Jurajscy Zawodowcy

Celem projektu jest wzrost kompetencji młodych ludzi poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym, kursach i szkoleniach zawodowych, szkoleniach podnoszących kompetencje kluczowe, a także poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu i zakup pomocy dydaktycznych dla szkół zawodowych. 

W ramach projektu:

-uczniowie Zespołu Szkół w Porębie wezmą udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym, kursach i szkoleniach zawodowych, szkoleniach podnoszących kompetencje oraz stażach. 

– zostaną zrealizowane studia podyplomowe dla nauczycieli przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego w ramach zawodów wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty kształcenia zawodowego.

– pracownie praktycznej nauki zawodu doposażone zostaną w sprzęt i infrastrukturę podnoszącą jakość kształcenia. 

Projekt „Jurajscy Zawodowcy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • Rekrutacja do projektu będzie trwała w Zespole Szkół w Porębie od 23.11.2020 r. do 04.12.2020 r.
  • Projekt skierowany jest do uczniów Technikum im. Mikołaja Kopernika w Porębie
  • Kwestionariusze do rekrutacji znajduje się na stronie internetowej pod adresem: http://www.jurajscyzawodowcy.pl

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu z ramienia szkoły mgr inż. Anna Szlachta