Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCY: Janusz Rzepka

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Sylwia Jaworska

KOMISJA REWIZYJNA: Ewa Borówka, Katarzyna Ciszewska – Korpok

SEKRETARZ: Monika Dworak