Czas na staż! Kopernik w Sevilli

ERASMUS+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.

Technikum im. M. Kopernika w Porębie od 10 lat uczestniczy w realizacji projektów Erasmus+.

W 2020r.  uzyskaliśmy Akredytację Erasmusa. To oznacza, że mamy gwarancję regularnego dofinansowania w uproszczonej procedurze na działania związane z mobilnością .

W roku szkolnym 2021/2022 realizujemy pierwszy akredytowany projekt w ramach akcji 1. Mobilność osób uczących się i kadry (KA121-VET).

W projekcie weźmie udział 32 uczniów Technikum, w dwóch turach po 16 osób. W pierwszej turze (10.07.2022-23.07.2022) do Malagi w Hiszpanii wyjedzie 16 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk, a w drugiej turze (18.09.2022-1.10.2022) do Sevilli wyjedzie 16 uczniów kształcących się w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych.