TECHNIKUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

 

 

 

 

 

Technik lotniskowych służb operacyjnych

Patronat nad kierunkiem objęło Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo – Wschodniej.

Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

 • Okres kształcenia: 5 lat
 • Możliwość odbywania praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+
 • Zajęcia wyjazdowe w MPL Katowice-Pyrzowice

Wiedza i umiejętności absolwenta:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizacji prac lotniskowych służb operacyjnych
 • współpracy z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej
 • podejmowania działań w zakresie ochrony portu lotniczego
 • oceny stopnia zagrożenia i organizacji działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w porcie lotniczym

Uzyskanie dyplomu technika wymaga zdania egzaminu z kwalifikacji:

 • TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w:

 • porty lotnicze
 • firmy handlingowe wykonujących bezpośrednio czynności obsługowe rejsów dla przewoźników lotniczych
 • linie lotnicze
 • administracja lotnicza

Technik informatyk

Technik informatyk to zawód umożliwiający podjęcie pracy w niezwykle dynamicznie rozwijającej się branży informatycznej.

 • Okres kształcenia: 5 lat
 • Możliwość odbywania praktyk zagranicznych.
 • Zajęcia z wykorzystaniem drukarki 3D.
 • Najlepsza w powiecie pracownia komputerowa.

Wiedza i umiejętności absolwenta:

 • przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy,
 • obsługa urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,
 • naprawa komputerów osobistych,
 • projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych,
 • konfiguracja lokalnych urządzeń sieciowych,
 • tworzenie baz danych i administrowanie nimi,
 • administrowanie sieciowym systemem operacyjnym,
 • tworzenie aplikacji internetowych, tworzenie stron internetowych.

Uzyskanie dyplomu technika wymaga zdania egzaminów w kwalifikacjach:

 • INF.02. – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Między innymi:  banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

Technicy informatycy mogą podejmować pracę nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja i znajdują się komputery.