Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych
Regulamin rekrutacji do Technikum im. Mikołaja Kopernika na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych
Aneks nr 1 do Regulaminu rekrutacji do Technikum im. Mikołaja Kopernika na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych
Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów
Regulamin rekrutacji do Technikum im. Mikołaja Kopernika na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów
Regulamin rekrutacji do trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych na rok szkolny 2019/2020
Regulamin rekrutacji do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych na rok szkolny 2019/2020

Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej Dla Dorosłych na rok szkolny 2019/2020

Kwestionariusz Osobowy do Szkoły Policealnej Dla Dorosłych

Regulamin rekrutacji na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe na rok szkolny 2019/2020

Kwestionariusz Osobowy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe