Fizyka

CZWARTEK 30.04.2020 r.

klasa I A

Temat: Sprawdzian wiadomości.

klasa I B

Temat: Energia potencjalna sprężystości.

klasa I D

Temat: Energia potencjalna sprężystości.

CZWARTEK 23.04.2020 r.

klasa I B

Temat: Energia grawitacji i energia kinetyczna.

klasa I A

Temat: Powtórzenie wiadomości – fizyka atomowa.

klasa I D

Temat: Energia grawitacji i energia kinetyczna.         

klasa I C

Temat: Promieniowanie ciał.      

CZWARTEK 16.04.2020 r.

lekcje 1 i 4 klasy I A i I C

Załącznik

lekcje 2 i 3 klasy I B i I D

Załącznik

CZWARTEK 02.04.2020 r.

lekcje 1 i 4 klasy I A i I C

Proszę przesłać na maila klasa i nr z dziennika. Podaję temat z podręcznika.
Temat: Fale czy cząstki? Cząstki czy fale?

  1. Fale de Broglie’a. – podręcznik str.126 https://www.youtube.com/watch?v=gYkARnEnSuc obejrzeć i przepisać teorię, wzory i własności, w podręczniku przykład str. 128.
  2. Kwantowe właściwości materii.

https://www.youtube.com/watch?v=H6jFd69L7cE
https://www.youtube.com/watch?v=dijU6qSa2ik
ciekawostka: https://www.youtube.com/watch?v=y9eAKfB5WtI
https://www.youtube.com/watch?v=2zUZQ4IE8XE

lekcje 2 i 3 klasy I B i I D

Proszę przesłać prace podpisać klasę i nr z dziennika. Nie będzie sprawdzianu dopiero jak wrócimy do szkoły. Podaję nowy temat z działu III Energia i jej przemiany.

Temat: Zasada zachowania energii.

I. Rodzaje energii: str.110 – podręcznik https://www.youtube.com/watch?v=Zh1md2rD5-g

II. Zasada zachowania energii – podręcznik str. 111
link- obejrzeć i wpisać wzór na energię mechaniczną do zeszytu, zadanie
https://www.youtube.com/watch?v=jon7KeZht28
https://www.youtube.com/watch?v=BImbiRo6EEk

III. Związek energii z masą Einsteina-podręcznik str. 112, zobacz przykład 1
link – obejrzeć i przepisać wzór
https://www.youtube.com/watch?v=5OOjCoqhrDE

Życzę powodzenia. Proszę przesłać na maila rozwiązane zadania wcześniej.

CZWARTEK 26.03.2020 r.

klasy I A i I C

Materiał do lekcji jest dostępny u nauczyciela przedmiotu.

klasy I B i I D

Materiał do lekcji jest dostępny u nauczyciela przedmiotu.

CZWARTEK 19.03.2020 r.

KLASY: I A i I C

Temat: Atom wodoru

  1. Nowy model atomu wodoru, str. 117 – historia Daltona i Thomsona.
  2. Postulaty Bohra:

Model Bohra budowy atomu wodoru opiera się na dwóch założeniach, zwanych obecnie postulatami Bohra.

A) Postulat 1.

Elektron w atomie wodoru może przebywać tylko na takich orbitach, dla których jego moment pędu jest całkowitą wielokrotnością stałej Plancka podzielonej przez 2 \pi . Orbita taka nazywana jest orbitą stacjonarną.

Postulat ten można zapisać równaniem:

m v r = n

gdzie: n = 1, 2, 3,…, h – stała Plancka.

B) Postulat 2.

Jeżeli elektron przebywa na orbicie stacjonarnej, to atom nie wymienia energii z otoczeniem. Emisja promieniowania przez atom jest możliwa tylko wtedy, gdy elektron przechodzi z orbity o energii wyższej na orbitę o energii niższej. Podczas przejścia elektronu w kierunku odwrotnym następuje absorpcja promieniowania przez atom.

Str.119

Na podstawie obydwu przedstawionych postulatów można w sposób bardzo prosty wyjaśnić dyskretny rozkład widma atomu. Ponieważ przerwy energetyczne pomiędzy orbitami są ściśle określone, to przy danym przejściu elektronu musi być emitowana lub absorbowana fala o ściśle określonej długości (a więc i energii), odpowiadającej różnicy wartości energii atomu w danych stanach kwantowych.

https://epodreczniki.pl/a/budowa-atomu-wodoru-stan-podstawowy-i-stany-wzbudzone/DP7PEhKBo

Proszę wejść na powyższą stronę i pracę domową 5.1. do następnego czwartku proszę przesłać.

Oraz podsumowanie do zeszytu z powyższą notatką.

KLASY: I B i I D

Temat: Zasady dynamiki – przykłady

  1. Ciało na równi pochyłej.

Równię pochyłą otrzymamy, gdy nachylimy płaską powierzchnię (np. deskę) do poziomu pod pewnym kątem. Wtedy siła ciężkości rozkłada się na dwie składowe – prostopadłą do równi siłę nacisku i równoległą siłę zsuwającą. Strona 100.

Ciało znajdujące się na równi pochyłej działa siłą ciężkości Q, której wektor skierowany jest prostopadle do podłoża. Rozłóżmy wektor siły Q na składowe:

– siła nacisku N, skierowana zawsze prostopadle do powierzchni równi

– siła powodująca zsuwanie ciała Fs, której wektor jest równoległy do powierzchni równi

Ponadto występują jeszcze siły FR- siła reakcji podłoża, która równoważy siłę nacisku N oraz siła tarcia – przeciwnie skierowana do siły Fs i równa jej jeżeli ciało nie zsuwa się z równi.

Kąt jaki tworzy ze sobą siła nacisku N i ciężar Q jest zawsze taki sam jak kąt nachylenia równi (ponieważ trójkąt xhl jest podobny do trójkąta NFsQ), więc dysponując ciężarem i kątem nachylenia równi pochyłej możemy wyliczyć każdą siłę. I tak:

  1. Równowaga sił w 1 zasadzie dynamiki – strona 97.
  2. Wzajemne oddziaływanie dwóch ciał. Trzecia zasada dynamiki – strona 98

Praca domowa:

zad.1 ,2 str. 103

Proszę przeanalizować od str. 104 „Fizyka lotu”.

Przygotować się do Powtórzenia wiadomości.