LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

  1. Spersonalizowany wybór przedmiotów w zakresie rozszerzonym gwarantuje idealnie dopasowany do własnych potrzeb tok nauki. Umożliwia on uczniom rozwój własnych umiejętności i zdolności. Każdy uczeń indywidualnie decyduje, w którym kierunku będzie się rozwijał, dzięki czemu lepiej przygotuje się do podjęcia w przyszłości pracy bądź studiów wyższych.
  2. Licealista pod koniec pierwszego roku nauki wybiera od 2 do 4 przedmiotów, które chciałby realizować w zakresie rozszerzonym spośród: geografia, biologia, chemia, fizyka, historia, język angielski, język niemiecki, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
  3. Licealista może skorzystać również z oferty przedmiotów uzupełniających: przyroda lub historia i społeczeństwo.
  4. Podobnie uczeń może podjąć naukę języków obcych w dowolnej konfiguracji, jednak z tym zastrzeżeniem, że główny język obcy będzie kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum. Drugi język obcy może być kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum (angielski lub niemiecki) lub też może być realizowany od podstaw wybrany spośród języków: hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego – w grupach międzyoddziałowych.