Mobilny uczeń – dobry pracownik

Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe to program, dzięki któremu osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Poprzedni program ,,Leonardo da Vinci” cieszył się wśród młodzieży bardzo dużym zainteresowaniem (w sumie wyjechało już 60% uczniów Technikum – do Wielkiej Brytanii i Hiszpanii), dlatego w 2015 roku został złożony kolejny wniosek pod tytułem „Mobilny uczeń – dobry pracownik”.

Okazał się on na tyle ciekawy i innowacyjny, że został rozpatrzony pozytywnie i szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 58880 Euro. Uczniowie wyjadą tym razem na praktyki do słonecznej Sevilli. Ponowny wybór Hiszpanii jako kraju, w którym młodzież będzie zdobywać nowe doświadczenia ,nie jest przypadkowy – uczniowie oprócz języka angielskiego, uczą się również języka hiszpańskiego.

W projekcie „Mobilny uczeń – dobry pracownik” weźmie udział 32 uczniów klas II, III i IV ZS w Porębie kształcących się w zawodach: technik informatyk oraz technik logistyk.

Głównym partnerem projektu jest instytucja euroMind, która zapewnia organizację pobytu na terenie Hiszpanii. Wspólnie z euroMind, na podstawie zbadanych przez naszą szkołę potrzeb uczniów, przygotowany został program praktyk dla obu zawodów.

Uczestnicy projektu zostali podzieleni na 2 grupy jednozawodowe. Pierwszą grupę stanowią uczniowie w zawodzie technik logistyk, którzy wyjechali kształcić się z  zakresu obsługi portów i terminali w grudniu 2015roku. Z kolei uczniowie w zawodzie technik informatyk wyjechali w kwietniu 2016r. aby realizować program kształcenia z zakresu grafiki trójwymiarowej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych i nabycie umiejętności, dzięki którym uczestnicy zwiększą szansę na zatrudnienie po zakończeniu szkoły. Celami szczegółowymi projektu są: podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania, wdrażania i zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa, zdobycie doświadczenia w organizacji pracy, planowaniu i świadczeniu usług przedsiębiorstwa sektora logistyki, zwiększenie kompetencji w posługiwaniu się językiem angielskim i nabycie ich w zakresie podstaw języka hiszpańskiego, pokonanie barier językowych, zwiększenie kreatywności uczniów, podniesienie świadomości przynależności do wspólnoty europejskiej, zwiększenie świadomości konieczności mobilności zawodowej.

Wszyscy uczniowie zostali zakwalifikowani do projektu w wyniku procesu rekrutacji – Komisja Rekrutacyjna brała pod uwagę oceny z przedmiotów zawodowych, języków obcych (języka angielskiego oraz języka hiszpańskiego lub języka niemieckiego), zachowania oraz pracę na rzecz szkoły czy też środowiska lokalnego. W ten sposób zostały wybrane dwie 16-osobowe grupy.

Każda grupa przed wyjazdem na praktyki odbyła przygotowanie kulturowo-językowe w ilości 12 godzin oraz przygotowanie pedagogiczne (4 godziny). Udział w zajęciach został potwierdzony certyfikatem.

Podczas pobytu w Hiszpanii logistycy rano oprócz nauki języka hiszpańskiego uczestniczyli w praktykach zawodowych w Instituto Tecnologico Superior ADA. Odbyli wycieczkę do portu w Sevilli, zobaczyli jak funkcjonują porty i terminale morskie. Obserwowali różne działania transportowo-logistyczne.

Wieczorami oraz podczas dni wolnych zwiedzali Sevillę oraz Kordobę. Mieli okazję zobaczyć przepiękne zakątki obu miast.

Grupa informatyków odbywała w Sevilli praktyki z zakresu grafiki trójwymiarowej w szkole SAFA. Cała grupa również dodatkowo uczyła się wytrwale języka hiszpańskiego, a popołudniami zwiedzała miasto. Byli również na wycieczce nad Oceanem Atlantyckim, w jednym z najstarszych miast w Europie – Kadyksie. 

Jako, że informatycy przebywali na praktykach zaraz po świętach Wielkiej Nocy, brali udział w największym i najważniejszym święcie w Hiszpanii – Feria de Abril. Podziwiali barwne stroje oraz przepiękne powozy. 

Wszyscy uczniowie po odbytych praktykach otrzymali dokument Europass Mobilność oraz certyfikaty potwierdzające odbycie stażu. Dodatkowo młodzież uczestniczyła w kursie języka hiszpańskiego, po którym otrzymali certyfikaty potwierdzające znajomość języka na poziomie A1.

dsc00043
dsc00066
dsc00089
dsc00107
dsc00151
dsc00158
dsc00294
dsc00295
dsc00318
dsc00500
dsc00571
dsc00654
dsc00671
dsc00929
dsc00932
dsc00984
img_1135
img_1146
img_1150
img_1161
img_1233
img_1537
img_1543
img_1743
img_1766
img_7281
img_7284
img_7374
previous arrow
next arrow

Blog projektowy http://projekt-sevilla.blogspot.com/

Blog stworzony przez logistyków: http://praktykiwhiszpanii2015.blogspot.com/

Blog stworzony przez informatyków: http://3dsolidedge.blogspot.com/