LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY – NOWOŚĆ! TYLKO U NAS!!!
  1.  Edukacja dwujęzyczna pozwala na wszechstronny rozwój osobowości oraz uczy otwartości wobec otaczających nas świata i ludzi. Dodatkowym atutem jest również możliwość kontynuowania studiów w języku obcym zarówno w Polsce jak i w innych krajach.
  2. W ramach kształcenia dwujęzycznego język obcy stosowany jest w szerokim zakresie, stając się narzędziem pomagającym uczniom zdobywać nową wiedzę jak i kształcić swoje umiejętności językowe.
  3. Nauczanie dwujęzyczne polegać będzie na realizacji: treści programowych z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym w zakresie 6 godzin tygodniowo oraz treści programowych z wybranych zajęć edukacyjnych w dwóch językach – polskim i angielskim.
  4. Zajęcia w języku angielskim prowadzone będą z co najmniej dwóch przedmiotów, z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania.
  5. Proporcje zajęć w języku polskim i angielskim będzie ustalał nauczyciel przedmiotu nauczanego dwujęzycznie, uważnie obserwując klasę i uwzględniając poziom umiejętności uczniów w zakresie języka obcego.
  6. Począwszy od klasy pierwszej wprowadzone zostanie podstawowe słownictwo specjalistyczne z poszczególnych przedmiotów – matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, wiedza o kulturze.
ODDZIAŁ OGÓLNY
  1. Spersonalizowany wybór przedmiotów w zakresie rozszerzonym gwarantuje idealnie dopasowany do własnych potrzeb tok nauki. Umożliwia on uczniom rozwój własnych umiejętności i zdolności. Każdy uczeń indywidualnie decyduje, w którym kierunku będzie się rozwijał, dzięki czemu lepiej przygotuje się do podjęcia w przyszłości pracy bądź studiów wyższych.
  2. Licealista pod koniec pierwszego roku nauki wybiera od 2 do 4 przedmiotów, które chciałby realizować w zakresie rozszerzonym spośród: geografia, biologia, chemia, fizyka, historia, język angielski, język niemiecki, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
  3. Licealista może skorzystać również z oferty przedmiotów uzupełniających: przyroda lub historia i społeczeństwo.
  4. Podobnie uczeń może podjąć naukę języków obcych w dowolnej konfiguracji, jednak z tym zastrzeżeniem, że główny język obcy będzie kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum. Drugi język obcy może być kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum (angielski lub niemiecki) lub też może być realizowany od podstaw wybrany spośród języków: hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego – w grupach międzyoddziałowych.