Wyniki egzaminu zawodowego oraz świadectwa będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dniu 31 sierpnia 2018 r. (piątek) od godziny 12.00

Spotkanie organizacyjne

W dniu 2 lipca 2018 r. o godzinie 16.00 w sali 22 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla uczniów zakwalifikowanych do projektu „Inwestuję w siebie – inwestuję w przyszłość” oraz ich rodziców.

Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa!!!!!

Rekrutacja do projektu „Inwestuję w siebie – inwestuję w przyszłość” zakończona

Komisja Rekrutacyjna

z dniem 26 czerwca 2018 r.
zakończyła rekrutację do projektu
„Inwestuję w siebie – inwestuję w przyszłość”
 realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu ERASMUS+

W projekcie weźmie udział 16 uczniów Technikum im. M. Kopernika z klasy II A i I A, kształcących się w zawodzie TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH. Pobyt w Sevilli przewidziany jest od 16 – 29 września 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że rozpoczynamy etap przygotowawczy w realizacji Projektu.

 

Nasz absolwent czeka na wyjazd do Brazylii.

Damian Adamiecki absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Porębie – sportowiec, finalista zawodów na szczeblu wojewódzkich w piłce nożnej wraz z drużyną Ghetto Gospel zakwalifikował się do wyjazdu do Brazylii. Dzięki swojej pasji, ciężkiej pracy na treningach, na lekcjach w-f-u i posiadanym talencie i umiejętnościach spełnił swoje marzenia i zagra na Turnieju Neymar Jr’Five w Brazyli.

Serdecznie gratulujemy!!!!!

Więcej informacji na Zawiercie – nasze miasto oraz stronie Przeglądu Sportowego.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Wszystko ma swój początek i swój koniec… 22 czerwca 2018 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Technikum im. Mikołaja Kopernika uroczyście zakończyli rok szkolny 2017/2018. W akademii szkolnej uczestniczyli Wicestarosta Powiatu Zawierciańskiego Bogusław Piotrowski, Radny Powiatu Zawierciańskiego Tomasz Ślusarczyk, Burmistrz Miasta Poręba Ryszard Spyra, Porucznik Sebastian Walenciak z Zakładu Penitencjarnego w Ciągowicach, mjr Jacek Łukasik WKU Będzin, Przewodniczący Rady Rodziców, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły, a przede wszystkim uczniowie.

Po przemówieniach Pani dyrektor mgr Beaty Mędreckiej – Bańki, zaproszonych gości, nastąpiło wręczenie przez majora Jacka Łukasika przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie  oraz Porucznika Sebastiana Walenciaka z Zakładu Penitencjarnego w Ciągowicach certyfikatów dla uczniów, którzy zakończyli  udział w zajęciach przygotowujących do pracy  w służbach mundurowych. Podczas rekrutacji do pracy w Policji, Wojsku, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej uczniowie posiadający takie certyfikaty będą mieli dodatkowe punkty.

Pani dyrektor odczytała list Śląskiego Kuratora Oświaty Pani Urszuli Bauer skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców z okazji zakończenia roku szkolnego.

W imieniu Pana Starosty Powiatu Zawierciańskiego Krzysztofa Wrony oraz Członka Zarządu Powiatu Zawierciańskiego Cezarego Barczyka dyrektor szkoły złożyła podziękowania za pracę i włożony trud w wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia, życzyła bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku.

Następnie  zostały wręczone   świadectwa z wyróżnieniem, listy gratulacyjne dla rodziców, nagrody, dyplomy i statuetki dla szkolnych sportowców.

W imieniu Dyrektora Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej, Nawigatora klasy mistrzowskiej, konsultanta ds. technologii satelitarnych prof. Andrzeja Fellnera dyplomy dla „Dobrze zapowiadających się lotników” wręczył wiceprezes Polskiego Klubu Lotniczego Radosław Fellner.

Kolejna grupa uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk, uczestnicząca w projekcie „Inwestuję w siebie-inwestuję w przyszłość” zakończyła mobilności w Sevilli w Hiszpanii uzyskując certyfikaty potwierdzające odbycie staży zagranicznych Mobility Tool, certyfikaty wręczyli wicestarosta Bogusław Piotrowski wraz z koordynatorem projektu mgr Anną Grochowską.

Obecnie trwa rekrutacja uczniów odbywających naukę w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych do projektu, uczniowie kolejny raz wylecą do Hiszpanii we wrześniu. Projekt w całości finansowany jest ze środków unijnych.

Na zakończenie uroczystości całej społeczności szkolnej Pani dyrektor złożyła życzenia udanego, zasłużonego wypoczynku, niezapomnianych wrażeń z wakacyjnych podróży i szczęśliwego powrotu we wrześniu.

» Read more

Zlot „Mokre Stopy”

14-16 września 2018 w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu w Łące na terenie powiatu Pszczyna odbędzie się zlot młodzieży wolnej od nałogów i nieobyczajnych zachowań „Mokre Stopy” organizowany przez Fundację na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego.
Z tej okazji zapraszamy serdecznie uczniów do udziału w imprezie. Będzie dla nich okazją do spędzenia aktywnego i na pewno ciekawego weekendu.
Impreza ma na celu integrację środowisk harcerskich, z młodzieżą niezrzeszoną, ukazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, rekreację oraz profilaktykę relacji rówieśniczych. Forma wydarzenia zakłada aktywny udział uczestników i zawiera działania, które będą szczególnie atrakcyjne dla młodzieży.
Regulamin wydarzenia zamieszczony jest poniżej.

Regulamin Zlotu „Mokre Stopy”

Lotniczy kącik czytelniczy w bibliotece

Specjalnie dla uczniów specjalności technik lotniskowych służb operacyjnych powstał „Lotniczy kącik czytelniczy”. Znajdują się w nim specjalistyczne czasopisma lotnicze, informatory branżowe i broszury ze specyfikacjami popularnych statków powietrznych.

„Kącik lotniczy” powstał w bibliotece, jako wsparcie uczniów w nauce zawodu i przygotowaniu do egzaminu kwalifikacyjnego. Uczniowie mogę w nim zapoznać się z fachową literaturą lotniczą, wiadomościami dotyczącymi branży lotniczej i aspektami technicznymi pracy na lotnisku.

Kącik przygotowali” mgr Beata Kita, mgr Radosław Fellner

Gra miejska – Dni Poręby na sportowo

Dnia 15 czerwca 2018 roku na terenie Poręby przeprowadzona została gra miejska. Celem gry było uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Dni Poręby. Uczniowie klasy III A Technikum im. Mikołaja Kopernika a w szczególności Marta Bajor i Julia Makieła, przygotowali zestaw pytań dotyczących wiedzy historycznej, regionalnej i przyrodniczej oraz zadania sprawnościowe.

W grze miejskiej brali również udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Porębie. Drużyny zaopatrzone w kartę punktacji i mapę zaczęły rywalizację o godzinie 10.00.

Drużyną zwycięską okazał się zespół w składzie Małgorzata Brzęczka i Patryk Fąfera z klasy II A Technikum im. Mikołaja Kopernika, II miejsce zajął Kacper Wawrzynkiewicz z klasy II c Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Porębie a III miejsce zajęli gimnazjaliści ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie – M. Michalczyk i A. Rok. Wszyscy zwycięscy otrzymali dyplomy i statuetki.

» Read more

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 22 czerwca 2018 r. o godzinie 09:00.
Serdecznie zapraszamy uczniów oraz ich rodziców!!!!

1 2 3 4 5 6 32