Dokumenty

Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika

Aneks nr 1

Statut Technikum im. Mikołaja Kopernika

Aneks nr 1

Statut Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych

Aneks nr 1

Europejski Plan Rozwoju Szkoły