VI Jurajski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Łazach.

Tym razem wydarzenie odbędzie się online. Do niedzieli 3 stycznia można przesyłać zgłoszenia do udziału w VI Jurajskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek Łazy 2021.

Już po raz szósty w Łazach, w Miejskim Ośrodku Kultury, będzie można usłyszeć najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, często w oryginalnych aranżacjach. W ubiegłym roku Łazy gościły ponad 1000 osób z całej Polski, tym razem festiwal – z powodu trwającej pandemii – odbywać będzie się online. Zapraszamy solistów, duety, zespoły, chóry w różnym wieku.

Czekamy na nagrania w wykonaniu dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Zgłoszenia w formie nagranych prezentacji video należy wysłać do 3 stycznia 2021 do naszego ośrodka.

Cieszę się, że nasz festiwal cieszy się coraz większym zainteresowaniem wykonawców w całym kraju – mówi Grzegorz Piłka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach.

Przesłuchania nadesłanych materiałów zaplanowano na 7-9 stycznia, a koncert podsumowujący 17 stycznia 2021 roku, także w wersji internetowej.

Radio Zawiercie i portal zawiercianskie.pl są patronami medialnymi wydarzenia.

Odbiór certyfikatów

Odbiór certyfikatu poświadczającego ukończenie szkolenia na Operatora bezzałogowych statków powietrznych VLOS (drony) będzie możliwy w sekretariacie szkoły w dniach 11.01.2021 r. oraz 13.01.2021 r. w godzinach od 10.00 do 14.00.

W związku z realizacją zadania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „BO życie jest w naszych rękach” 15 grudnia 2020r. na budynku Zespołu Szkół w Porębie przy ul. Zakładowej 1 zainstalowany został defibrylator wyposażony są w elektrody dla dzieci i dla dorosłych.

Dlaczego defibrylatory są takie ważne? Bo ratują życie.

W sytuacji gdy ktoś zasłabnie, nastąpi zatrzymanie akcji serca – liczą się sekundy. Czy zdarzenie ma miejsce na chodniku, czy w wyniku wypadku komunikacyjnego, czy nawet w domu – możemy pomóc.

Jedna osoba przeprowadza cały czas akcję reanimacyjną uciskając klatkę piersiową, druga w tym czasie udaje się po defibrylator. Pierwsza nie przerywa akcji ratunkowej, w tym czasie druga otwiera urządzenie i wystarczy, że robi wszystko zgodnie z zaleceniami głosowymi. To są cenne minuty, które dają szansę na uratowanie życia – pozwalają utrzymać akcję serca do czasu przyjazdu karetki. Bez przeprowadzenia tych działań – nie dajemy osobie z zatrzymaniem akcji serca żadnych szans.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie naszej szkoły naszej szkoły: Amelia Skop (klasa II D), Konrad Pieróg (klasa II B), Julia Smoleń (klasa II C), Jakub Szulc (klasa IV A).

Serdecznie gratulujemy osiągnięcia świetnych wyników i życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy.

Zapalmy Światło Wolności – obchody 39. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności

Akcja społeczno-edukacyjna „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności” ma już kilkuletnią historię. Każdego roku 13 grudnia Polacy zapalają znicze w domach, urzędach i miejscach użyteczności publicznej. Świece te są symbolem pamięci o wszystkich tych, którzy stracili życie lub w inny sposób ucierpieli w wyniku stanu wojennego.
 
Przedsięwzięcie nawiązuje do gestu, jakim na początku lat osiemdziesiątych Polacy i inni mieszkańcy Wolnego Świata wyrażali sprzeciw wobec brutalnej polityki władz PRL. W oknach swoich domów stawiali symboliczne świece, aby dać wyraz solidarności z tysiącami internowanych i ich rodzinami.

38 lat temu symboliczne światełko pojawiło się również w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie. W ten sposób solidarność z rodakami cierpiącymi w kraju wyraził papież Jan Paweł II.

Iluminacja świetlna na fasadzie budynku MNiSW 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu upamiętnienia ofiar przygotowało okolicznościową iluminację świetlną. Zostanie ona zaprezentowana w niedzielę, 13 grudnia 2020 r. o godzinie 16.00 na fasadzie budynku ministerstwa od strony ul. Hożej. 

Zachęcamy do włączenia się do akcji „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”! 

Startuje całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania i czat internetowy

Przemoc ze strony rówieśników, dyskryminacja, hejt w szkole i Internecie. Brak zrozumienia przez dorosłych. Odebrana przez epidemię swoboda… Dramaty, które przeżywają młodzi ludzie, narastają błyskawicznie. Na pomoc medyczną trzeba długo czekać, ale wiele problemów można rozwiązać zwykłą rozmową. Od dziś działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 i specjalny czat internetowy – darmowa poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży.

Uruchomienie całodobowego telefonu zaufania i czatu internetowego jest działaniem wspierającym dzieci i młodzież w obliczu kryzysu systemu psychologicznej opieki zdrowotnej. Eksperci wskazują, że sytuacja od wielu lat się pogarsza, a z badań wynika, że już co drugi nastolatek padł ofiarą przemocy rówieśniczej, co szósty się okaleczał, a aż 7 proc. przyznaje się do próby samobójczej!

Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę, że w czasach pandemii problemy występują ze zdwojoną siłą. Młodzi ludzie przestają sobie radzić z izolacją wynikającą z obostrzeń związanych z koronawirusem, w tym z problemami nauki zdalnej. To wszystko sprawia, że natychmiastowej pomocy psychiatrycznej potrzebuje już ponad 600 tys. dzieci i młodzieży.

Mikołaj Pawlak zwraca uwagę, że na efekty wdrażanej reformy opieki zdrowotnej, która ma na celu wzmocnienie pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla najmłodszych, trzeba będzie jeszcze poczekać, tymczasem pomoc ta jest konieczna już dzisiaj. Dlatego Rzecznik podjął decyzję o uruchomieniu całodobowej działalności Dziecięcego Telefonu Zaufania – 800 12 12 12 – oraz specjalnego internetowego czatu, także całodobowego, jako bardzo popularnego wśród młodych środka komunikacji.

Stworzony w 2008 roku telefon zaufania przez lata funkcjonował w dni powszednie, a po godzinach urzędowych można było zostawić wiadomość, na którą eksperci odpowiadali kolejnego roboczego dnia. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka wspomogła Telekomunikacja Polska (obecnie Orange), jako operator telekomunikacyjny zaangażowany społecznie w pomoc dzieciom. Dzięki tej współpracy dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych kosztów.

Także czat jest darmowy, nie wymaga logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika – brpd.gov.pl.

1 2 3 36