Regulaminy rekrutacji

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 

Technikum im. Mikołaja Kopernika

Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych

Szkoła Policealna