REKRUTACJA 2018/2019

REGULAMIN LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

REGULAMIN TECHNIKUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

REGULAMIN KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH

REGULAMIN LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

REGULAMIN SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH 

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA DO SZKOŁY POLICEALNEJ / LO DLA DOROSŁYCH

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA NA KURSY KWALIFIKACYJNE

 DYPLOM TECHNIKA INFORMATYKA / TECHNIKA LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH W CIĄGU 3 LAT!!!

WARUNEK: zdobycie wykształcenia średniego oraz świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Świadectwa z poszczególnych kwalifikacji można uzyskać uczęszczając na BEZPŁATNE kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Świadectwa są wydawane przez państwową instytucję – Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO PRACY W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

Praca w służbach mundurowych jest coraz bardziej atrakcyjna dla wielu ludzi młodych bez względu na płeć. Kojarzona jest ze względną stabilizacją,  z uwagi na stałą pensję, dodatki funkcyjne i inne przywileje oraz z możliwością wykonywania wyuczonego zawodu.

Jeśli planujesz karierę właśnie w służbach mundurowych dajemy ci możliwość przygotowania zarówno teoretycznego jak i praktycznego w obrębie bloków: psychologicznego oraz działalności służb mundurowych. Absolwenci uzyskają certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI:

spersonalizowany wybór przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym,

  • możliwość wyboru języków obcych,
  • dla zainteresowanych zajęcia przygotowujące do służb mundurowych

TECHNIKUM IM. M. KOPERNIKA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

  • możliwość wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym

BEZPŁATNA SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

  • TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH (kwalifikacja A.72 – obsługa operacyjna portu lotniczego) NOWOŚĆ!!!
  • Technik logistyk (kwalifikacja A.30 – organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania)
  • Technik informatyk (kwalifikacja E.14 – tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami)