Zielona Pracownia

                                    

Charakterystyka projektu

Edukacja ekologiczna naszej młodzieży jest bardzo ważna, gdyż musimy uświadomić potrzeby ochrony otaczającego nas środowiska. Bogacenie ich wiedzy o procesy zachodzące w przyrodzie, wskazywanie piękna i różnorodności biocenozy czy całych ekosystemów ma uzmysłowić jak wiele zależy od człowieka, od nich samych.

Dzięki wyposażeniu nowej pracowni, realizacja celów edukacyjnych będzie w pełni możliwa. Zajęcia lekcyjne będą miały formę niezwykle ciekawą i przyjemną dla uczniów, co wpłynie na wzrost ich motywacji do nauki. Możliwość zastosowania takich środków dydaktycznych, jak: mikroskopy, plansze, zestawy do sporządzania preparatów biologicznych , zestawy do analiz oraz zestawy do doświadczeń chemicznych pozwolą na bezpośrednią obserwację środowiska przyrodniczego, zjawisk, preparatów itp.

Realizacja programu edukacyjnego w nowoczesnej pracowni pozwoli na znaczący wzrost świadomości ekologicznej, wiedzy i umiejętności uczniów oraz osiągania przez nich sukcesów.

W klasopracowni odbywać się będą zajęcia lekcyjne z biologii, chemii. W ramach kółek zainteresowań odbywać się będą zajęcia dla uczniów zainteresowanych w/w przedmiotami oraz dla uczniów, którzy będą rozwijać swoje zainteresowania związane z ekologią i ochroną środowiska.

Ponadto w ciągu roku szkolnego uczniowie mają możliwość zaangażowania się w różnego typu działania ekologiczne, np.: uczestniczą w szkolnych konkursach ekologicznych, wycieczkach przedmiotowych do oczyszczalni ścieków, warsztatach i wykładach na Uniwersytecie Jagiellońskim i Śląskim. Każdego roku podczas akcji jesiennej „Sprzątanie Świata” uczniowie sprzątają najbliższą okolicę i pobliskie lasy. Hodują i dbają o rośliny występujące na terenie szkoły. Przeprowadzają doświadczenia, ćwiczenia, przygotowują preparaty, analizują czystość, wody, powietrza i gleby. Wykonują obserwacje mikroskopowe, sporządzają wykresy, tabele, wnioski oraz rozwiązują problemy.

Zielona Pracownia” powstała dzięki udziałowi szkoły w piątej edycji konkursu: „Zielona Pracownia _Projekt 2019” i „Zielona Pracownia 2019”. Zespół Szkół w Porębie otrzymał dotacje o łącznej wysokości 37.500,00 zł.

 

Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno – przyrodniczej

W dniu 6 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół w Porębie odbyło się uroczyste otwarcie „Zielonej Pracowni”.
Zaproszeni goście, wśród których byli m.in. Waldemar Andzel – Poseł na Sejm RP, Paweł Sokół – Wicestarosta Zawierciański, Halina Mackiewicz – Skarbnik Powiatu, Andrzej Karolczyk – dyrektor ZOEAS, Mariusz Żakowski – naczelnik Wydziału Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu, radni powiatowi: Bogusław Piotrowski i Karol Hadrych oraz Ryszard Spyra – Burmistrz Poręby – uczestniczyli w lekcji pokazowej w nowej pracowni, uroczystej akademii, a także kosztowali ekologicznych potraw przygotowanych przez młodzież. 
Dyrektor Zespołu Szkół w Porębie Beata Mędrecka-Bańka, podziękowała Zarządowi i Dyrekcji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za wsparcie, a Zarządowi Powiatu, Skarbnikowi i pracownikom – za pomoc w przygotowaniu i rozliczeniu zadania.
W nowej ekopracowni zajęcia będą mieć uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Technikum im. Mikołaja Kopernika w Porębie. W tak doposażonej sali – nauka będzie na pewno ogromną przyjemnością.