Praktyki bez granic drogą do sukcesu

W obecnych czasach pracodawcy oczekują od swoich pracowników nie tylko chęci i zaangażowania, ale przede wszystkim doświadczenia zawodowego i znajomości języków obcych. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Porębie, biorąc pod uwagę oczekiwania współczesnego rynku pracy, umożliwia uczniom zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez wyjazdy na zagraniczne praktyki do Hiszpanii.

W roku szkolnym 2018/2019 otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Praktyki bez granic drogą do sukcesu” w wysokości 270 323,19 PLN (62 688,00 EUR) ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki otrzymanej dotacji, kolejni uczniowie naszej szkoły wyjadą do Hiszpanii, aby poszerzać swoje kompetencje zawodowe.

Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na dwie grupy liczące po 16 osób. Pierwsza grupa – uczniowie kształcący się w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych, wyjadą do Hiszpanii w czerwcu 2019 roku (16.06. – 29.06.), aby podczas trwających przez dwa tygodnie praktyk, odbywać zajęcia z zakresu „Konstrukcja i programowanie dronów” w Dronetools S.L.  Uczniowie zdobędą wiedzę na temat konstrukcji dronów oraz poznają oprogramowanie i funkcje każdego z modułów, które występują w dronach.

Grupę drugą stanowić będą uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk. Pobyt tej grupy na zagranicznych praktykach datowany jest na listopad 2019 roku (3.11.-16.11.).  Uczniowie będą realizowali praktyczne zajęcia z zakresu Platformy e-commerce w Multiplicalia.

Głównym partnerem projektu jest Organizacja euroMind, która odpowiada za organizację stażu dla uczestników, ich pobyt, wyżywienie i wsparcie kulturowe. Podczas praktyk nad uczniami będą sprawować opiekę także nauczyciele z Zespołu Szkół w Porębie, którzy razem z nimi wyjadą do Sewilli.

Udział w projekcie dla wszystkich uczestników jest bezpłatny.

Wszyscy uczniowie po odbytych praktykach otrzymają dokument Europass Mobilność oraz certyfikaty potwierdzające odbycie stażu. Dodatkowo młodzież będzie uczestniczyła w kursie języka hiszpańskiego, po którym otrzymają certyfikaty potwierdzające znajomość języka na poziomie A1.

Blog projektu: https://sevilla2019.blogspot.com/