Grono Pedagogiczne

Grono pedagogiczne

 • Beata Mędrecka-Bańka – Dyrektor Szkoły, matematyka
 • Agnieszka Andrzejewska – przedmioty zawodowe logistyczne
 • Krzysztof Bialik – język angielski
 • Ewa Drabek – chemia, przedmioty zawodowe logistyczne
 • Radosław Fellner – przedmioty zawodowe lotniskowe
 • Magdalena Fidyk – edukacja dla bezpieczeństwa
 • Anna Grochowska – geografia
 • ks.Paweł Górecki – religia
 • Beata Kita – biblioteka, etyka, wdż, wiedza o kulturze
 • Mariusz Kołton – wychowanie fizyczne
 • Jolanta Kurczyńska – język niemiecki
 • Katarzyna Nowak – biologia
 • Małgorzata Olasek – pedagog, informatyka
 • Jolanta Pucek – język angielski
 • Elżbieta Pustułka – przedmioty zawodowe informatyczne
 • Krystyna Rok – historia, wiedza o społeczeństwie
 • Ewa Skulimowska – język polski
 • Elżbieta Wieczorek – matematyka, fizyka
 • Joanna Wojdas – przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka
 • Aneta Wysocka – język hiszpański