previous arrow
next arrow
Slider

Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

Jak bezpiecznie korzystać z sieci, z jakimi zagrożeniami można się spotkać, jak się wtedy zachować, gdzie szukać pomocy, to niektóre z tematów poruszanych w czasie spotkań z uczniami w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu.

11 lutego 2020 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie, którego ideą przewodnią był Dzień Bezpiecznego Internetu, przebiegający pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Celem spotkania było popularyzowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa i kultury w Sieci wśród młodzieży. W spotkaniu brali udział funkcjonariusze policji asp. szt. Rafał Goc z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu i asp. szt. Katarzyna Czarnynoga z Posterunku Policji w Porębie. Funkcjonariusz prowadzący spotkanie omówił tematykę związaną z przestępczością nieletnich, cyberprzemocy oraz innych zagrożeń związanych z Internetem.

Pamiętajmy, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do innych ludzi, ale także własnej osoby – zapewniając wsparcie w ochronie prywatności, budowanie osobistej godności i dobrego imienia. Brak poszanowania innych, naruszanie ich prywatności czy odmienności, skutkuje negatywnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa zjawiskami, które w przestrzeni internetowej przekładają się m.in. na cyberprzemoc, hejt czy ksenofobię. Internet to narzędzie powszechnie i intensywnie wykorzystywane przez młodych ludzi do komunikacji, dlatego relacje w wirtualnej przestrzeni, muszą być oparte na poszanowaniu drugiego człowieka.

Konkurs Mój Zawód Przyszłości #Praca2030 – młodzi u steru kariery!

Postęp nie zna wielu ograniczeń. Zobacz w wyobraźni rok 2030 – jak widzisz tę rzeczywistość? Jak zmienił się rynek pracy? Dokąd niosą Cię pasje? Kim jesteś u steru tego nowego, wielkiego świata?

Wykaż się kreatywnością i ambicją: podziel się z nami swoim pomysłem na pracę przyszłości i zgarnij fantastyczne nagrody! Dla zwycięzcy szkoła Giganci Programowania ufundowała semestralny kurs programowania… lecz w puli czekają też rozmaite nagrody rzeczowe!

Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół średnich woj. śląskiego/dolnośląskiego. Zobacz formularz zgłoszeniowy i regulamin: https://www.aplikuj.pl/praca2030

Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

11 lutego 2020 r. będziemy obchodzili kolejną edycję Dnia Bezpiecznego Internetu. DBI 2020 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Podczas najbliższych obchodów chcemy zachęcić wszystkich uczniów do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Inicjatywy podjęte przez naszą szkołę z okazji DBI 2020:

  • Zgłoszenie inicjatywy na portalu www.dbi.pl.
  • Konkurs na plakat dotyczący przewodniego hasła DBI 2020 „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”, zachęcający wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online.
  • Konkurs na prezentację multimedialną: „Zasady zachowania w Internecie” – promująca pozytywne zastosowania Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia. 
  • Przygotowanie gazetki ściennej „Dzień Bezpiecznego Internetu 2020”.
  • Spotkanie dla uczniów połączone z prelekcją przeprowadzoną przez policjanta mająca na celu uwiadomienie młodzieży o czyhających w sieci zagrożeniach, które mogą ich dotknąć bezpośrednio.
  • Przeprowadzenie pogadanek na lekcjach wychowawczych „Jak współtworzyć twórcze i bezpieczne środowisko online”.

Zapraszamy uczniów do konkursów.

,,Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2020″

Dnia 12 stycznia 2020 r. po raz kolejny zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uczniowie naszej szkoły również przyłączyli się do tego przedsięwzięcia, ponieważ chętnie biorą udział w takich inicjatywach Zebraliśmy 128 zł. Dziękujemy wszystkimi uczniom za okazałe serce i wrażliwość na ludzi potrzebujących. 
Opiekun SU: mgr B. Kita.

Wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów

8 stycznia 2020 r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Dominika Kania – klasa III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika oraz Małgorzata Brzęczka – klasa IV Technikum im. Mikołaja Kopernika.

Serdecznie gratulujemy osiągnięcia świetnych wyników i życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy.

» Read more

Akcja „Góra Grosza”

Uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji ,,Góra Grosza „. Celem tego przedsięwzięcia było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowujących się poza własną rodziną. Udało nam się zebrać 60 zł 13 gr. Monety zostały przekazane do Towarzystwa ,,Nasz Dom”-organizatora akcji. Dziękujemy za każdy grosz.

Opiekun SU: mgr B. Kita.

Dokumenty rekrutacyjne do projektu „Śląskie. Zawodowcy”

Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie „Śląskie. Zawodowcy” wraz z załącznikami

Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie „Śląskie. Zawodowcy”

Załącznik 1 „Formularz rekrutacyjny do projektu „Śląskie. Zawodowcy”

Załącznik 2 „Oświadczenie uczestnika projektu”

Załącznik 3 „Wykaz szkół i placówek oraz branż”

Załącznik 4 „Indywidualny Plan Działania uczestnika/uczestniczki Projektu „Śląskie. Zawodowcy”

Umowa w sprawie udziału w kursie/szkoleniu wraz z załącznikami

Umowa w sprawie udziału w kursie/szkoleniu

Załącznik 1 „Program kursu/szkolenia”

Załącznik 2 „Indywidualna lista obecności”

Załącznik 3 „Oświadczenie dot. zwrotu kosztów dojazdu/dane do wpłaty”

Umowa o organizację stażu uczniowskiego wraz z załącznikami

Umowa o organizację stażu uczniowskiego

Załącznik 1 „Program stażu uczniowskiego”

Załącznik 2 „Zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego”

Załącznik 3 „Lista obecności”

Załącznik 4 „Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji”

Załącznik 5 „Oświadczenie dot. zwrotu kosztów dojazdu”

Załącznik 6 „Wniosek o refundację/dane do wypłaty kosztów poniesionych w związku z organizacją stażu zgodnie z umową”

Załącznik 7 „Wniosek o refundację wynagrodzenia/dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty/dane do wypłaty wynagrodzenia”

1 2 3 43