Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCY: Janusz Rzepka

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Sylwia Jaworska

KOMISJA REWIZYJNA: Wioletta Kowalczuk, Urszula Sielach

SEKRETARZ: Patrycja Rogoń

Regulamin Rady Rodziców