REKRUTACJA 2017/2018

REGULAMIN LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

Przykładowy test kompetencji językowych

Klucz odpowiedzi do przykładowego testu kompetencji

REGULAMIN TECHNIKUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

REGULAMIN KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH

REGULAMIN LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

REGULAMIN SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH 

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA DO SZKOŁY POLICEALNEJ / LO DLA DOROSŁYCH

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA NA KURSY KWALIFIKACYJNE

 DYPLOM TECHNIKA INFORMATYKA / TECHNIKA LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH W CIĄGU 3 LAT!!!

WARUNEK: zdobycie wykształcenia średniego oraz świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Świadectwa z poszczególnych kwalifikacji można uzyskać uczęszczając na BEZPŁATNE kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Świadectwa są wydawane przez państwową instytucję – Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO PRACY W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

Praca w służbach mundurowych jest coraz bardziej atrakcyjna dla wielu ludzi młodych bez względu na płeć. Kojarzona jest ze względną stabilizacją,  z uwagi na stałą pensję, dodatki funkcyjne i inne przywileje oraz z możliwością wykonywania wyuczonego zawodu.

Jeśli planujesz karierę właśnie w służbach mundurowych dajemy ci możliwość przygotowania zarówno teoretycznego jak i praktycznego w obrębie bloków: psychologicznego oraz działalności służb mundurowych. Absolwenci uzyskają certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI:

ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY (TYLKO U NAS!!!!):

 • nauczanie dwujęzyczne polegać będzie na realizacji: treści programowych z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym w zakresie 6 godzin tygodniowo oraz treści programowych z wybranych zajęć edukacyjnych w dwóch językach – polskim i angielskim,
 • nowoczesne metody nauczania językowego,
 • zajęcia w języku angielskim prowadzone będą z co najmniej dwóch przedmiotów w trzyletnim cyklu nauczania,
 • proporcje zajęć w języku polskim i angielskim będzie ustalał nauczyciel przedmiotu nauczanego dwujęzycznie, uważnie obserwując klasę i uwzględniając poziom umiejętności uczniów w zakresie języka obcego,
 • począwszy od klasy pierwszej wprowadzone zostanie podstawowe słownictwo specjalistyczne z poszczególnych przedmiotów – matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, wiedza o kulturze.

ODDZIAŁ OGÓLNY: 

 • spersonalizowany wybór przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym,
 • możliwość wyboru języków obcych,
 • dla zainteresowanych zajęcia przygotowujące do służb mundurowych

TECHNIKUM IM. M. KOPERNIKA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 • możliwość wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym

BEZPŁATNA SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

 • TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH (kwalifikacja A.72 – obsługa operacyjna portu lotniczego) NOWOŚĆ!!!
 • Technik logistyk (kwalifikacja A.30 – organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania)
 • Technik informatyk (kwalifikacja E.14 – tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami)