Jurajscy Zawodowcy

Zgodnie z harmonogramem i założeniami wyłoniono 28 uczestników projektu. Uczniowie odbyli już spotkania z doradcą zawodowym. W najbliższym czasie rozpoczną się zajęcia z kompetencji społecznych. W  kolejnym etapie uczestnicy skorzystają z bogatej oferty szkoleń:

 • Tworzenie i obróbka obrazów z Adobe Photoshop
 • Budowa Komputera i montaż jednostki centralnej – kurs
 • Koordynator ruchu naziemnego
 • Obsługa bezzałogowych statków powietrznych (dronów) certyfikaty
 • Przewóz materiałów niebezpiecznych (DGK) drogą lotniczą – szkolenie
 • Procedury kontroli bezpieczeństwa (osób, bagażu kabinowego, bagażu
  rejestrowanego) – szkolenie

Ponadto zorganizowane zostaną staże zawodowe, których okres realizacji wyniesie 150 godzin. Dziewięcioro uczestników weźmie udział stażach realizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego, płatnych w wysokości 2000 zł.

Nasza  szkoła wzbogaci się również w nowy sprzęt do nauki zawodu: technik informatyk. Na dzień dzisiejszy w ramach projektu otrzymaliśmy 17 nowych laptopów.

Realizacja projektu pomimo sytuacji epidemicznej przebiega sprawnie i bezproblemowo.

Celem projektu jest wzrost kompetencji młodych ludzi poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym, kursach i szkoleniach zawodowych, szkoleniach podnoszących kompetencje kluczowe, a także poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu i zakup pomocy dydaktycznych dla szkół zawodowych. 

W ramach projektu:

-uczniowie Zespołu Szkół w Porębie wezmą udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym, kursach i szkoleniach zawodowych, szkoleniach podnoszących kompetencje oraz stażach. 

– zostaną zrealizowane studia podyplomowe dla nauczycieli przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego w ramach zawodów wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty kształcenia zawodowego.

– pracownie praktycznej nauki zawodu doposażone zostaną w sprzęt i infrastrukturę podnoszącą jakość kształcenia. 

Projekt „Jurajscy Zawodowcy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Rekrutacja do projektu będzie trwała w Zespole Szkół w Porębie od 23.11.2020 r. do 04.12.2020 r.
 • Projekt skierowany jest do uczniów Technikum im. Mikołaja Kopernika w Porębie
 • Kwestionariusze do rekrutacji znajduje się na stronie internetowej pod adresem: http://www.jurajscyzawodowcy.pl

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu z ramienia szkoły mgr inż. Anna Szlachta