Konkurs Eko-Planeta

W dniu 1 marca 2016r odbył się w naszej szkole konkurs „Eko-Planeta” .Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie.

Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ideą Konkursu jest :

  • upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego.
  • aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć.
  • poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.

Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży.

W konkursie uczestniczyli uczniowie z Miejskiego Zespołu Szkół w Porębie oraz uczniowie z Zespołu Szkół w Porębie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w maju. Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników konkursu .Powodzenia!