Dokumenty

Statut Zespołu Szkół

Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika

Statut Technikum im. Mikołaja Kopernika

Aneks nr 1 do Statutów

Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Porębie na rok szkolny 2018/2019

Europejski Plan Rozwoju Szkoły