Wybory do Samorządu Szkolnego

09 września 2017 roku przeprowadzono w naszej szkole wybory do Samorządu Szkolnego.Głosowanie odbyło się w godzinach od 9.45 do 10.30. Wybory były tajne,powszechne i obowiązkowe.
Komisja przeliczyła wrzucone do urny karty do głosowania i okazało się, że przewodniczącym została Marta Bajor, zastępcą przewodniczącego Julia Makieła, skarbnikiem Jakub Opioła, zaś sekretarzem Patryk Skiba.
Serdecznie gratulujemy władzom szkolnym.
Opiekun Samorządu szkolnego: mgr Beata Kita
 

» Read more

Narodowe Czytanie 2017

Dnia 4.09.2017r. uczniowie naszej szkoły – Krzysztof Szymocha i Olga Pawlikowska brali udział w Narodowym Czytaniu 2017, które odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie.

Akcja ta organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012r. Podczas tegorocznej edycji czytano fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, ponieważ dramat ten zwyciężył podczas internetowego głosowania. 

Opiekun: mgr Beata Kita

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 r. o godz. 9.00 uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2017/2018. Pani Dyrektor przywitała wszystkich uczniów Liceum i Technikum w Zespole Szkół w Porębie, życząc im wielu sukcesów.

Po części oficjalnej młodzież rozeszła się do swoich klas i tam spotkała się z wychowawcami.

Biorobotyka

Uniwersytet Śląski w Katowicach i Unibot w ramach Uniwersyteckiego Miasteczka Naukowego serdecznie zapraszają uczniów szkół‚ podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i nauczycieli na cykl interaktywnych wykładów pod wspólnym tytułem „BIOROBOTYKA„, w dniach 11-29.09.2017 r.

Stworzyliśmy dla uczniów interaktywne wykłady „Biorobotyka” by pokazać jak wyglądają nowoczesne technologie w połączeniu z biologią i medycyną. Dlatego zostanie wykorzystany manipulator chirurgiczny by uczniowie mogli sprawdzić się manualnie i jednocześnie sami odkryli ciekawe aspekty anatomii i fizjologii serca.

Chcemy zaciekawić uczniów poszukiwaniem nowych materiałów biomedycznych do wytwarzania sztucznych narządów, protez czy implantów. Dlatego tę część wykładu poprowadzą osoby, które opatentowały nowe na skalę światową materiały biomedyczne.

I wreszcie coś co chciałby dotknąć i zobaczyć każdy – sztuczne narządy ale wydrukowane w 3D. Mamy nadzieję, że ta część wykładu zaciekawi uczniów do tego stopnia, że zapragną posiadać własną drukarkę 3D i modelować podobne przedmioty.

Jako Wydarzenie Specjalne w dwa dni (26 i 27.09.17.) będzie można spotkać się z robotem PARO!
26 i 27.09.17. odbędą się 2 wyjątkowe pokazy:
Robot chirurgiczny w akcji i Foka PARO – japoński robot terapeutyczny, który wyraża emocje; uczestnicy będą mogli wejść z robotem w interakcję.

W programie tym uczestniczy również Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Porębie.

Program „YouthMaSter – Akademia Młodych Osobowości”.

Europejskie Forum Młodzieży (EFM) w Bystrzycy Kłodzkiej z przyjemnością zaprasza uczniów wraz z opiekunami do udziału w obozie szkoleniowo – językowym organizowanym w ramach Programu „YouthMaSter – Akademia Młodych Osobowości”.

Obóz szkoleniowy skierowany jest do młodzieży od 13 do 19 roku życia.

„YouthMaSter – Akademia Młodych Osobowości” to pilotażowy Program Europejskiego Forum Młodzieży, przygotowany we współpracy z CCW – Training Academy z Cardiff w Wielkiej Brytanii, w celu wspierania rozwoju osobistego młodych ludzi, rozwijania twórczego myślenia i różnych aspektów komunikacji oraz umiejętności służących lepszej współpracy w grupie, a także zrozumienia istoty międzykulturowości.

Szczegóły Programu można znaleźć w podanych poniżej załącznikach:

Wyniki egzaminu zawodowego oraz świadectwa będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dniu 25 sierpnia 2017 r. (piątek) od godziny 12.00

LABORATORIUM WYMIANY 2017 – Save the date!

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza nauczycieli i organizatorów polsko-niemieckich spotkań uczniów do udziału w kolejnym już LABORATORIUM WYMIANY – kongresie polsko-niemieckiej wymiany szkolnej, który odbędzie się od 6 do 7 listopada 2017 roku w Berlinie. Rejestracja uczestników rozpocznie się 11 września 2017 roku. 

To dwudniowe spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń, nawiązanie współpracy oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności organizowania międzynarodowych projektów. W tym roku PNWM w szczególny sposób chce zwrócić uwagę na projekty o tematyce matematyczno-przyrodniczej i z uczestnikami zastanowić się, co przedmioty ścisłe mają wspólnego z wymianą polsko-niemiecką.

Więcej szczegółów na temat Laboratorium Wymiany znajdą Państwo na specjalnej stronie internetowej kongresu.

 UWAGA: Rejestracja uczestników rozpocznie się 11 września 2017 roku od godz. 15:00 poprzez formularz online dostępny na ww. stronie. Prosimy zapamiętać tę datę, bo liczba miejsc jest ograniczona.

Program stypendialny „Nowe technologie dla dziewczyn”

„Nowe technologie dla dziewczyn” – to pierwszy w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną.

Ta pionierska na rynku polskim inicjatywa ma na celu zachęcenie dziewczyn do zainteresowania nowymi technologiami i wykształceniem, które wiąże się z ich tworzeniem. Chcemy pomóc utalentowanym maturzystkom i studentkom w planowaniu i budowaniu kariery zawodowej w branży technologicznej, czy też w nauce.

Stypendystki INTEL-PERSPEKTYWY otrzymają różnorodne wsparcie merytoryczne i finansowe. Znajdą się pod opieką Mentora lub Mentorki – doświadczonych pracowników firmy Intel. Otrzymają stypendium w wysokości 12 000 pln (brutto), które pokryje część wydatków, jakie ponoszą w związku ze studiami. Niektóre z nich zaprosimy również do wzięcia udziału w programie stażowym, w bardzo ekscytującym miejscu – w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, największym centrum R&D Intel w Europie.

Do udziału w III edycji programu zapraszamy maturzystki 2017 zainteresowane studiami technicznymi i studentki wybranych politechnik i kierunków (Lista). W ramach programu „Nowe technologie dla dziewczyn” rozdysponujemy dwadzieścia pięć stypendiów na rok akad. 2017/18.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.stypendiadladziewczyn.pl

 

Projekt „Wyspecjalizowani na starcie”

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza nabór do projektu „Wyspecjalizowani na starcie”. Projekt skierowany jest do 20 osób (w tym minimum 11 kobiet) zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:
a) młodzieży NEET tj.:

  • w wieku 15-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30. urodzin), 
  • nie pracujące (tj. bezrobotne lub bierne zawodowo), 
  • nie kształcące się (tj. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), 
  • nie szkolące się (tj. nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Osoby te nie mogły brać udziału w szkoleniach i podobnych formach aktywności, finansowanych ze środków publicznych, w ciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie. Projekt skierowany jest w szczególności do osób niezarejestrowanych w urzędach pracy.

b) posiadających minimum wykształcenie średnie techniczne i/lub takich, które co najmniej rozpoczęły naukę na kierunkach informatycznych, technicznych, telekomunikacyjnych, automatyce/robotyce lub pokrewnych (w trybie niestacjonarnym lub ją przerwały).
 
W ramach projektu możliwy będzie udział w ścieżce zatrudnienia – 9 osób w tym 5 kobiet.
 
Wsparcie oferowane w ścieżce zatrudnienia w ramach projektu obejmuje:

a) identyfikację potrzeb Uczestnika

b) indywidualne poradnictwo zawodowe, 

c) warsztaty aktywizacyjne, 

d) szkolenia specjalistyczne, 

e) staże,

f) pośrednictwo pracy. 
 
Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie oraz wszelkie informacje znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji Uczestników Projektu „Wyspecjalizowani na starcie”, na stronie http://www.spnt.sosnowiec oraz w Biurze Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne Kandydatów ubiegających się o uczestnictwo w Projekcie przyjmowane będą w terminie: 01.06.2017 – 30.06.2017 r.

 

1 13 14 15 16 17 29