Statuty

Statut Technikum im. Mikołaja Kopernika w Porębie

Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Porębie

Standardy Ochrony Małoletnich – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Porębie

Standardy Ochrony Małoletnich – Technikum im. Mikołaja Kopernika w Porębie

Europejski Plan Rozwoju Szkoły

Koncepcja Pracy Zespołu Szkół w Porębie

Pięcioletni Plan Rozwoju Szkoły na lata 2018 – 2023

Regulamin dziennika elektronicznego