Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCA: Kinga Dzieło

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Krzysztof Lipowicz

KOMISJA REWIZYJNA: Wioletta Kowalczuk, Grzegorz Stypa

SEKRETARZ: Monika Stępień

Numer Konta Rady Rodziców:  

05 1020 2498 0000 8202 0018 3954