Projekty

Projekty unijne (w ramach programów Leonardo da Vinci oraz Erasmus+)

  • Otwarci na wiedzę – otwarci na świat
  • Praktyczna wiedza źródłem sukcesu
  • Mobilny uczeń – dobry pracownik
  • Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość
  • Inwestuję w siebie – inwestuję w przyszłość