywać temat zajęć zdalnych w zeszytach. Polecone zadania proszę rozwiązywać w zeszytach. Wybrane osoby będę prosiła, aby przesyłały do mnie zadane ćwiczenia.

Adres: magdalena-fidyk@zsporeba.onmicrosoft.com, z czytelnym podpisem imię i nazwisko, klasa oraz nr zadania i z którego dnia przesłane.

lekcja 4 klasa I C, lekcja 5 klasa I A, lekcja 6 klasa II A

Temat: Zanieczyszczenia

 1. Proszę przeczytać temat w podręczniku.
 1. Znajdziecie tam schemat nr 14. W oparciu o ten schemat, proszę wykonać własny, ale dotyczący głównych źródeł zanieczyszczeń w POLSCE.
 2. Wykonujemy w zeszytach pytanie kontrolne nr 1.

16.03.2020 r. – 20.03.2020 r.

KLASY: I D i I B
 • temat z podręcznika: Rodzaje zagrożeń i ochrona przed nimi- należy wykonać notatkę w zeszycie oraz rozwiązać pytania kontrolne pod tematem
KLASY: I A, I C, II A
 • temat z podręcznika: Obrażenia termiczne. Postępowanie przeciwwstrząsowe.
 • proszę na podstawie tekstu w podręczniku opisać postępowanie ratownicze w przypadku poparzeń według łańcucha życia. Proszę opracować w zeszycie pytania kontrolne podane pod tematem.