Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego

„Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego” to kolejny projekt, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 267 232,68 PLN ( 62 688,00 EUR) ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki otrzymanej dotacji 32 uczniów kształcących się w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych oraz technik informatyk wyjedzie do Hiszpanii, by pod okiem tutorów uczyć się wybranego zawodu.

Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na 2 grupy liczące po 16 osób.  Pierwsza z nich: uczniowie kształcący się na kierunku technik lotniskowych służb operacyjnych wyjadą do Sewilli w czerwcu (27.06.-10.07. 2021 r.), by tam w firmie Centro de Estudio Aeronauticos  realizować praktyki zawodowe.

Grupa druga: uczniowie kształcący się na kierunku technik informatyk będą odbywać praktyki w listopadzie (7.11.-20.11 2021 r.) w firmie Cereal Storm w Maladze.

W pierwszej placówce uczniowie będą odbywali praktyki z zakresu lotnisk, natomiast w drugiej placówce uczestnicy będą zdobywać wiedzę z zakresu aplikacji mobilnych.

CEAE to największy ośrodek studiów lotniczych w Hiszpanii. Posiada ponad 200 specjalistów odpowiadających na potrzeby swoich uczniów. Współpracuje z głównymi liniami lotniczymi, pomaga w szkoleniu przyszłych pracowników do wykonywania różnych działań z sektora lotniczego: wsparcie dla pasażerów, opieka nad klientami, agent ruchu, operator obiektów na lotnisku, obsługa i administracja linii lotniczych.

Cereal Storm to firma posiadająca duże doświadczenie w dziedzinie rozwoju aplikacji mobilnych. Posiada zespół młodych ekspertów, dająca możliwość rozwoju innowacyjnych pomysłów. Firma zajmuje się tworzeniem gier wideo, takich jak Infinity Racer: Space Ship Game, Cooking Sushi czy Bottle Cap Challenge. Tworzy również aplikacje do rezerwacji restauracji i hoteli. W Cereal Storm praktykant będzie mógł dzielić się innowacyjnymi pomysłami oraz wykorzystywać je z wykorzystaniem nowych technologii.

Głównym partnerem projektu jest Organizacja euroMind, która odpowiada za organizację stażu dla uczestników, ich pobyt, wyżywienie i wsparcie kulturowe. Podczas praktyk nad uczniami będą sprawować opiekę także nauczyciele z Zespołu Szkół w Porębie, którzy razem z nimi wyjadą do Hiszpanii.

Udział w projekcie dla wszystkich uczestników jest bezpłatny.

Wszyscy uczniowie po odbytych praktykach otrzymają dokument Europass Mobilność oraz certyfikaty potwierdzające odbycie stażu. Dodatkowo młodzież będzie uczestniczyła w kursie języka hiszpańskiego, po którym otrzymają certyfikaty potwierdzające znajomość języka na poziomie A1.

Blog projektu: https://sevilla2021.blogspot.com/