Dokumenty

Statut Zespołu Szkół

Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika

Statut Technikum im. Mikołaja Kopernika

Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Porębie na rok szkolny 2017/2018

Europejski Plan Rozwoju Szkoły