Komunikaty

KOMUNIKAT Z DNIA 26.03.2020 r.

Drodzy Uczniowie,
Dyrektor szkoły informuje, że próbne egzaminy maturalne odbędą się w dniach 02,03,06,07,08. 04.2020r. on-line zgodnie z harmonogramem podanym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Materiały będą do pobrania na stronie CKE oraz OKE Jaworzno przed wyznaczonym terminem danego egzaminu. Po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu należy niezwłocznie przesłać rozwiązania na służbowe e-maile uczących danego przedmiotu nauczycieli w formie, np. w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania, na wydruku, na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.
Uczniowie, którzy nie mają dostępu do Internetu proszeni są o poinformowaniu o tym fakcie dyrektora szkoły.
Harmonogram próbnych egzaminów zamieszczony poniżej.

z poważaniem
Beata Mędrecka-Bańka

Załącznik: Harmonogram próbnego egzaminu maturalnego.

KOMUNIKAT Z DNIA 23.03.2020 r.

Wszelkie sprawy, które należy załatwić w sekretariacie szkoły należy zgłaszać na e-maila szkoły zsporeba@gmail.com.
W sytuacji, w której niezbędne jest osobiste stawienie się sekretariat szkoły jest otwarty we wtorek i czwartek w godzinach od 09.00 do 13.00.

KOMUNIKAT Z DNIA 21.03.2020 r.

Od dnia 23.03.2020 r. na stronie internetowej szkoły w zakładce „Kształcenie na odległość” każdego dnia zgodnie z planem lekcji każdej klasy będą zamieszczane materiały dydaktyczne dla uczniów. Prosimy wszystkim uczniów o codzienne i systematyczne sprawdzanie niniejszej zakładki.