Dokumenty szkolne

Statut Technikum im. Mikołaja Kopernika w Porębie

Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Porębie

Europejski Plan Rozwoju Szkoły

Koncepcja Pracy Zespołu Szkół w Porębie

Regulamin Rady Rodziców