Wiedza o społeczeństwie

27.11.2020 r. (piątek)

IC – PRZEMIANY SPOŁECZNE W POLSCE
IC – ZASADY USTROJOWE W KONSTYTUCJI RP
II D – TEST SPRAWDZAJĄCY – SYSTEM PRAWNY W RP

26.11.2020 r. (czwartek)

IID – PODSUMOWANIE – SPOŁECZEŃSTWO A POLITYKA
III C – POWTÓRZENIE – POLSKA PAŃSTWEM PRAWA 
IIC – WSPÓŁCZESNA DEMOKRACJA 

25.11.2020 r. (środa)

IID – KAMPANIA WYBORCZA 
IIIC – POWT. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE 

24.11.2020 r. (wtorek)

IC – STRUKTURA SPOŁECZNA CD.
IIIC – POWTÓRZENIE PRAWO I SYSTEMY PRAWNE 
IIC – WŁADZA WYKONAWCZA W SYSTEMIE DEMOKRATYCZNYM
II D – SYSTEMY WYBORCZE

20.11.2020 r. (piątek)

LEKCJA 4- IC – ZASADY USTROJOWE W KONSTYTUCJI RP
LEKCJA 6 – II D – PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI – SYSTEM PRAWNY RP
LEKCJA 5 IC – STRUKTURA SPOŁECZNA

19.11.2020 r. (czwartek)

LEKCJA 1 – IID – SYSTEMY WYBORCZE 
LEKCJA 2 -III C – OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE
LEKCJA 6 – IIC – WŁADZA USTAWODAWCZA  W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM

18.11.2020 r. (środa)

LEKCJA 2 II D – FUNKCJE WYBORÓW
LEKCJA 5 III C – ŚWIATOWY I EUROPEJSKI SYSTEM PRAW CZŁOWIEKA 

17.11.2020 r. (wtorek)

LEKCJA 1 – I C – TEST SPRAWDZAJĄCY WIADOMOŚCI – KULTUROWA RÓŻNORODNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA 
LEKCJA 2 – III C  – ŚWIATOWE I EUROPEJSKIE SYSTEMY PRAW CZŁOWIEKA 
LEKCJA 7 – II C  – MODELE USTROJOWE PAŃSTW  DEMOKRATYCZNYCH CD
LEKCJA 8 – II D – OPOZYCJA POLITYCZNA 

13.11.2020 r. (piątek)

LEKCJA 5 – IC  – LEKCJA POWTÓRZENIOWA KULTUROWA RÓŻNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA
LEKCJA 4 – I C  – TEST SPRAWDZAJĄCY – AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA
LEKCJA 6 – IID  – BEZROBOCIE I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE

12.11.2020 r. (czwartek)

LEKCJA 1 – IID  – PARTIE POLITYCZNE W POLSCE
LEKCJA 2 – III C – GENERACJA PRAW CZŁOWIEKA
LEKCJA 6 – IIC   – MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH

10.11.2020 r. (wtorek)

LEKCJA 1 – I C – SPORY ŚWIATOPOGLĄDOWE
LEKCJA 2 – III C – TEST SPRAWDZAJĄCY – INTEGRACJA EUROPEJSKA
LEKCJA 8 – II D  – SYSTEMY PARTYJNE​

05.11.2020 r. (czwartek)

LEKCJA 1 – IID WOS R – SPRAWDZIAN WIEDZY Z TEMATYKI MASMEDIA
LEKCJA 2 – IIIC WOSR – GENERACJE PRAW CZŁOWIEKA 1/2
LEKCJA 6 – IIC WOS R – DEMOKRACJA ZASADY I PROCEDURY 1/2

04.11.2020 r. (środa)

LEKCJA 1 – II C WOS R – SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
LEKCJA 2 – II D WOS R – PARTIE POLITYCZNE
LEKCJA 5 – III C WOS R – CZYM SĄ PRAWA CZŁOWIEKA

03.11.2020 r. (wtorek)

lekcja 1 – I C (R)  – RELIGIA JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE
lekcja 3 III C (R) – POLSKA W UE
lekcja 8 – II D (R) –  PRZEKAZ MEDJALNY

30.10.2020 r. (piątek)

LEKCJA 4 – IC – PRZEKAZY MEDIALNE
LEKCJA 5 – IC (R) – KULTURA MASOWA
LEKCJA 6 – II D – PRAWO ADMINISTRACYJNE

29.10.2020 r. (czwartek)

LEKCJA 1 – II D (R) – MEDIA MASOWE
LEKCJA 2 – III C (R) – POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA
LEKCJA 6 – II C (R) – SYSTEMY PARTYJNE

28.10.2020 r. (środa)

LEKCJA 1 – II C (R) – IDEOLOGIA, DOKTRYNA I PROGRAM POLITYCZNY 
LEKCJA 2 – II D (R) – POSTAWY I ZACHOWANIA POLITYCZNE
LEKCJA 5 – III C (R) – EUROPA WŚRÓD ŚWIATOWYCH MOCARSTW

27.10.2020 r. (wtorek)

LEKCJA 1 – IC (R) – RODZAJE SPOŁECZEŃSTW
LEKCJA 2 – III C (R) – INTEGRACJA EUROPEJSKA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 
LEKCJA 8 – II D (R) – RUCHY SPOŁECZNE