Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCY : Michał Szewczyk

CZŁONKOWIE: Ewa Kostrzejewska, Włodzimierz Rygalik

KOMISJA REWIZYJNA : Małgorzata Świeboda, Ewa Borówka

SEKRETARZ : Beata Gębka