bitmap
komputery
TDTS
previous arrow
next arrow

Ogłoszenie – KKZ

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Kwalifikacja: SPL.01 Obsługa magazynu

Zjazd

23.09.2023r.

godz. 8.00, sala nr 4

Zespół Szkół w Porębie

 

Harmonogram zjazdów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

Kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynu

23. 09.2023 r. – 24.09.2023 r.

07.10.2023 r. – 08.10.2023 r.

21.10.2023 r. – 22.10.2023 r.

04.11.2023 r. – 05.11.2023 r.

18.11.2023 r. – 19.11.2023 r.

02.12.2023 r. – 03.12.2023 r.

16.12.2023 r. – 17.12.2023 r.

13.01.2024 r. – 14.01.2024 r.

20.01.2024 r. – 21.01.2024 r.

27.01.2024 r. – 28.01.2024 r.

10.02.2024 r. – 11.02.2024 r.

24.02.2024 r. – 25.02.2024 r.

09.03.2024 r. – 10.03.2024 r.

23.03.2024 r. – 24.03.2024 r.

13.04.2024 r. – 14.04.2024 r.

20.04.2024 r. – 21.04.2024 r.

27.04.2024 r. – 28.04.2024 r.

11.05.2024 r. – 12.05.2024 r.

25.05.2024 r. – 26.05.2024 r.

08.06.2024 r. – 09.06.2024 r.

22.06.2024 r. – 23.06.2024 r.

29.06.2024 r. – 30.06.2024 r.

Wybory do Samorządu Szkolnego

Dnia 11 września 2023r.zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Szkolnego. Głosowanie odbyło się w godz.9.45-10.30. Wybory były tajne, powszechne i obowiązkowe. Komisja przeliczyła głosy i okazało się, że przewodniczącym został Dominik Gocyła, zastępcą przewodniczącego Konrad Walaszek, skarbnikiem Gaja Włoch, a sekretarzem Jagoda Sochacka. Serdecznie gratulujemy nowym władzom szkolnym.
Opiekunowie: mgr B.Kita i mgr K. Rok.

Narodowe Czytanie 2023

Dnia 8 września 2023 r. uczennice z kl. III c Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Porębie brały udział w Narodowym Czytaniu 2023. Władze miasta Poręba, mieszkańcy i uczniowie wspólnie czytali ,, Nad Niemnem” E. Orzeszkowej. Celem tej akcji jest popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej. Patronat nad Narodowym Czytaniem objęła Para Prezydencka.
Opiekun: mgr B. Kita.
 

Zapraszamy na kiermasz podręczników

kiermasz podręcznikow

Biblioteka szkolna ogłasza kiermasz podręczników używanych od dnia 06.09.2023 r. do 30.09.2023r. Uczniowie zainteresowani sprzedażą podręczników proszeni są o przynoszenie książek do biblioteki szkolnej w czasie pracy bibliotekarza. Podręczniki powinny być podpisane: imię, nazwisko, klasa i cena. Zapraszam sprzedających i kupujących.
Opiekun biblioteki: mgr B. Kita.

Wyniki egzaminu maturalnego 2023

7 lipca br. pomiędzy godz. 8:00 a 10:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.

Należy wejść na stronę https://ziu.gov.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie szkoły 7 lipca 2023 r.  od godziny 12.00.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz jednego dodatkowego, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej na poziomie podstawowym, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

  1. część pisemna — 22 sierpnia 2023 r. (wtorek, godz. 9:00)
  2. część ustna — 21 sierpnia 2023 r. (zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7) najpóźniej do 14 lipca br. (t.j. w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników).

Egzamin w terminie poprawkowym nie podlega dodatkowej opłacie.

1 2 3 76