previous arrow
next arrow
Slider

,,Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2020″

Dnia 12 stycznia 2020 r. po raz kolejny zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uczniowie naszej szkoły również przyłączyli się do tego przedsięwzięcia, ponieważ chętnie biorą udział w takich inicjatywach Zebraliśmy 128 zł. Dziękujemy wszystkimi uczniom za okazałe serce i wrażliwość na ludzi potrzebujących. 
Opiekun SU: mgr B. Kita.

Wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów

8 stycznia 2020 r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Dominika Kania – klasa III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika oraz Małgorzata Brzęczka – klasa IV Technikum im. Mikołaja Kopernika.

Serdecznie gratulujemy osiągnięcia świetnych wyników i życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy.

» Read more

Akcja „Góra Grosza”

Uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji ,,Góra Grosza „. Celem tego przedsięwzięcia było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowujących się poza własną rodziną. Udało nam się zebrać 60 zł 13 gr. Monety zostały przekazane do Towarzystwa ,,Nasz Dom”-organizatora akcji. Dziękujemy za każdy grosz.

Opiekun SU: mgr B. Kita.

Dokumenty rekrutacyjne do projektu „Śląskie. Zawodowcy”

Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie „Śląskie. Zawodowcy” wraz z załącznikami

Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie „Śląskie. Zawodowcy”

Załącznik 1 „Formularz rekrutacyjny do projektu „Śląskie. Zawodowcy”

Załącznik 2 „Oświadczenie uczestnika projektu”

Załącznik 3 „Wykaz szkół i placówek oraz branż”

Załącznik 4 „Indywidualny Plan Działania uczestnika/uczestniczki Projektu „Śląskie. Zawodowcy”

Umowa w sprawie udziału w kursie/szkoleniu wraz z załącznikami

Umowa w sprawie udziału w kursie/szkoleniu

Załącznik 1 „Program kursu/szkolenia”

Załącznik 2 „Indywidualna lista obecności”

Załącznik 3 „Oświadczenie dot. zwrotu kosztów dojazdu/dane do wpłaty”

Umowa o organizację stażu uczniowskiego wraz z załącznikami

Umowa o organizację stażu uczniowskiego

Załącznik 1 „Program stażu uczniowskiego”

Załącznik 2 „Zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego”

Załącznik 3 „Lista obecności”

Załącznik 4 „Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji”

Załącznik 5 „Oświadczenie dot. zwrotu kosztów dojazdu”

Załącznik 6 „Wniosek o refundację/dane do wypłaty kosztów poniesionych w związku z organizacją stażu zgodnie z umową”

Załącznik 7 „Wniosek o refundację wynagrodzenia/dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty/dane do wypłaty wynagrodzenia”

REKRUTACJA DO PROJEKTU: „ŚLĄSKIE. ZAWODOWCY”

W ramach projektu uczniowie Technikum im. Mikołaja Kopernika w Porębie będą mogli skorzystać ze staży i praktyk zawodowych (z możliwością wypłaty stypendiów stażowych), szkoleń specjalistycznych, językowych (w zakresie języka obcego zawodowego).

Zostanie utworzona sieć współpracy (partnerstw lokalnych pracodawców oraz szkół zawodowych) – a w konsekwencji klastra edukacyjnego – jako platformy komunikacyjnej umożliwiającej wspólne spotkania kadry kierowniczej szkół, nauczycieli przedmiotów zawodowych, doradców zawodowych, przedstawicieli pracodawców, opiekunów praktyk i staży – w celu wypracowania wspólnego modelu kształcenia zawodowego w regionie.

W latach 2019-2020 w ramach projektu będą realizowane rozwiązania, gwarantujące skuteczną poprawę sytuacji na rynku pracy. Co istotne, wszystkie zadania realizowane w ramach projektu będą odbywać się w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorcami – tak, by odpowiadać na ich potrzeby.

Projekt „Śląskie. Zawodowcy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • Rekrutacja do pierwszego etapu projektu będzie trwała w Zespole Szkół w Porębie od 07.01.2020 r. do 29.01.2020 r.
  • Projekt skierowany jest do pełnoletnich uczniów Technikum im. Mikołaja Kopernika w Porębie w zawodzie technik informatyk
  • Kwestionariusze do rekrutacji będą dostępne w sekretariacie szkoły i w wersji elektronicznej tutaj
  • Wypełnione kwestionariusze proszę składać do 29.01.2020r. w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania.
  • Uczeń dokonuje wyboru i decyduje się na

           – szkolenia specjalistyczne (10 miejsc),

           – szkolenia językowe (w zakresie języka obcego zawodowego) (5 miejsc)

   albo na

         – staż u pracodawcy (7 miejsc)

Lista osób, które zakwalifikują się do projektu zostanie ogłoszona 31.01.2020 r.

Szczegółowych informacji udziela nauczyciel mgr inż. Krzysztof Czyż oraz dyrektor szkoły.

,,Nasi wolontariusze w Domu Dziecka w Zawierciu”

Dnia 20 grudnia 2019 r. uczniowie naszej szkoły odwiedzili podopiecznych Domu Dziecka w Zawierciu i przekazali im słodycze oraz książki. Co roku organizujemy zbiórkę darów dla potrzebujących, aby w okresie świątecznym  choć przez chwilę poczuli się szczęśliwi. Zaraz po świętach nasi wolontariusze wybierają się do Domu Małego Dziecka i Domu Samotnej Matki w Częstochowie z paczkami pełnymi zabawek, ubrań i słodyczy.

Opiekunowie wolontariatu: mgr K. Rok i mgr B. Kita.

Betlejemskie Światło Pokoju zawitało do naszej szkoły. Na ręce Pani dyrektor harcerze z 8 Drużyny harcerskiej przekazali płomień dzieląc się radosną nowiną, pokojem i nadzieją.

V Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym

Sukces ucznia Technikum im. Mikołaja Kopernika, kształcącego się w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych.
Szymon Ciemcioch, uczeń klasy I A, zakwalifikował się do finału IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym. Konkurencja była olbrzymia! Mimo to Szymon poradził sobie z bardzo trudnymi pytaniami na temat lotnictwa i zakwalifikował się do FINAŁU, który odbędzie się 16 grudnia w Białej Podlaskiej. Patronat Honorowy nad olimpiadą objął Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Sekretarz Stanu Paweł Soloch. Szymon znalazł się wśród 50 finalistów z całej Polski .
 Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!

Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno – przyrodniczej

W dniu 6 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół w Porębie odbyło się uroczyste otwarcie „Zielonej Pracowni”.
Zaproszeni goście, wśród których byli m.in. Waldemar Andzel – Poseł na Sejm RP, Paweł Sokół – Wicestarosta Zawierciański, Halina Mackiewicz – Skarbnik Powiatu, Andrzej Karolczyk – dyrektor ZOEAS, Mariusz Żakowski – naczelnik Wydziału Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu, radni powiatowi: Bogusław Piotrowski i Karol Hadrych oraz Ryszard Spyra – Burmistrz Poręby – uczestniczyli w lekcji pokazowej w nowej pracowni, uroczystej akademii, a także kosztowali ekologicznych potraw przygotowanych przez młodzież.
„Zielona Pracownia” powstała dzięki udziałowi szkoły w piątej edycji konkursów: „Zielona Pracownia _Projekt 2019” i „Zielona Pracownia 2019”. Zespół Szkół w Porębie otrzymał dotacje o łącznej wysokości 37.500,00 zł.
Dyrektor Zespołu Szkół w Porębie Beata Mędrecka-Bańka, podziękowała Zarządowi i Dyrekcji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za wsparcie, a Zarządowi Powiatu, Skarbnikowi i pracownikom – za pomoc w przygotowaniu i rozliczeniu zadania.
W nowej ekopracowni zajęcia będą mieć uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Technikum im. Mikołaja Kopernika w Porębie. W tak doposażonej sali – nauka będzie na pewno ogromną przyjemnością.
Koordynatorzy projektu: mgr Ewa Drabek i mgr Katarzyna Nowak. » Read more

1 2 3 42