Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCY: Janusz Rzepka

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Krzysztof Lipowicz

KOMISJA REWIZYJNA: Wioletta Kowalczuk, Urszula Sielach

SEKRETARZIzabela Zakaszewska

Numer Konta Rady Rodziców:  

05 1020 2498 0000 8202 0018 3954

Regulamin Rady Rodziców