Duplikat świadectwa

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA

Wpłatę za duplikat świadectwa należy dokonać na konto:

Zespół szkół w Porębie, ul. Zakładowa 1, 42-480 Poręba

BGŻ S.A. O/O Zawiercie, ul. 3-go Maja 9

41 2030 0045 1110 0000 0193 7330

w wysokości – 26 zł (dwadzieścia sześć złotych zł)

tytułem: wpłata za duplikat świadectwa