Grono Pedagogiczne

Grono pedagogiczne

 • Beata Mędrecka-Bańka – Dyrektor Szkoły, matematyka
 • ks. Mariusz Bednarek – religia
 • Radosław Cierpiński – historia, historia i społeczeństwo
 • Krzysztof Czyż – kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Ewa Drabek – chemia, przedmioty zawodowe lotnicze
 • Angelika Fabjańska – język angielski
 • Magdalena Fidyk – edukacja dla bezpieczeństwa
 • Anna Grochowska – geografia
 • Magdalena Janik – przedmioty zawodowe lotnicze
 • Beata Kita – język polski, biblioteka, etyka, wdż, filozofia
 • Mariusz Kołton – wychowanie fizyczne
 • Joanna Łapaj – język polski
 • Patryk Majka – wychowanie fizyczne
 • Katarzyna Nowak – biologia
 • Elżbieta Pustułka – przedmioty zawodowe informatyczne
 • Krystyna Rok – wiedza o społeczeństwie, przedsiębiorczość, bhp, biblioteka
 • Angelina Stolarczyk – język niemiecki
 • Iwona Szewczyk – fizyka
 • Anna Szlachta – przedmioty zawodowe informatyczne
 • Elżbieta Wieczorek – matematyka
 • Joanna Wojdas – przedmioty zawodowe lotnicze, informatyczne, informatyka
 • Aneta Wysocka – język hiszpański
 • Magdalena Zagrobelna – język angielski, język angielski zawodowy
 • Agnieszka Markowska – logopeda