Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość

Znając oczekiwania dzisiejszego rynku pracy co do poziomu wykształcenia absolwentów szkół zawodowych oraz wymagania jakie stawiają nam nasi uczniowie Zespół Szkół w Porębie podejmuje działania aby absolwenci naszej szkoły posiadali praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wejścia na rynek pracy co wymaga aby uczestniczyli w praktykach zawodowych krajowych i zagranicznych. W ten sposób chcemy przygotować ich do pracy od pierwszych dni opuszczenia murów szkoły i podniesienia ich wartości jako pracowników w oczach ich przyszłych pracodawców.

Zespół Szkół w Porębie realizuje projekt „Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość”, finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, Akcji 1: Mobilność edukacyjna.

Projekt „Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość” jest odpowiedzią na szereg potrzeb uczestników, wśród których najważniejsze to: potrzeba praktycznego doskonalenia zawodowego w dziedzinie logistyki i informatyki, potrzeba poznania i konfrontacji metod i form organizacji pracy w przedsiębiorstwach hiszpańskich, potrzeba rozszerzenia kompetencji językowych.

W projekcie weźmie udział 32 uczniów z Technikum im. M. Kopernika w Zespole Szkół w Porębie, która kształci się w zawodach technik logistyk oraz technik informatyk. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności dostosowania programu merytorycznego projektu bezpośrednio do potrzeb uczestników projektu zostali oni podzieleni na dwie grupy projektowe, z których każda będzie się składać z przedstawicieli jednego zawodu. Uczniowie wyjadą do Hiszpanii na dwutygodniowe staże.

Dla technika informatyka wybraliśmy zakres praktyk obejmujących „aplikacje mobilne” co wynika z faktu, że na zapotrzebowanie na specjalistów od technologii mobilnych jest bardzo duże i cały czas rośnie. Na technologie mobilne stawia coraz więcej branż, a to oznacza również potrzebę edukacji z zakresu aplikacji mobilnych.

Technik logistyk będzie kształcony w kierunku portów i terminali – obecny rynek pracy wykazuje duże zapotrzebowanie na techników eksploatacji portów i terminali. Wzrost produkcji w gospodarce powoduje konieczność rozwoju usług logistycznych, a co za tym idzie ekspansję przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Każdemu z uczestników zostanie zapewnione zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki, dojazd na miejsce stażu. Zostaną one pokryte z budżetu projektu.

Blogi projektu:

informatycy: http://projekt2016-sevilla.blogspot.com/

logistycy: https://sewilla2017praktyka.blogspot.com/