LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 Zapisz się już dziś i zdobądź wykształcenie średnie, zwiększając tym samym swoją wartość na rynku pracy.

Skorzystaj z oferty BEZPŁATNEGO Liceum Dla Dorosłych!!!

  • Liceum Ogólnokształcące jest szkołą dla dorosłych kształcącą w formie weekendowej (zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w sobotę i w niedzielę).
  • Ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki temu możliwe jest dalsze kontynuowanie nauki w Szkole Policealnej lub na studiach wyższych.
  • Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych to ważny krok w stronę wykształcenia cenionego na rynku pracy.