Świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikację w zawodzie będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dniu 2 września 2019 r. (poniedziałek) od godziny 10.00.

Wyniki egzaminu dla wszystkich zdających będą dostępne 30 sierpnia 2019 roku na stronie oke.jaworzno.pl w zakładce: serwisy > serwisy dla zdających > wyniki egzaminów zawodowych oraz w sekretariacie szkoły od godziny 10.00