Grono Pedagogiczne

Grono pedagogiczne

 • Beata Mędrecka-Bańka – Dyrektor Szkoły, matematyka
 • Krzysztof Bialik – język angielski
 • ks. Mariusz Bednarek – religia
 • Krzysztof Czyż – przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka
 • Ewa Drabek – chemia, przedmioty zawodowe logistyczne i lotniskowe
 • Magdalena Fidyk – edukacja dla bezpieczeństwa
 • Anna Grochowska – geografia
 • Beata Kita – język polski, biblioteka, etyka, wdż, wiedza o kulturze
 • Mariusz Kołton – wychowanie fizyczne
 • Jolanta Kurczyńska – język niemiecki
 • Joanna Łapaj – język polski
 • Katarzyna Nowak – biologia
 • Sylwia Nowicka – język angielski
 • Małgorzata Olasek – pedagog
 • Elżbieta Pustułka – przedmioty zawodowe informatyczne
 • Krystyna Rok – historia, wiedza o społeczeństwie, przedsiębiorczość
 • Elżbieta Wieczorek – matematyka, fizyka
 • Joanna Wojdas – przedmioty zawodowe informatyczne i lotniskowe
 • Aneta Wysocka – język hiszpański