4.12.2020r. (piątek)

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2b eUTK – Pamięci dyskowe. 

4a Godź. wych. – Kształcenie umiejętności dawania z siebie innym. Wolontariat. 

3a Montaż sieci – Typowe awarie lokalnych sieci komputerowych. 

3a Montaż sieci – Narzędzia diagnostyczne. 

3a Montaż sieci – Narzędzia diagnostyczne.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA Cruising – listening, speaking and writing

IA Network troubleshooting- vocabulary

IIB Cruising – listening, speaking and writing

IVA Ćwiczenia utrawlające, przygotowywujące do egzaminu zawodowego

mgr Krystyna Rok

II A – RYZYKO ZAWODOWE

IIIA SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI 

3.12.2020r. (czwartek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IVa Projektowanie baz d., Temat: Rozwiązywanie zadań – mySQL

IVa Projektowanie baz d., Temat: Rozwiązywanie zadań – mySQL

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2a Montaż sieci – Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet -usługa NAT. 

2a Montaż sieci – Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet -usługa NAT. 

2b eUTK – Pamięci dyskowe. 

2a Montaż sieci – Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet -usługa NAT. 

mgr Magdalena Zagrobelna

IVA ICAO – projekt

IIA I’ve got a problem – listenig, speaking and writing

IA Good communicators make safe aviators- vocabulary

2.12.2020r. (środa)

mgr inż. Joanna Wojdas

IIa Witryny i aplikacje int. Temat: Listy numerowane i wypunktowane. Ćwiczenia.

IVa Witryny i aplikacje int. Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych

IVa Witryny i aplikacje int. Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych

IVa Witryny i aplikacje int. Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2b SO – Programy użytkowe i narzędziowe. 

2b SO – Programy użytkowe i narzędziowe. 

2b SO – Zarządzanie użytkownikami. 

2a ASO – Instalowanie i zarządzanie serwerem DHCP. 

2a ASO – Instalowanie i zarządzanie serwerem DHCP. 

2a ASO – Konfigurowanie serwera DNS. 

1a Lokalne sieci – Topologie sieciowe (logiczna i fizyczna). 

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIA Test

mgr Krystyna Rok

IIIA – PRAWO AUTORSKIE 

1.12.2020r. (wtorek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IVa Witryny i aplikacje int. Temat: Rozwiązywanie zadań

IVa Witryny i aplikacje int. Temat: Rozwiązywanie zadań

IVa Witryny i aplikacje int. Temat: Rozwiązywanie zadań

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2b ASO – Zarządzanie kontami użytkowników. 

3a Lokalne sieci – Konfigurowanie roli serwera wydruku. 

3a Lokalne sieci – Serwer DHCP. 

2a Lokalne sieci – Protokoły warstwy sieci. 

2a Lokalne sieci – Protokoły warstwy sieci. 

mgr Krystyna Rok

IIB – BHP – RYZYKO ZAWODOWE 

30.11.2020r. (poniedziałek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IVa Projektowanie BD, Temat: Rozwiązywanie zadań – mySQL

IVa Projektowanie BD, Temat: Rozwiązywanie zadań – mySQL

IIa Witryny, Temat: Formularze

Zastępstwa:

IIa witryny (lekcja 1 i 2): Ćwiczenia HTML.

IIb informatyka (lekcja 6 i 7): Inkscape – ćwiczenia.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIB Think Tank- online library -vocabulary

27.11.2020r. (piątek)

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA Cruising procedures– vocabulary.

IA My computer system needs an upgrade – speaking, listening and writing.

IIB Cruising procedures– vocabulary.

IVA Dokumenty aplikacyjne.

mgr Krystyna Rok

  1. IIIA – REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

8. IIA – ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ZBIOROWEJ

mgr inż. Anna Szlachta

3A – Bazy danych – Proste kwerendy wybierające dane z pojedynczych tabel

4A – tw. Stron – Własna aplikacja webowa

1A – UTK – Liczby binarne – sprawdzenie

1A – UTK – Układy cyfrowe.

1A – SO – Bezpieczeństwo danych.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2b eUTK – Pamięci dyskowe. 

4a Godź. wych. – Kształcenie umiejętności dawania z siebie innym. Wolontariat. 

3a Montaż sieci – Typowe awarie lokalnych sieci komputerowych. 

3a Montaż sieci – Narzędzia diagnostyczne. 

3a Montaż sieci – Narzędzia diagnostyczne. 

26.11.2020r. (czwartek)

mgr Magdalena Zagrobelna

IVA Dokumenty aplikacyjne.

IIA MP3 Players- vocabulary.

IA What can I tell you about it?- ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu.

mgr inż. Anna Szlachta

1A –eUTK – Sporządzanie cennika i kosztorysu stanowiska komputerowego.

1A – eUTK – Sporządzanie cennika i kosztorysu stanowiska komputerowego.

4A – tw. Stron – Własna aplikacja webowa

4A – tw. Stron – Własna aplikacja webowa

4A – tw. Stron – Własna aplikacja webowa

3A – tworzenie stron – Instrukcja wyboru

3A – projektowanie baz – Sortowanie danych w klauzuli SELECT

3A – projektowanie baz – Sortowanie danych w klauzuli SELECT

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2a Montaż sieci – Przykłady projektów okablowania strukturalnego. 

2a Montaż sieci – Przykłady projektów okablowania strukturalnego. 

2b eUTK – Pamięci dyskowe. 

2a Montaż sieci – Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet -usługa NAT. 

mgr inż. Joanna Wojdas

IVa Projektowanie baz d., Temat: Diagnostyka i naprawa błędów

IVa Projektowanie baz d., Temat: Rozwiązywanie zadań

25.11.2020r. (środa)

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIA Powtórzenie wiadomości.

mgr Krystyna Rok

3. IIIA – DOKUMENTACJA PRACOWNICZA I WYNAGRODZENIA

mgr inż. Anna Szlachta

4A – tw. Stron – Własna aplikacja webowa

4A – tw. Stron – Własna aplikacja webowa

4A – systemy baz danych – Szyfrowanie plików i ustalanie hasła

4A – systemy baz danych – Kompaktowanie i naprawa bazy danych

1A – ASO – Praca w trybie wiersza poleceń.

1A – ASO – Polecenia wewnętrzne i zewnętrzne.

3A – tworzenie stron – Instrukcje warunkowe

3A – tworzenie stron – Instrukcja wyboru

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2b SO – Programy użytkowe i narzędziowe. 

2b SO – Programy użytkowe i narzędziowe. 

2b SO – Programy użytkowe i narzędziowe. 

2a ASO – Udostępnianie zasobów i przypisywanie uprawnień do zasobów. 

2a ASO – Foldery macierzyste użytkowników. 

2a ASO – Konfigurowanie roli serwera wydruku. 

1a Lokalne sieci – Topologie sieciowe (logiczna i fizyczna). 

mgr inż. Joanna Wojdas

IIIa Witryny i aplikacje int. Temat: Listy numerowane i wypunktowane

IVa Witryny i aplikacje int. Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych

IVa Witryny i aplikacje int. Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych

IVa Witryny i aplikacje int. Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych

24.11.2020r. (wtorek)

mgr Krystyna Rok

6. II B  –  ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ZBIOROWEJ 

mgr inż. Anna Szlachta

2A – Systemy baz danych – Przykłady diagramów ER

2A – eUTK – Modernizacja komputera PC.

2A – eUTK – Modernizacja komputera PC.

4A – informatyka rozszerzona – Najmniejsza wspólna wielokrotność

4A – informatyka rozszerzona – Systemy liczbowe

3A – projektowanie baz – Obliczanie wyrażeń w instrukcji SELECT

1A – SO – Rejestr systemowy – zadania

1A – SO – Rejestr systemowy – zadania i sprawdzenie

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2b ASO – Instalacja programu klient NetWare w systemie Windows. 

3a Lokalne sieci – Profile użytkowników. 

3a Lokalne sieci – Konfigurowanie roli serwera wydruku. 

2a Lokalne sieci – Protokoły warstwy łącza danych. 

2a Lokalne sieci – Protokoły warstwy łącza danych.

mgr inż. Joanna Wojdas

IVa Witryny i aplikacje int. Temat: Czas wczytywania strony internetowej

IVa Witryny i aplikacje int. Temat: Programy wspomagające testowanie witryn internetowych

IVa Witryny i aplikacje int. Temat: Publikacja witryny

23.11.2020r. (poniedziałek)

mgr Magdalena Zagrobelna

IIB What’s your account number- speaking, listening and writing.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2a SO – Programy narzędziowe w środowisku tekstowym systemu Linux. 

2a SO –  Programy narzędziowe w środowisku tekstowym systemu Linux. 

2b UTK – Przygotowywanie urządzeń do pracy wg dokumentacji technicznej. 

2b UTK – Sposoby podłączania urządzeń peryferyjnych. 

2a UTK – Diagnostyka pamięci systemu Windows 10, Memtest86+, SIW. 

2b Lokalne sieci – Struktura dokumentacji projektowej. 

2b Lokalne sieci – Struktura dokumentacji projektowej. 

2b Montaż sieci – Zasady organizacji pracy i analizy harmonogramów prac. 

mgr inż. Joanna Wojdas

IVa Projektowanie BD, Temat: Usterki fizyczne

IVa Projektowanie BD, Temat: Usterki logiczne

IIa Witryny, Temat: Formularze

20.11.2020r. (piątek)

mgr Krystyna Rok

LEKCJA 1 – IIIA – ZATRUDNIENIE NIEPRACOWNICZE 

LEKCJA 8 – II A – BHP – OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI  WYNIKAJĄCYMI  Z WYKONYWANIA ZADAŃ ZAWODOWYCH

mgr inż. Anna Szlachta

3A – Bazy danych – Typy kwerend (zapytań) w MS Access

4A – tw. Stron – Własna aplikacja webowa

1A – UTK – Liczby binarne zmiennoprzecinkowe (zmiennopozycyjne).

1A – UTK – Zapis liczb binarnych – ćwiczenia.

1A – SO – Defragmentowanie rejestru.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2b eUTK – Pamięci dyskowe. 

3a Montaż sieci – Awaria sieci LAN i procedura naprawcza. 

3a Montaż sieci – Awaria sieci LAN i procedura naprawcza. 

3a Montaż sieci – Typowe awarie lokalnych sieci komputerowych.

mgr Magdalena Zagrobelna

II A Control systems – speaking, listening and writing

I A Peripherals – vocabulary

II B Control systems – speaking, listening and writing

IV A Dokumenty aplikacyjne – writing

19.11.2020r. (czwartek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IVa Projektowanie baz d., Temat: Defragmentacja i optymalizacja bazy danych

IVa Projektowanie baz d., Temat: Tworzenie i odbudowa indeksów w bazach danych

mgr inż. Anna Szlachta

1A –eUTK – Mikrokontrolery.

1A – eUTK – Elementy elektroniczne – sprawdzenie

4A – tw. Stron – Mechanizm sesji

4A – tw. Stron – Mechanizm sesji

4A – tw. Stron – Własna aplikacja webowa

3A – tworzenie stron – Instrukcje warunkowe

3A – projektowanie baz – Instrukcja SELECT

3A – projektowanie baz – Klauzula DISTINCT

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2a Montaż sieci – Przykłady projektów okablowania strukturalnego.

2a Montaż sieci – Przykłady projektów okablowania strukturalnego. 

2b eUTK – Konfigurowanie płyt głównych. 

2a Montaż sieci – Przykłady projektów okablowania strukturalnego. 

mgr Magdalena Zagrobelna

IVA Test

II A May I recommend the Super Shot 350? – speaking, listening and writing

I A Radio equipment -vocabulary

18.11.2020r. (środa)

mgr inż. Joanna Wojdas

IVa Witryny i aplikacje int. Temat: Poprawność wyświetlania grafiki na stronach internetowych

IVa Witryny i aplikacje int. Temat: Zgodność stron internetowych z przeglądarkami

IVa Witryny i aplikacje int. Temat: Rozdzielczość ekranu i paleta kolorów

mgr Krystyna Rok

LEKCJA 3 -IIIA – DZ. GOSP – ELEMENTY PRAWA PRACY 

mgr inż. Anna Szlachta

4A – tw. Stron – Pliki cookies w PHP

4A – tw. Stron – Pliki cookies w PHP

4A – systemy baz danych – Tworzenie skryptów VBA w MS Access

4A – systemy baz danych – Udostępnianie bazy danych w sieci

1A – ASO – Menedżer startowy Windows.

1A – ASO – Uruchamianie Windows – sprawdzenie

3A – tworzenie stron – Operatory bitowe, przypisania, porównania

3A – tworzenie stron – Operatory bitowe, przypisania, porównania

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2b SO – Praca w środowisku graficznym systemu Linux. 

2b SO – Praca w środowisku graficznym systemu Linux. 

2b SO – Programy użytkowe i narzędziowe. 

2a ASO – Uprawnienia dla Windows. 

2a ASO – Uprawnienia dla Windows. 

2a ASO – Udostępnianie zasobów i przypisywanie uprawnień do zasobów. 

1a Lokalne sieci – Dokumentacja techniczna urządzeń sieciowych. 

mgr Magdalena Zagrobelna

III A Broadcasts – speaking, listening and writing

17.11.2020r. (wtorek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IVa Witryny i aplikacje int. Temat: Walidacja arkuszy CSS

IVa Witryny i aplikacje int. Temat: Potwierdzenie zgodności zstrony internetowej z walidatorami CSS

IVa Witryny i aplikacje int. Temat: Sprawdzenie działania hiperłączy

mgr Krystyna Rok

LEKCJA 6 – II B – BHP – OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI  WYNIKAJĄCYMI  Z WYKONYWANIA ZADAŃ ZAWODOWYCH

mgr inż. Anna Szlachta

2A – Systemy baz danych – Przykłady diagramów ER

2A – eUTK – Serwery – charakterystyka.

2A – eUTK – Serwery – podzespoły.

4A – informatyka rozszerzona – Algorytmy badające własności geometryczne

4A – informatyka rozszerzona – Algorytm Euklidesa i NWD

3A – projektowanie baz – Instrukcja SELECT

1A – SO – Kopia zapasowa rejestru

1A – SO – Czyszczenie rejestru. Kopiowanie parametrów.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2b ASO – Usługa katalogowa firmy Novell. 

3a Lokalne sieci – Udostępnienie zasobów i przypisywanie uprawnień. 

3a Lokalne sieci – Foldery macierzyste. 

2a Lokalne sieci – Modele warstwowe sieci. 

2a Lokalne sieci – Modele warstwowe sieci. 

16.11.2020r. (poniedziałek)

mgr inż. Joanna Wojdas

IVa Projektowanie BD, Temat: Sposoby dostępu do bazy danych

IVa Projektowanie BD, Temat: Konfiguracja dostępu do mySQL

IIa Witryny, Temat: Wstawianie elementów graficznych i hiperłącza – ćwiczenia

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2a SO – Strumienie i potoki w systemie Linux. 

2a SO –  Strumienie i potoki w systemie Linux. 

2b UTK – Testowanie chłodzenia komputera. 

2b UTK – Testery zasilaczy. 

2a UTK – Macierze Raid. 

2b Lokalne sieci – Zasady doboru materiałów i urządzeń sieciowych. 

2b Lokalne sieci – Zasady doboru materiałów i urządzeń sieciowych. 

2b Montaż sieci – Zasady BHP podczas montażu. 

mgr Magdalena Zagrobelna

II B Safe Online Bank Services – vocabulary

13.11.2020r.(piątek)

mgr Magdalena Zagrobelna

IA (informatycy) Sprawdzian

IVA Powtórzenie wiadomości

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2b eUTK – Konfigurowanie płyt głównych. 

4a Godź. wych. – Praca twórcza i odtwórcza a satysfakcja osobista. 

3a Montaż sieci – Telefonia internetowa VoIP. 

3a Montaż sieci – Monitorowanie pracy urządzeń sieci LAN. 

3a Montaż sieci – Monitorowanie pracy urządzeń sieci LAN. 

mgr Krystyna Rok

Działalność gospodarcza LEKCJA 1 – III A – ELEMENTY PRAWA PRACY

BHP LEKCJA 8 – IIA –   ZASADY KSZTAŁTOWANIA BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY

mgr inż. Anna Szlachta

3A –bazy danych – Eksportowanie danych z tabel

4A – tw. Stron – Korzystanie z biblioteki PDO

1A – UTK – Zapis licz binarnych ze znakiem – metoda uzupełnień do 2 (U2).

1A – UTK – Liczby binarne stałoprzecinkowe (stałopozycyjne).

1A – SO – Budowa rejestru.

12.11.2020r. (czwartek)

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA (informatycy )Peripherals- słownictwo

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2a Montaż sieci – Zasady modernizacji lokalnej sieci komputerowej. 

2a Montaż sieci – Zasady kosztorysowania prac modernizacyjnych. 

2b eUTK – Konfigurowanie płyt głównych. 

2a Montaż sieci – Normy, KNR związane z modernizacją.

mgr inż. Joanna Wojdas

IVa Projektowanie baz d., Temat: Typy uprawnień w bazach danych

IVa Projektowanie baz d., Temat: Tworzenie, nadawanie i zmiana uprawnień użytkowników.

mgr inż. Anna Szlachta

1A –eUTK – Liczniki i rejestry.

1A – eUTK – Elementy elektroniczne stosowane w UTK.

4A – tw. Stron – Walidacja danych formularza

4A – tw. Stron – Połączenie z wybraną bazą danych

4A – tw. Stron – Zapytania do bazy danych

3A – tworzenie stron – Operatory logiczne

3A – projektowanie baz – Instrukcja DELETE

3A – projektowanie baz – Instrukcja DELETE

10.11.2020r. (wtorek)

mgr inż Elżbieta Pustułka

2b ASO – Usługa katalogowa firmy Novell. 

3a Lokalne sieci – Uprawnienia w systemie Windows. 

3a Lokalne sieci – Udostępnienie zasobów i przypisywanie uprawnień. 

2a Lokalne sieci – Modele warstwowe sieci. 

2a Lokalne sieci – Modele warstwowe sieci. 

mgr inż. Joanna Wojdas

IVa Witryny i aplikacje int. Temat: Walidacja kodu HTML strony internetowej

IVa Witryny i aplikacje int. Temat: Badanie poprawności składniowej kodu

IVa Witryny i aplikacje int. Temat: Odczytywanie raportu walidatora kodu

mgr Krystyna Rok

BHP LEKCJA 6 – IIB – ZASADY KSZTAŁTOWANIA BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY

mgr inż. Anna Szlachta

2A – Systemy baz danych – Przykłady diagramów ER

2A – eUTK – Wskazania dla użytkownika komputera – po naprawie.

2A – eUTK – Certyfikowanie zestawów komputerowych.

4A – informatyka rozszerzona – Poprawność i skończoność algorytmów

4A – informatyka rozszerzona – Optymalność algorytmów

3A – projektowanie baz – Instrukcja UPDATE

1A – SO – Tabela uprawnień NTFS

1A – SO – NTFS – sprawdzenie wiadomości

9.11.2020r. (poniedziałek)

mgr Magdalena Zagrobelna

II B (informatycy) I’m looking into buying some GPS devices- ćwiczenia w mówieniu i pisaniu

mgr inż Elżbieta Pustułka

2a SO – Zarządzanie systemem Linux. 

2a SO –  Zarządzanie systemem Linux. 

2b UTK – Testowanie i diagnostyka monitora. 

2b UTK – Testery płyt głównych. 

2a UTK – Macierze Raid. 

2b Lokalne sieci – Rodzaje materiałów, urządzeń i narzędzi do budowy sieci komputerowej. 

2b Lokalne sieci – Rodzaje materiałów, urządzeń i narzędzi do budowy sieci komputerowej. 

2b Montaż sieci – Zasady BHP podczas montażu. 

mgr inż. Joanna Wojdas

IVa Projektowanie BD, Temat: Rodzaje użytkowników systemu baz danych

IVa Projektowanie BD, Temat: Tworzenie i usuwanie użytkowników w mySQL

IIa Witryny, Temat: Wstawianie elementów graficznych

06.11.2020 r. (piątek)

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA Sprawdzian wiadomości

IA Powtórzenie wiadomości (units 1-3)

IIB Sprawdzian wiadomości

IVA Rejected landings – słownictwo

mgr Krystyna Rok

LEKCJA 8 – IIA BHP – ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2b eUTK – Testowanie i diagnostyka dysku twardego (Chkdsk, HDDScan i inne). 

3a Montaż sieci – Lokalne bezprzewodowe sieci komputerowe. 

3a Montaż sieci – Lokalne bezprzewodowe sieci komputerowe. 

3a Montaż sieci – Telefonia internetowa VoIP. 

mgr Anna Szlachta

4A – tw. Stron – Przekazywanie danych z formularza

1A – UTK – Ćwiczenia sprawdzające – działania na liczbach binarnych

1A – UTK – Zapis licz binarnych ze znakiem – metoda znak modułu (ZM).

1A – SO – Uprawnienia systemu plików NTFS.

05.11.2020 r. (czwartek)

mgr Anna Szlachta

1A –eUTK – Kody dźwiękowe BIOS

1A – eUTK – Kody dźwiękowe BIOS

4A – tw. Stron – Funkcje wbudowane dotyczące tablic

4A – tw. Stron – Funkcje wbudowane dotyczące daty i czasu

4A – tw. Stron – Funkcje wbudowane dotyczące ciągów znaków

3A – tworzenie stron – Operatory arytmetyczne

3A – projektowanie baz – Instrukcja INSERT

3A – projektowanie baz – Instrukcja UPDATE

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2a Montaż sieci – Cenniki materiałów do montażu okablowania strukturalnego. 

2a Montaż sieci – Cenniki materiałów do montażu okablowania strukturalnego. 

2b eUTK – Testery i diagnostyka procesora (CPUz). 

2a Montaż sieci – Zasady modernizacji lokalnej sieci komputerowej.

mgr inż. Joanna Wojdas

IVa Projektowanie baz d., Temat: Tworzenie kopii zapasowej w mySQL

IVa Projektowanie baz d., Temat: Odtwarzanie danych z kopii zapasowych

04.11.2020 r. (środa)

mgr Krystyna Rok

LEKCJA 3 – IIIA DZ. G – ELEMENTY PRAWA PRACY

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2b SO – Programy narzędziowe w środowisku tekstowym systemu Linux. 

2b SO – Praca w środowisku graficznym systemu Linux. 

2b SO – Praca w środowisku graficznym systemu Linux. 

2a ASO – Zarządzanie kontami użytkowników. 

2a ASO – Zarządzanie kontami użytkowników. 

2a ASO – Zarządzanie kontami użytkowników. 

1a Lokalne sieci – Symbole graficzne urządzeń sieciowych. 

mgr inż. Joanna Wojdas

IVa Witryny i aplikacje int. Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych

IVa Witryny i aplikacje int. Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych

IVa Witryny i aplikacje int. Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych

mgr Anna Szlachta

4A – tw. Stron – Przekazywanie argumentów do funkcji

4A – tw. Stron – Argumenty domyślne funkcji

4A – systemy baz danych – Korzystanie z konstruktora makropoleceń

4A – systemy baz danych – Łączenie makropoleceń z przyciskami formularza i innymi obiektami

1A – ASO – Etapy uruchamiania systemu Windows.

1A – ASO – Uruchamianie kontrolowane systemu Windows.

3A – tworzenie stron – Typy danych

3A – tworzenie stron – Zmienne

03.11.2020 r. (wtorek)

mgr Anna Szlachta

2A – Systemy baz danych – Programy wspomagające tworzenie projektów baz danych – ćwiczenia

2A – eUTK – Sporządzanie cennika i kosztorysu stanowiska komputerowego – ćwiczenia

2A – eUTK – Uprawnienia udostępniania

4A – informatyka rozszerzona – Kryptografia

4A – informatyka rozszerzona – Kryptoanaliza

3A – projektowanie baz – Instrukcja INSERT

1A – SO – Uprawnienia NTFS i listy kontroli dostępu (ACL).

1A – SO – Uprawnienia udostępniania

mgr Krystyna Rok

LEKCJA 6 – II B BHP – ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY W POZYCJI SIEDZĄCEJ

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2b ASO – Sieć Novell NetWare. 

3a Lokalne sieci – Zarządzanie kontami użytkowników. 

3a Lokalne sieci – Uprawnienia w systemie Windows. 

2a Lokalne sieci –  Rodzaje, budowa i funkcje urządzeń sieciowych. 

2a Lokalne sieci – Rodzaje, budowa i funkcje urządzeń sieciowych. 

mgr inż. Joanna Wojdas

IVa Witryny i aplikacje int. Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych – kwalifikacja EE09

IVa Witryny i aplikacje int. Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych – kwalifikacja EE09

IVa Witryny i aplikacje int. Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych – kwalifikacja EE09

02.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2a SO – Zarządzanie systemem Linux. 

2a SO –  Zarządzanie systemem Linux. 

2b UTK – Testowanie i diagnostyka karty graficznej. 

2b UTK – Testowanie i diagnostyka napędów optycznych. 

2a UTK – Plotery. 

2b Lokalne sieci – Zasady projektowania lokalnej sieci komputerowej.

2b Lokalne sieci – Zasady projektowania lokalnej sieci komputerowej.

2b Montaż sieci – Symbole graficzne dotyczące lokalnych sieci komputerowych. 

mgr inż. Joanna Wojdas

IVa Projektowanie BD, Temat: Rodzaje kopii zapasowych

IVa Projektowanie BD, Temat: Fizyczna i logiczna kopia plików bazy danych

IIa Witryny, Temat: Struktura strony. Bloki i sekcje.

30.10.2020 r. (piątek)

mgr Krystyna Rok – BHP

LEKCJA 7 – IIA – ERGONOMIA W PRACY

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2b eUTK – System Information for Windows.  

mgr Anna Szlachta

4A – tw. Stron – Funkcja zwracająca wartość

1A – UTK – Działania na liczbach binarnych – dzielenie.

1A – UTK – Działania na liczbach binarnych – ćwiczenia.

29.10.2020 r. (czwartek)

mgr Anna Szlachta

1A –eUTK – Kodery, dekodery i transkodery.

1A – eUTK – Multipleksery, demultipleksery i przerzutniki.

4A – tw. Stron – Pętla FOREACH

4A – tw. Stron – Definiowanie funkcji

4A – tw. Stron – Zasięg zmiennych w skrypcie

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2a Montaż sieci – Rodzaje testów i pomiarów pasywnych. 

2a Montaż sieci – Rodzaje testów i pomiarów aktywnych. 

2b eUTK – Narzędzie Diagnostyka pamięci systemu Windows 7, Memtest86+. 

2a Montaż sieci – Rodzaje testów i pomiarów aktywnych. 

mgr inż. Joanna Wojdas

IVa Projektowanie baz d., Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych

IVa Projektowanie baz d., Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych

28.10.2020 r. (środa)

mgr inż. Joanna Wojdas

Lekcja 6,7,8 – IVa Witryny: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2b SO – Strumienie i potoki w systemie Linux. 

2b SO – Programy narzędziowe w środowisku tekstowym systemu Linux. 

2b SO – Programy narzędziowe w środowisku tekstowym systemu Linux. 

2a ASO – Instalacja kontrolera domeny. 

2a ASO – Instalacja kontrolera domeny. 

2a ASO – Zarządzanie kontami komputerów. 

1a Lokalne sieci – Rodzaje, budowa i funkcje urządzeń sieciowych. 

mgr Krystyna Rok – BHP

LEKCJA 4 – II B – ERGONOMIA W PRACY 

mgr Anna Szlachta

4A – tw. Stron – Pętla WHILE

4A – tw. Stron – Pętla Do… WHILE

4A – systemy baz danych – Makropolecenia w MS Access

4A – systemy baz danych – Korzystanie z konstruktora makropoleceń

1A – ASO – Konfiguracja BIOS/UEFI.

1A – ASO – Konfiguracja BIOS/UEFI.

27.10.2020 r. (wtorek)

mgr Anna Szlachta

2A – Systemy baz danych – Programy wspomagające tworzenie projektów baz danych

2A – eUTK – Sporządzanie cennika i kosztorysu stanowiska komputerowego

2A – eUTK – Sporządzanie cennika i kosztorysu stanowiska komputerowego

4A – informatyka rozszerzona – Metoda „dziel i zwyciężaj”

4A – informatyka rozszerzona – Przeszukiwanie ciągu uporządkowanego

1A – SO – Struktura folderów w systemie Windows.

1A – SO – Systemy plików

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2b ASO – Korzystanie z usług bezpiecznego kopiowania plików. 

2a Lokalne sieci –  Komunikacja w sieci. 

2a Lokalne sieci – Komunikacja w sieci. 

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcja 1 IVa Witryny i aplikacje internetowe: Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – rozwiązywanie zadań

lekcja 2 IVa Witryny i aplikacje internetowe: Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – rozwiązywanie zadań

lekcja 3 IVa Witryny i aplikacje internetowe: Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – rozwiązywanie zadań

26.10.2020 r. (poniedziałek)

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcja 1 IVa Projektowanie baz danych: Podzapytania

lekcja 2 IVa Projektowanie baz danych: Transakcje

lekcja 4 IIa Witryny i aplikacje internetowe: Ćwiczenia – tabele

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2a SO – Zarządzanie systemem Linux. 

2a SO –  Zarządzanie systemem Linux. 

2b UTK – Testery i diagnostyka procesora (CPUz). 

2b UTK – Testowanie i diagnostyka dysku twardego (Chkdsk, HDDScan i inne). 

2a UTK – Plotery. 

2b Lokalne sieci – Komputerowe systemy sieciowe. 

2b Lokalne sieci – Komputerowe systemy sieciowe. 

2b Montaż sieci – Funkcje urządzeń sieciowych. 

23.10.2020 r. (piątek)

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2b eUTK – Programy i narzędzia diagnostyczne sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych. 

22.10.2020 r. (czwartek)

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2a Montaż sieci – Metody pomiarów sieci logicznej. 

2a Montaż sieci – Metody pomiarów sieci logicznej. 

2b eUTK – Programy i narzędzia diagnostyczne sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych. 

2a Montaż sieci – Rodzaje testów i pomiarów pasywnych. 

21.10.2020 r. (środa)

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2b SO – Zarządzanie systemem Linux. 

2b SO – Zarządzanie systemem Linux. 

2b SO – Strumienie i potoki w systemie Linux. 

2a ASO – Przygotowanie do instalacji Windows Server. 

2a ASO – Wymagania sprzętowe. Instalacja. 

2a ASO – Wymagania sprzętowe. Instalacja. 

20.10.2020 r. (wtorek)

mgr Anna Szlachta

2a – Systemy baz danych – Diagramy ER

2a – eUTK – Kosztorys

2a – eUTK – Kosztorys

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2b ASO – Korzystanie z usług bezpiecznego kopiowania plików. 

2a lok sieci – Rodzaje środowisk sieciowych. 

2a lok sieci – Rodzaje środowisk sieciowych

19.10.2020 r. (poniedziałek)

mgr inż. Elżbieta Pustułka

2a SO – Zarządzanie systemem Linux. 

2a SO – Zarządzanie systemem Linux. 

2b UTK – Narzędzie Diagnostyka pamięci systemu Windows 10, Memtest86+ 

2b UTK – System Information for Windows. 

2a UTK – Drukarki – materiały eksploatacyjne. 

2b lok sieci – Protokoły sieciowe. 

2b lok sieci – Protokoły sieciowe.  

2b montaż S – Funkcje urządzeń sieciowych. 

mgr inż. Joanna Wojdas

4 lekcja – IIA WITRYNY – temat: Tabele i bloki w HTML