TECHNIKUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

Technik lotniskowych służb operacyjnych – NOWOŚĆ! TYLKO U NAS!!

Lubisz, kiedy wokół Ciebie dużo się dzieje? Dodatkowo interesujesz się lotnictwem i nowymi technologiami? Technik lotniskowych służb operacyjnych to twoja wielka szansa na fascynujący zawód!

 1. Okres kształcenia: 4 lata.
 2. Możliwość odbywania praktyk zagranicznych.
 3. Miejscem pracy technika lotniskowych służb operacyjnych są lotniska oraz porty lotnicze.
 4. Patronat nad kierunkiem objęło Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo – Wschodniej.
 5. Najważniejsze zadania podejmowane przez technika lotniskowych służb operacyjnych: planowanie, organizacja, koordynacja oraz nadzorowanie prac lotniskowych służb operacyjnych, współpraca ze służbami żeglugi powietrznej, podejmowanie działań związanych z ochroną i bezpiecznym funkcjonowaniem portów lotniczych.
 6. Podstawowe cechy osobowościowe, jakie powinien posiadać technik lotniskowych służb operacyjnych: organizacja działań, umiejętność negocjacji, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, samodzielność – zwłaszcza w podejmowaniu decyzji, aktywność.
 7.  Przedmioty zawodowe: organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych, bezpieczeństwo i ochrona w porcie lotniczym, lotniskowe służby operacyjne i służby ruchu lotniczego, działalność gospodarcza w branży lotniczej, języki obce zawodowe, działalność służb operacyjnych, współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej, praktyka zawodowa (160 godzin).
 8. Uzyskanie dyplomu technika wymaga zdania dwóch egzaminów z kwalifikacji:
 • AU.37 Obsługa operacyjna portu lotniczego
 • AU.38 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

9. Perspektywy po technikum – praca i/lub dalsza nauka:

 • lotniska państwowe, prywatne i wojskowe,
 • aerokluby,
 • korporacje lotnicze,
 • terminale pasażerskie i towarowe.
Technik informatyk

Technik informatyk to zawód umożliwiający podjęcie pracy w niezwykle dynamicznie rozwijającej się branży informatycznej.

 1. Okres kształcenia: 4 lata.
 2. Możliwość odbywania praktyk zagranicznych.
 3. Zajęcia z wykorzystaniem drukarki 3D.
 4. Najlepsza w powiecie pracownia komputerowa.
 5. Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy,
 • obsługa urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,
 • naprawa komputerów osobistych,
 • projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych,
 • konfiguracja lokalnych urządzeń sieciowych,
 • tworzenie baz danych i administrowanie nimi,
 • administrowanie sieciowym systemem operacyjnym,
 • tworzenie aplikacji internetowych, tworzenie stron internetowych.

6. Uzyskanie dyplomu technika wymaga zdania trzech egzaminów w kwalifikacjach:

 • EE.08 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • EE.09 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

7. Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Między innymi:  banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

Technicy informatycy mogą podejmować pracę nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja i znajdują się komputery.