Duplikat legitymacji

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ

Wpłatę za duplikat legitymacji szkolnej należy dokonać na konto:

Zespół szkół w Porębie, ul. Zakładowa 1, 42-480 Poręba

BGŻ S.A. O/O Zawiercie, ul. 3-go Maja 9

41 2030 0045 1110 0000 0193 7330

w wysokości – 9 zł (dziewięć złotych zł)

tytułem: wpłata za legitymacji szkolnej