SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH

  • Szkoła policealna to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą szybko i w komfortowych warunkach zdobyć atrakcyjny zawód i zwiększyć swoje możliwości na rynku pracy.
  • Nauka realizowana jest w systemie zaocznym (sobotę i niedzielę) średnio co dwa tygodnie, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Po zakończonej edukacji otrzymuje się świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom z tytułem zawodowym TECHNIKA.
  • Nasza szkoła policealna jest bezpłatna. Zdobycie dobrego zawodu to tylko zainwestowanie własnego czasu, a nie pieniędzy.
  • Wybierz kierunek dla siebie spośród:

TELEMARKETER

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY