Grono Pedagogiczne

Grono pedagogiczne

 • Beata Mędrecka-Bańka – Dyrektor Szkoły, matematyka
 • ks. Mariusz Bednarek – religia
 • Krzysztof Czyż – kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Ewa Drabek – chemia, przedmioty zawodowe lotnicze
 • Angelika Fabjańska – język angielski
 • Jan Gajecki – przedmioty zawodowe lotnicze
 • Anna Grochowska – geografia
 • Magdalena Janik – przedmioty zawodowe lotnicze
 • Beata Kita – język polski, biblioteka, etyka, wdż, filozofia
 • Mariusz Kołton – wychowanie fizyczne
 • Joanna Łapaj – język polski, historia i społeczeństwo
 • Patryk Majka – wychowanie fizyczne
 • ks. Piotr Mizera – religia
 • Katarzyna Nowak – biologia, wiedza o społeczeństwie, edb
 • Elżbieta Pustułka – przedmioty zawodowe informatyczne
 • Krystyna Rok – historia, przedsiębiorczość, bhp, biblioteka
 • Angelina Stolarczyk – język niemiecki, nauczyciel wspomagający
 • Anna Szlachta – przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka
 • Elżbieta Wieczorek – matematyka, fizyka
 • Ewelina Wiewióra – matematyka
 • Joanna Wojdas – przedmioty zawodowe lotnicze, informatyczne, informatyka
 • Aneta Wysocka – język hiszpański
 • Magdalena Zagrobelna – język angielski, język angielski zawodowy
 • Elżbieta Męcik – logopeda
 • Bożena Lauks – tyflopedagog