Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCYRadosław Mucha

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Marika Raczkowska

KOMISJA REWIZYJNA: Wioletta Kowalczuk, Grzegorz Stypa

SEKRETARZ: Anna Brodzik

Numer Konta Rady Rodziców:  

05 1020 2498 0000 8202 0018 3954