Praktyczna wiedza źródłem sukcesu

Praktyczna wiedza źródłem sukcesu to projekt realizowany w latach 2014-2015.
Uczniowie w zawodach technik logistyk i technik informatyk wyjechali na dwutygodniowe praktyki zawodowe w Ubedzie, w Hiszpanii.

Głównym partnerem projektu była instytucja euroMind, która zapewnia organizację pobytu na terenie Hiszpanii. Wspólnie z euroMind, na podstawie zbadanych przez naszą szkołę potrzeb uczniów, przygotowany został program praktyk dla obu zawodów.
Uczestnicy projektu zostali podzieleni na 2 grupy po 16 osób. Pierwsza grupa wyjechała na praktyki w lutym 2014 roku, druga grupa – w listopadzie 2014r.

Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji zawodowych i nabycie umiejętności, dzięki którym uczestnicy zwiększą szansę na zatrudnienie po zakończeniu szkoły.
Cele szczegółowe projektu:

  • podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania, wdrażania i zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa,
  • zdobycie doświadczenia w organizacji pracy, planowaniu i świadczeniu usług przedsiębiorstwa sektora logistyki,
  • zwiększenie kompetencji w posługiwaniu się językiem angielskim i nabycie ich w zakresie podstaw języka hiszpańskiego,
  • pokonanie barier językowych,
  • zwiększenie kreatywności uczniów,
  • podniesienie świadomości przynależności do wspólnoty europejskiej,
  • zwiększenie świadomości konieczności mobilności zawodowej

Wszyscy uczniowie zostali zakwalifikowani do projektu w wyniku procesu rekrutacji – Komisja Rekrutacyjna brała pod uwagę oceny z przedmiotów zawodowych, języków obcych (języka angielskiego oraz języka hiszpańskiego lub języka niemieckiego), zachowania oraz pracę na rzecz szkoły czy też środowiska lokalnego. W ten sposób zostały wybrane dwie 16-osobowe grupy.
Każda grupa przed wyjazdem na praktyki odbyła przygotowanie kulturowo-językowe oraz przygotowanie pedagogiczne. Udział w zajęciach został potwierdzony certyfikatem.

Podczas praktyk w Ubedzie młodzież miała okazję poznać strukturę hiszpańskich firm, poznać panujące w nich zasady. Uczestnictwo w projekcie znacząco podniosło kwalifikacje i umiejętności uczniów w sferze zawodowej i językowej, dało uczniom szansę udanego startu zawodowego, możliwość ubiegania się o pracę na rynku europejskim dzięki łatwiejszej komunikacji w języku angielskim i hiszpańskim, nabraniu pewności siebie, pokonaniu barier językowych, kulturowych i personalnych, otwarciu na wyzwania i świadomość nieustannej potrzeby podnoszenia kwalifikacji. Nabyte kompetencje kulturowe podniosły świadomość jednocześnie tożsamości narodowej, jak i przynależności do wspólnoty europejskiej.

Wszyscy uczniowie po odbytych praktykach otrzymali dokument Europass Mobilność oraz certyfikaty potwierdzające odbycie stażu. Dodatkowo młodzież uczestniczyła w kursie języka hiszpańskiego, po którym otrzymali certyfikaty potwierdzające znajomość języka na poziomie B1.

W trakcie praktyk młodzież miała też okazję poznać obyczaje i kulturę mieszkańców Hiszpanii. Oprócz zwiedzania samej Ubedy, młodzież zobaczyła Granadę i przepiękną Alhambrę, podziwiali Malagę. Mogli obserwować przy pracy najsłynniejszego hiszpańskiego garncarza, Paco Tito.

Projekt „Praktyczna wiedza źródłem sukcesu” został w całości sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci.

Blog projektu znajduje się pod adresem http://hiszpanska-przygoda.blogspot.com/