Akcja”Góra Grosza”

    Uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji „Góra Grosza”. Celem tego przedsięwzięcia jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną-w domach dziecka i rodzinach zastępczych. Zebraliśmy 35 zł 20 gr. Monety zostały przekazane do Towarzystwa
„Nasz dom” – głównego inicjatora tej akcji.
Opiekun:mgr B.Kita.