TECHNIKUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

Technik lotniskowych służb operacyjnych

Patronat nad kierunkiem objęło Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo – Wschodniej.

Uzyskanie dyplomu technika wymaga zdania dwóch egzaminów z kwalifikacji:

 • TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej

Technik informatyk

Technik informatyk to zawód umożliwiający podjęcie pracy w niezwykle dynamicznie rozwijającej się branży informatycznej.

 1. Okres kształcenia: 5 lat
 2. Możliwość odbywania praktyk zagranicznych.
 3. Zajęcia z wykorzystaniem drukarki 3D.
 4. Najlepsza w powiecie pracownia komputerowa.
 5. Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy,
 • obsługa urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,
 • naprawa komputerów osobistych,
 • projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych,
 • konfiguracja lokalnych urządzeń sieciowych,
 • tworzenie baz danych i administrowanie nimi,
 • administrowanie sieciowym systemem operacyjnym,
 • tworzenie aplikacji internetowych, tworzenie stron internetowych.

6. Uzyskanie dyplomu technika wymaga zdania trzech egzaminów w kwalifikacjach:

 • INF.02. – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

7. Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Między innymi:  banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

Technicy informatycy mogą podejmować pracę nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja i znajdują się komputery.