Dokumenty szkolne

Statut Technikum im. Mikołaja Kopernika w Porębie

Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Porębie

Europejski Plan Rozwoju Szkoły

Koncepcja Pracy Zespołu Szkół w Porębie

Pięcioletni Plan Rozwoju Szkoły na lata 2017 – 2022

Regulamin Rady Rodziców