Wycieczka uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum im. Mikołaja Kopernika

12 października 2021 r. uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum im. Mikołaja Kopernika zwiedzili Muzeum Śląskie w Katowicach. Celem wycieczki było zainspirowanie młodzieży do poznawania wielokulturowości Śląska oraz pogłębiania wiedzy dotyczącej dorobku intelektualnego i artystycznego tego regionu. W drodze powrotnej nasi wychowankowie wraz z opiekunami udali się do kina, aby obejrzeć film pt. ,,Mistrz”. Film opowiada o losach polskiego pięściarza Tadeusza Pietrzykowskiego, który podczas pobytu w Auschwitz pomaga więźniom i walczy w imię bezbronnych. Przyjrzenie się osobowości tego wyjątkowego człowieka to wielka lekcja pokory i innego spojrzenia na życie młodych ludzi w czasie II wojny światowej. Warto przybliżyć uczniom cząstkę historii naszej ojczyzny, bo skłania ona do refleksji.
Opiekunowie: mgr B. Kita, mgr K. Nowak, mgr A. Fabjańska i mgr A. Stolarczyk.

» Read more

III Miejsce w Mistrzostwach Powiatu W Tenisie Stołowym

4.10.2021 r. na Hali Wymiennikownia(OSIR Zawiercie) odbyły się Mistrzostwa Powiatu W Tenisie Stołowym.
Nasza Szkołę reprezentowały Milena Solna i Natalia Kułach. Po zaciętej rywalizacji  sportowej nasze zawodniczki zajęły III Miejsce w Mistrzostwach Powiatu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych. Do zawodów zawodniczki przygotowywali mgr Mariusz Kołton i mgr Patryk Majka.

Zawody Powiatowe w Sztafetowych Biegach Przełajowych

01.10.2021 roku na Stadionie Miejskim w Zawierciu odbyły się Zawody Powiatowe w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Po zaciętej rywalizacji sportowej nasza sztafeta Kopernika zajęła tak nie lubiane przez wszystkich sportowców IV miejsce.
Gratulujemy zawodnikom i życzymy dalszych sukcesów sportowych w następnych zawodach.
Skład drużyny: Dworak Bartosz, Pawlik Dominik, Śliwa Kacper, Tyrkiel Bartosz, Musialski Igor, Kuczera Patryk, Kuczera Damian.
Trenerzy: mgr Patryk Majka, mgr Mariusz Kołton.

Wybory do Samorządu Szkolnego

10 września 2021 r. przeprowadzono wybory do Samorządu Szkolnego. Głosowanie odbyło się w godz. 9.45-10.30. Wybory były tajne, powszechne i obowiązkowe. Komisja przeliczyła glosy i okazało się, że przewodniczącym został Kamil Janikowski, zastępcą Michał Koper, skarbnikiem Szymon Ciemcioch a sekretarzem Marta Frączek. Serdecznie gratulujemy nowym władzom szkolnym.
Opiekunowie: mgr Beata Kita i mgr Patryk Majka.

Sięgnij po marzenia z Moim Stypendium!

Moje stypendium

„Stypendia? A to nie jest przypadkiem tylko dla uczniów szkół podstawowych?” – jako Fundacja Dobra Sieć, prowadząca największy w Polsce program stypendialny MojeStypendium.pl, często słyszymy to pytanie. A więc odpowiadamy:

Nie, zdecydowanie nie! Programy stypendialne fundują prestiżowe studia, umożliwiają rozwój kompetencji społecznych, dają szansę na realizację projektu artystycznego. Innymi słowy, ułatwiają spełniać marzenia. Owszem, są skierowane do uczniów, ale także studentów, absolwentów, profesjonalistów, osób działających społecznie.

Na portalu MojeStypendium.pl znajdują się aktualne oferty stypendiów, konkursów i staży, po które może sięgnąć każdy, kto myśli o swoim rozwoju. Portal jest także miejscem publikacji rzetelnych artykułów o tematyce stypendialnej oraz edukacyjnej. I co najważniejsze, korzystanie z portalu jest całkowicie bezpłatne i dostępne dla każdego.

W Polsce i na świecie działa wiele organizacji tworzących różnorodne programy stypendialne: od organizacji pozarządowych oferujących wsparcie dla ambitnych maturzystów z małych miejscowości, poprzez samorządowe programy dla artystów, po uniwersyteckie stypendia dla zagranicznych studentów. Pomagają więc w skali mikro i makro, otaczając opieką pojedyncze osoby lub całe społeczności. Bezpłatna, dostępna dla wszystkich baza stypendiów (zarówno krajowych, jak i zagranicznych), konkursów oraz staży na portalu MojeStypendium.pl pomaga znaleźć oferty odpowiadające zainteresowaniom i sytuacji życiowej danej osoby.

Obszerna baza ofert i wiedzy o stypendiach

Portal Moje Stypendium prowadzony jest od 2009 roku przez Fundację Dobra Sieć. Fundacja od ponad 10 lat aktywnie działa w obszarze wykorzystywania nowych technologii dla dobra społecznego, w tym m.in. popularyzacji wiedzy o programach stypendialnych i innych możliwościach wsparcia rozwoju młodych ludzi w Polsce. W bazie serwisu od początku jego istnienia zgromadzonych zostało ponad 14 000 ofert stypendiów, konkursów i staży. Na portalu regularnie publikowane są artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją – m.in. o tym, jak znaleźć stypendium online czy gdzie szukać wsparcia na studia za granicą.

Fundacja regularnie przeprowadza także szeroko zakrojone badania systemu stypendialnego w Polsce. W 2021 roku ukazał się raport “Mapa stypendiów III” z największego w skali kraju, unikalnego badania społecznych programów stypendialnych w Polsce. Z raportu można dowiedzieć się m.in. kim są organizatorzy programów stypendialnych w Polsce, jakie typy stypendiów są najpowszechniejsze czy skąd pochodzą środki na realizację programów stypendialnych. Wszystkie publikacje i raporty z badań przeprowadzonych przez zespół portalu Moje Stypendium udostępniane są za darmo, w ramach misji społecznej Fundacji.

Wsparcie stypendialne i rzetelne informacje podczas pandemii

Trwający kryzys spowodowany pandemią COVID-19 uwypuklił znaczenie solidarności i wzajemności. W sytuacji dużej niepewności związanej z systemem edukacji i rynkiem pracy, wartościowe inicjatywy stypendialne, będące elementem rozbudowanej sieci wsparcia, mogą być szczególnie pomocnym narzędziem dla wielu osób.

Zespół portalu stara się służyć swoim doświadczeniem i wiedzą również w obecnej sytuacji. Poza monitorowaniem zmian w rekrutacji na poszczególne programy, na portalu pojawiają się artykuły będące odpowiedzią na sytuację pandemiczną, takie jak np. czy pandemia wpłynęła na organizację stypendiów, przystępne wyjaśnienie wpływu tarcz antykryzysowych na szkolnictwo wyższe czy porady, jak organizować naukę w trybie online. Ponadto, raport “Mapa stypendiów III” przedstawia informacje, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na realizację programów stypendialnych w Polsce.

Pomoc dla organizatorów stypendialnych

Działalność Fundacji obejmuje także wsparcie organizacji w tworzeniu, udoskonalaniu i promocji programów stypendialnych. W tym zakresie Fundacja współpracuje z organizatorami stypendiów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ponadto, na portalu regularnie publikowane są zestawienia grantów dla organizacji ze szczególnym uwzględnieniem grantów dla organizatorów stypendialnych oraz organizacji społecznych działających na polu edukacji i przeciwdziałania wykluczeniu. Zapraszamy na MojeStypendium.pl – to dostępne, kompleksowe źródło informacji o stypendiach i innych możliwościach wsparcia rozwoju!

Kontakt: Fundacja Dobra Sieć / portal MojeStypendium.pl serwis@mojestypendium.pl www.mojestypendium.pl

*** Portal Moje Stypendium jest prowadzony przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Fundacja Dobra Sieć została założona w maju 2009 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Początki Fundacji to dwa główne programy: Moje Stypendium i E-wolontariat, które z czasem dały początek wielu innym działaniom.

Najważniejszym celem Fundacji jest rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego w Polsce. Na portalu mojestypendium.pl znajdują się:

· bazy aktualnych stypendiów, konkursów i staży (ponad 14 000 informacji z Polski i zagranicy),

· artykuły o stypendiach,

· informacje dla organizatorów programów stypendialnych i badania dotyczące systemu stypendiów.

1 2 3 45