Historia i społeczeństwo

Aneks do Zasad oceniania

PIĄTEK 03.04.2020 r.

4 lekcja klasa II C

Temat: Wielkie rewolucje.

Proszę zapoznać się z tematem lekcji.

https://www.youtube.com/watch?v=ed3ncsgZJ7U

https://epodreczniki.pl/a/obywatele-i-kaci-francja-w-dobie-rewolucji/DLqVXKZ0E

5 lekcja klasa III C

Temat: „Czarna i biała legenda” Napoleona.

Odszukaj w różnych źródłach informacje na temat losów Napoleona po klęsce pod Waterloo.

7 lekcja klasa IV A

Temat: Utrwalenie materiału.

https://www.cda.pl/video/94539911

8 lekcja klasa IV A

Temat: I wojna światowa.

Proszę zapoznać się z tematem lekcji.

https://www.youtube.com/watch?v=-bua8zPk4fk

ŚRODA 01.04.2020 r.

lekcja 1 klasa IV A

Temat: Przemiany w wojskowości w XIX wieku.

Proszę zapoznać się z tematem lekcji. Oceń, dlaczego było coraz więcej strat osobowych na polach bitew w drugiej połowie XIX wieku.

Proszę o nadsyłanie zaległych prac do piątku 3 kwietnia.

https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/powstanie-styczniowe-150-rocznica/aktualnosci/rozwoj-techniki-militarnej-w-polowie-xix-w-

lekcja 2 klasa III A

Temat: Obywatele czy poddani?

Proszę zapoznać się z tematem lekcji. Zastanów się nad zmianami, jakie zaszły po wojnie domowej w Anglii.

https://epodreczniki.pl/a/monarchia-parlamentarna/DXEpshCzz

lekcja 3 klasa III A

Temat: Elementy feudalizmu w czasach nowożytnych.

Proszę zapoznać się z tematem lekcji.

https://epodreczniki.pl/a/ideal-i-rzeczywistosc-trzech-stanow/DKdnHlUie

lekcja 4 klasa III C

Temat: Epoka napoleońska.

Proszę zapoznać się z materiałem filmowym.

https://www.youtube.com/watch?v=JtcEJqaLB20

Proszę o nadsyłanie zaległych prac do piątku 3 kwietnia.

lekcja 5 klasa II C

Temat: Utrwalenie wiadomości.

W ramach powtórzenia proszę wypełnić kartę pracy.

WTOREK 31.03.2020 r.

lekcja 3 klasa IV A

Temat: Od kongresu wiedeńskiego do pax Britannica.

Proszę zapoznać się z tematem w podanym materiale, wykonać ćwiczenia, zwrócić szczególną uwagę na zmiany terytorialne w Europie po kongresie.

https://epodreczniki.pl/a/tesknota-za-starym-ladem-kongres-wiedenski/D7SZN0Wo6

PIĄTEK 27.03.2020 r.

lekcja 4 klasa II C

Temat: Polskie wzorce obywatela.

Proszę o zapoznanie się z tematem lekcji z podręcznika. Proszę przemyśleć ewaluację pojęcia obywatel a na gruncie polskim.

lekcja 5 klasa III C

Temat: Utrwalenie materiału.

Proszę w ramach powtórzenia wypełnić kartę pracy.

lekcja 7 klasa IV A

Temat: Epoka napoleońska.

Proszę zapoznać się z materiałem filmowym.

https://www.youtube.com/watch?v=JtcEJqaLB20

lekcja 8 klasa IV A

Temat: „Czarna i biała legenda” Napoleona.

Odszukaj w różnych źródłach informacje na temat losów Napoleona po klęsce pod Waterloo.

ŚRODA 25.03.2020 r.

lekcja 1 klasa IV A

Temat: Utrwalenie materiału.

Proszę w ramach powtórki wypełnić kartę pracy.

lekcja 2 klasa III A

Temat: Kształtowanie się parlamentaryzmu europejskiego.

Proszę o zapoznanie się z tematem na podanej stronie.

https://epodreczniki.pl/a/monarchia-parlamentarna/DXEpshCzz

lekcja 3 klasa III A

Temat: Utrwalenie wiadomości.

Proszę w ramach powtórki wypełnić kartę pracy.

lekcja 4 klasa III C

Temat: Upadek Rzeczypospolitej.

Proszę zapoznać się z filmem edukacyjnym i przeanalizować przyczyny upadku Rzeczypospolitej.

https://www.youtube.com/watch?v=5YcpU1Jdm0Q

lekcja 5 klasa II C

Temat: Szlachta i magnateria.

Proszę zapoznać się z podanym materiałem – Szlachta i jej przywileje.

https://epodreczniki.pl/a/spoleczenstwo-rzeczypospolitej/DqtXdhzYI

WTOREK 24.03.2020 r.

lekcja 3 klasa IV A

Temat: Upadek Rzeczypospolitej.

Proszę zapoznać się z filmem edukacyjnym i przeanalizować przyczyny upadku Rzeczypospolitej.

https://www.youtube.com/watch?v=5YcpU1Jdm0

16.03.2020 r. – 20.03.2020 r.

KLASA II C

Proszę napisać pracę na temat: Kształtowanie się polskiego parlamentaryzmu (z uwzględnieniem przywilejów szlacheckich, liberum veto).

KLASA III A

Proszę napisać pracę na temat: Porównaj funkcjonowanie polskiego parlamentaryzmu w epoce nowożytnej i współcześnie.

KLASA III C

Proszę napisać pracę na temat: Porównaj przyczyny klęski konfederacji barskiej i powstania kościuszkowskiego. Wymień najważniejsze różnice pomiędzy tymi zrywami.

KLASA IV A

Proszę zrobić pracę na temat: Wojny Polski w XVII wieku. Wymień sukcesy Polaków w wojnach. Oceń, czy decyzja Jana III Sobieskiego dotycząca zaangażowania się w działania wojenne przeciwko Turcji i wyruszenia na odsiecz Wiedniowi była słuszna.