Dokumenty

Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika

Aneks nr 1

Statut Technikum im. Mikołaja Kopernika

Aneks nr 1

Statut Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych

Aneks nr 1

Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Porębie na rok szkolny 2019/2020

Europejski Plan Rozwoju Szkoły