Wiedza o społeczeństwie

05.03.2021 r.

IC – POLITYKA I MYŚL POLITYCZNA

IC – PREZYDENT RP
IID – ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

04.03.2021 r.

IID – SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE
IIIC – WŁADZA USTAWODAWCZA POWT
IIC – PRAWO CYWILNE I RODZINNE

03.03.2021 r.

IIC – RP JAKO PAŃSTWO PRAWA
IID – SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE
IIIC – MODELE USTROJOWE PAŃSTW   DEMOKRATYCZNYCH 

02.03.2021 r.

IC – OBYWATEL I OBYWATELSTWO
IIIC – MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH POWT.
IIC – RP JAKO PAŃSTWO PRAWA
IID – ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ

26.02.2021 r.

IC – OBYWATEL I OBYWATELSTWO 
IC – PREZYDENT RP
IID – ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

25.02.2021 r.

IID – SĄDY I TYRBUNAŁY SPRAWDZIAN 
IIIC – DEMOKRACJA, ZASADY I PROCEDURY
IIC – SYSTEMY PRAWNE SPRAWDZIAN 

24.02.2021 r.

IIC – SYSTEMY PRAWNE CD
IID – LEKCJA Z TEMIDĄ 
IIIC – DEMOKRACJA – ZASADY I PROCEDURY 

23.02.2021 r.

IC – INSTYTUCJA PAŃSTWA
IIIC – SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE 
IIC – PRAWO – SYSTEMY PRAWNE
IID – ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ 

19.02.2021 r.

IC – LEKCJA Z TEMIDĄ
IC – LEKCJA Z TEMIDĄ
IID – POLITYKA ZAGRANICZNA PAŃSTWA

18.02.2021 r.

IID – SĄDY I TRYBUNAŁY
IIIC – SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE POWT
IIC – ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

17.02.2021 r.

IIC – TEST SPRAWDZAJĄCY
IID – SĄDY I TRYBUNAŁY
IIIC – SYSTEMY PARTYJNE POWT

16.02.2021 r.

IC – INSTYTUCJA PAŃSTWA 
IIIC – SYSTEMY PARTYJNE POWT
IIC – EDUKACJA W XXI W
IID – SPR. RADA MINISTRÓW RP

12.02.2021 r.

IC – POLITYKA NARODOWOŚCIOWA PAŃSTW
IC – PREZYDENT RP
IID – KONFLIKTY ETNICZNE I TERYTORIALNE

11.02.2021 r.

IID – RADA MINISTRÓW RP
IIIC – IDEOLOGIA, DOKTRYNA I PROGRAM POLITYCZNY POWT
IIC – EDUKACJA W XXI WIEKU

10.02.2021 r.

IIC – ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
IID – RADA MINISTRÓW RP
IIIC – POLITYKA I KULTURA POLITYCZNA

09.02.2021 r.

IC – POLACY ZA GRANICĄ
IIIC – OBYWATEL I OBYWATELSTWO POWT
IIC – OPINIA PUBLICZNA
IID – PREZYDENT RP

05.02.2021 r.

IC – SPR – MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE
IC – SPR – SEJM I SENAT
IID – KONFLIKTY ETNICZNE I TERYTORIALNE

04.02.2021 r.

IID – PREZYDENT RP CD
IIIC – INSTYTUCJE PAŃSTWA POWT
IIC – WSPÓŁCZESNE SPORY ŚWIATOPOGLĄDOWE – ĆW

03.02.2021 r.

IIC – WSPÓŁCZESNE SPORY ŚWIATOPOGLĄDOWE
IID – PREZYDENT RP
IIIC – TEST SPRAWDZ. – SPOŁECZEŃSTWO

02.02.2021 r.

IC – POSTAWY WOBEC MNIEJSZOŚCI I CUDZOZIEMCÓW
IIIC – PODZIAŁY SPOŁECZNE – POWT
IIC – KULTURA I PLURALIZM KULTUROWY
IID – SPR. PARLAMENT RP

29.01.2021 r.

IC – MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE

IC –  SEJM I SENAT RP CD
IID – GLOBALIZACJA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

28.01.2021 r.

II D PREZYDENT RP
III C – SPOŁ. POWT
II C  SAMORZĄD TERYTORIALNY

27.01.2021 r.

IIC SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE
IID PARLAMENT RP
IIIC SPOŁECZEŃSTWO POWT

26.01.2021 r.

IC KONCEPCJA NARODU
IIIC POWTÓRZENIE – SPOŁECZEŃSTWO
IIC SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE
IID PARLAMENT RP

21.01.2021 r. (czwartek)

  1. IID – PROCEDURY DEMOKRATYCZNE W POLSCE
       5. IC – KONCEPCJA NARODU

20.01.2021 r. (środa)

  1. IIC – SĄDY I TRYBUNAŁY 
  2. IID – KONSTYTUCJA RP
      5. IIIC – WSPÓŁCZESNE KONFLIKTY NARODOWE – POWT

19.01.2021 r. (wtorek)

  1. IC – TOŻSAMOŚĆ NARODOWA
  2. IIIC – WSPÓŁCZESNE KONFLIKTY NARODOWE – POWT
       7. IIC – SĄDY I TRYBUNAŁY
       8. IID – KONSTYTUCJA RP

22.12.2020 r. (wtorek)

IC – TOŻSAMOŚĆ NARODOWA
IIIC – SPRAWDZIAN
IIC – SĄDY i TRYBUNAŁY
II D – KONSTYTUCJA RP CD

18.12.2020 r. (piątek)

IC – KONCEPCJE NARODU 
IC – FORMY DEMOKRACJI – DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA 
IID – POLITYKA PUBLICZNA W POLSCE – SPRAWDZIAN

17.12.2020 r. (czwartek)

IID – KONSTYTUCJA RP
IIIC – REŻIMY NIEDEMOKRATYCZNE – POWTÓRZENIE
IIC – RADA MINISTRÓW RP

16.12.2020 r. (środa)

IIC – PREZYDENT I RADA MINISTRÓW
IID – USTROJE POLITYCZNE WSPÓŁCZESNYCH PAŃSTW
IIIC – RZĄDY DEMOKRATYCZNE – POWTÓRZENIE

15.12.2020 r. (wtorek)

IC – SPRAWDZIAN – FUNKCJONOWANIE SPOŁECZEŃSTWA 
IIIC – POWTÓRZENIE – DEMOKRACJA
II C – PARLAMENT RP – ORGANY SEJMU 
IID – REŻIM NIEDEMOKRATYCZNY

11.12.2020 r. (piątek)

II D – EDUKACJA I NAUKA
I C – FORMY DEMOKRACJI CD 

09.12.2020 r. (środa)

II D – WŁADZA WYKONAWCZA 
IIIC – SPRAWDZIAN – PRAWO 

08.12.2020 r. (wtorek)

IC – IMIGRANCI W EUROPIE
IIIC – SPRAWDZIAN – PRAWO
IIC – KONSTYTUCJA RP
IID – WŁADZA USTAWODAWCZA 

04.12.2020 r. (piątek)

IC – WYKLUCZENIE SPOŁECZNE I JEGO WYMIAR
IC – FORMY DEMOKRACJI 
IID – SYSTEMY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

03.12.2020 r. (czwartek)

II D – SYSTEMY POLITYCZNE 

IIIC – POWTÓRZENIE – OBYWATEL WOBEC PRAWA 

II C – SPRAWDZIAN

02.12.2020 r. (środa)

MONARCHIE I REPUBLIKI 
POWTÓRZENIE – PRAWO ADMINISTRACYJNE

01.12.2020 r. (wtorek)

IC – NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE 

III C – POWTÓRZENIE – PRAWO KARNE 

II C – PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI

IID – SPRAWOWANIE WŁADZY 

27.11.2020 r. (piątek)

IC – PRZEMIANY SPOŁECZNE W POLSCE
IC – ZASADY USTROJOWE W KONSTYTUCJI RP
II D – TEST SPRAWDZAJĄCY – SYSTEM PRAWNY W RP

26.11.2020 r. (czwartek)

IID – PODSUMOWANIE – SPOŁECZEŃSTWO A POLITYKA
III C – POWTÓRZENIE – POLSKA PAŃSTWEM PRAWA 
IIC – WSPÓŁCZESNA DEMOKRACJA 

25.11.2020 r. (środa)

IID – KAMPANIA WYBORCZA 
IIIC – POWT. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE 

24.11.2020 r. (wtorek)

IC – STRUKTURA SPOŁECZNA CD.
IIIC – POWTÓRZENIE PRAWO I SYSTEMY PRAWNE 
IIC – WŁADZA WYKONAWCZA W SYSTEMIE DEMOKRATYCZNYM
II D – SYSTEMY WYBORCZE

20.11.2020 r. (piątek)

LEKCJA 4- IC – ZASADY USTROJOWE W KONSTYTUCJI RP
LEKCJA 6 – II D – PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI – SYSTEM PRAWNY RP
LEKCJA 5 IC – STRUKTURA SPOŁECZNA

19.11.2020 r. (czwartek)

LEKCJA 1 – IID – SYSTEMY WYBORCZE 
LEKCJA 2 -III C – OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE
LEKCJA 6 – IIC – WŁADZA USTAWODAWCZA  W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM

18.11.2020 r. (środa)

LEKCJA 2 II D – FUNKCJE WYBORÓW
LEKCJA 5 III C – ŚWIATOWY I EUROPEJSKI SYSTEM PRAW CZŁOWIEKA 

17.11.2020 r. (wtorek)

LEKCJA 1 – I C – TEST SPRAWDZAJĄCY WIADOMOŚCI – KULTUROWA RÓŻNORODNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA 
LEKCJA 2 – III C  – ŚWIATOWE I EUROPEJSKIE SYSTEMY PRAW CZŁOWIEKA 
LEKCJA 7 – II C  – MODELE USTROJOWE PAŃSTW  DEMOKRATYCZNYCH CD
LEKCJA 8 – II D – OPOZYCJA POLITYCZNA 

13.11.2020 r. (piątek)

LEKCJA 5 – IC  – LEKCJA POWTÓRZENIOWA KULTUROWA RÓŻNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA
LEKCJA 4 – I C  – TEST SPRAWDZAJĄCY – AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA
LEKCJA 6 – IID  – BEZROBOCIE I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE

12.11.2020 r. (czwartek)

LEKCJA 1 – IID  – PARTIE POLITYCZNE W POLSCE
LEKCJA 2 – III C – GENERACJA PRAW CZŁOWIEKA
LEKCJA 6 – IIC   – MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH

10.11.2020 r. (wtorek)

LEKCJA 1 – I C – SPORY ŚWIATOPOGLĄDOWE
LEKCJA 2 – III C – TEST SPRAWDZAJĄCY – INTEGRACJA EUROPEJSKA
LEKCJA 8 – II D  – SYSTEMY PARTYJNE​

05.11.2020 r. (czwartek)

LEKCJA 1 – IID WOS R – SPRAWDZIAN WIEDZY Z TEMATYKI MASMEDIA
LEKCJA 2 – IIIC WOSR – GENERACJE PRAW CZŁOWIEKA 1/2
LEKCJA 6 – IIC WOS R – DEMOKRACJA ZASADY I PROCEDURY 1/2

04.11.2020 r. (środa)

LEKCJA 1 – II C WOS R – SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
LEKCJA 2 – II D WOS R – PARTIE POLITYCZNE
LEKCJA 5 – III C WOS R – CZYM SĄ PRAWA CZŁOWIEKA

03.11.2020 r. (wtorek)

lekcja 1 – I C (R)  – RELIGIA JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE
lekcja 3 III C (R) – POLSKA W UE
lekcja 8 – II D (R) –  PRZEKAZ MEDJALNY

30.10.2020 r. (piątek)

LEKCJA 4 – IC – PRZEKAZY MEDIALNE
LEKCJA 5 – IC (R) – KULTURA MASOWA
LEKCJA 6 – II D – PRAWO ADMINISTRACYJNE

29.10.2020 r. (czwartek)

LEKCJA 1 – II D (R) – MEDIA MASOWE
LEKCJA 2 – III C (R) – POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA
LEKCJA 6 – II C (R) – SYSTEMY PARTYJNE

28.10.2020 r. (środa)

LEKCJA 1 – II C (R) – IDEOLOGIA, DOKTRYNA I PROGRAM POLITYCZNY 
LEKCJA 2 – II D (R) – POSTAWY I ZACHOWANIA POLITYCZNE
LEKCJA 5 – III C (R) – EUROPA WŚRÓD ŚWIATOWYCH MOCARSTW

27.10.2020 r. (wtorek)

LEKCJA 1 – IC (R) – RODZAJE SPOŁECZEŃSTW
LEKCJA 2 – III C (R) – INTEGRACJA EUROPEJSKA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 
LEKCJA 8 – II D (R) – RUCHY SPOŁECZNE