Arrow
Arrow
Slider


Olimpiada Solidarności

Uczniowie Zespołu Szkół w Porębie uczestniczyli w Olimpiadzie Solidarności, której celem było utrwalenie wiedzy dotyczącej zmiany ustrojowej w naszym kraju i wydarzeń jej towarzyszących. Dzięki udziałowi w olimpiadzie młodzież miała możliwość zwiedzenia Muzeum – Izba Pamięci Kopalni Wujek. Każdy uczestnik otrzymał dyplom i upominek.

Opiekun: mgr Krystyna Rok

 

 

Projekt „Zauważeni”

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Porębie Dominika Popielak, Konrad Kazusek oraz Weronika Mucha uczestniczyli w projekcie „Zauważeni – Ten chłopak, ta dziewczyna” zorganizowanym w ramach akcji Zauważeni TVN Uwaga.

Celem akcji było zapoznanie młodzieży z sytuacją osób starszych w naszym kraju, odkrycie podobieństw towarzyszących młodości i dojrzałości oraz zrozumienie, że pomimo podeszłego wieku w każdej osobie starszej wciąż jest „Ten chłopak, ta dziewczyna”. Za udział w konkursie nasi wychowankowie otrzymali dyplomy.

Opiekunowie: mgr Anna Grochowska, mgr Beata Kita oraz mgr Małgorzata Olasek.

 

II miejsce w Półfinałach Wojewódzkich w Piłce Siatkowej Chłopców

6 kwietnia 2017r. w Częstochowie odbyły się Półfinały Wojewódzkie w Piłce Siatkowej Chłopców. Zespół Szkół w Porębie zajął II miejsce. Jest to największy sukces szkoły w Porębie w tego typu rozgrywkach.

Warto nadmienić, iż do tej pory żadna ze szkół Powiatu Zawierciańskiego nie uzyskała tak wysokiego wyniku w piłce siatkowej chłopców.

Klasyfikacja końcowa zawodóe:

  1. AZS Częstochowa
  2. Zespół Szkół w Porębie
  3. LO Będzin
  4. LO Sosnowiec

Skład Drużyny: H.Matracki, J.Furgal, K.Majewski, K.Komenda, K.Kołton, P.Fąfera, K.Jarzyński

Trener: mgr Mariusz Kołton

Serdecznie gratulujemy!!!

STOP pożarom traw

Kuratorium Oświaty w Katowicach uprzejmie informuje o rozpoczętej 16 marca 2017 roku przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pod hasłem „STOP pożarom traw!”.

Założeniem kampanii „STOP pożarom traw!” jest zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z podpalaniem nieużytków rolnych. Kampania skierowana jest do nauczycieli, dzieci i młodzieży szkolnej, mieszkańców terenów wiejskich oraz właścicieli ogródków działkowych, i ma na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie obowiązujących przepisów, promowania właściwych zachowań i wskazywania zagrożeń wynikających z pożarów traw dla ludzi i ekosystemu.

Informacje dotyczące kampanii „STOP pożarom traw!” zostały zamieszczone na stronie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, pod adresem: http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/bezpieczenstwo/kampania-stop-pozarom-traw.

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim  Konkursie Chemicznym  „ALCHEMIK”

Konkurs przeprowadzany jest przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie.

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy od wielu lat prowadzi wraz z renomowanymi warszawskimi uczelniami wyższymi, takimi jak Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego czy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, współpracę merytoryczną w zakresie organizacji konkursów edukacyjnych

Celem Konkursu Chemicznego „ALCHEMIK” jest utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników chemii, poprzez dalsze rozwijanie ich umiejętności.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

XIV Konkurs „Eko-PLaneta”

Uczniowie naszej szkoły , których interesuje przyroda i zagadnienia z nią związane uczestniczyli w XIV edycji Konkursu „Eko-Planeta”.

Konkurs organizowany był  przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

W roku szkolnym 2016/2017 uczestnicy mogą wziąć udział w teście konkursowym.

Test składa się z 2 części: 30 pytań zamkniętych dotyczących przyrody, biologii i ochrony środowiska oraz zadania opisowego dotyczącego zagadnień Regionu. Najlepsze prace naszych uczniów zostały wysłane do organizatora.
Z niecierpliwością czekamy na wyniki. Trzymamy kciuki.

VI edycja Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

Uczniowie z Technikum im. M. Kopernika w Zespole Szkół w Porębie wzięli udział VI Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy, do którego zgłosiło się 50 szkół ponadgimnazjalnych w Polsce (821 uczniów).

Nasi uczniowie: TOMASZ BĄTOREK, KATARZYNA HELICKA, SANDRA NAWROT, MICHAŁ MAINKA, ŁUKASZ BZDĘGA I HUBERT ŚPIOŁEK z powodzeniem przeszli dwa etapy Olimpiady – szkolny i okręgowy kwalifikując się do etapu Finałowego Olimpiady. W sumie do Etapu Finałowego zakwalifikowanych zostało 100 uczniów z 24 szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w II etapie.

Etap Finałowy VI Edycji Olimpiady odbył się 31 marca 2017r. w siedzibie Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestniczyli w nim TOMASZ BĄTOREK, KATARZYNA HELICKA, SANDRA NAWROT. W ostatecznej kwalifikacji nasi uczniowie zajęli Nawrot Sandra – miejsce 56; Bątorek Tomasz – 62 miejsce. Helicka Katarzyna -, miejsce 64.

Program Olimpiady obfitował w wiele atrakcji. Nasi Logistycy wzięli między innymi udział w wideokonferencji „Sytuacja na norweskim rynku pracy”, wykładzie „Pierwszy krok w stronę międzynarodowego rynku pracy”, prezentacji „Młode talenty”, oraz prezentacji „Fabryka” CV –Zielona Linia.

Po południu był czas na zwiedzanie pięknego miasta Białystok. Logistycy wraz z opiekunem Agnieszką Andrzejewską zwiedzili między innymi Pałac Branickich, Muzeum Historyczne, oraz spacerowali w pięknym parku Planty.

» Read more

62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

W dniu 20.03.2017r. uczniowie Zespołu Szkół w Porębie – Jakub Opioła z klasy Ic LO oraz Przemysław Kita z klasy IIIa Technikum uczestniczyli w Etapie Powiatowym 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w MOK „Centrum” w Zawierciu.

Każdy z uczestników przygotowywał do występu dwa wiersze oraz fragment prozy. Szkoły powiatowe zaprezentowały wysoki poziom przygotowania i umiejętności.

Występ recytatorów Zespołu Szkół w Porębie zakończył się sukcesem Przemysław Kity, któremu jury przyznało wyróżnienie.

Uczniów przygotowały mgr Ewa Skulimowska i mgr Beata Kita.

» Read more

Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

Uczniowie z Technikum im. M. Kopernika w Zespole Szkół w Porębie wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy zorganizowanym przez Pracownię Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w imieniu Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) w Białymstoku. Do udziału w Olimpiadzie wzięło udział 830 uczniów z 50 szkół.

19 uczniów z klasy II i III Technikum w zawodzie technik logistyk, którzy zgłosili się do udziału w Olimpiadzie, z sukcesem przeszło przez I etap szkolny w dniu 28.02.2017 i przystąpiło do etapu okręgowego w dniu 14.03.2017 r. Do Finału Olimpiady zakwalifikowało się 6 uczniów: TOMASZ BĄTOREK, KATARZYNA HELICKA, SANDRA NAWROT, MICHAŁ MAINKA, ŁUKASZ BZDĘGA I HUBERT ŚPIOŁEK

Finał Olimpiady odbędzie się 31.03.2017 w Białymstoku i będzie składał się z dwóch części. Pierwsza polega na rozwiązaniu testu pisemnego, składającego się z 30 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru z zakresu programu Olimpiady. Druga część polega na udzieleniu odpowiedzi ustnych na pytania problemowe z zakresu programu Olimpiady.

Nasi uczniowie wraz z opiekunem MGR AGNIESZKĄ ANDRZEJEWSKĄ przygotowują się do Finału, w którym główne nagrody to wizyty studyjne w Parlamencie Europejskim dla trzech finalistów i trzy indeksy na kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz nagrody rzeczowe dla 10 pierwszych miejsc.

Cele Olimpiady to m.in innowacyjne podejście do zagadnień związanych z polskim i europejskim rynkiem pracy; popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o polskimi i europejskim rynku pracy oraz systemach kształcenia zawodowego w różnych krajach; popularyzowanie wśród młodzieży alternatywnych metod rozstrzygania sporów (m.in.: mediacji, arbitrażu).

1 2 3 11