Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

1.     Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

2.     Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

3.     § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

4.     Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

5.     Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

6.     Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Kangur Matematyczny 2019

Dnia 21 marca 2019 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie KANGUR MATEMATYCZNY 2019. Celem konkursu jest propagowanie kultury matematycznej wśród młodzieży szkolnej oraz poszukiwanie talentów matematycznych. Każdy uczestnik otrzymał układankę przestrzenną w kształcie kuli-breloczek. Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki, które zostaną ogłoszone w maju 2019 r.
Koordynator konkursu: mgr Beata Kita.

» Read more

Porębski Festiwal Nauki

20 marca 2019 r. odbył się w naszej szkole Porębski Festiwal Nauki. Pani dyrektor Beata Mędrecka – Bańka uroczyście powitała wszystkich zaproszonych gości, wśród których byli: Wicestarosta Powiatu Zawierciańskiego Pan Bogusław Piotrowski, Dyrektor Katowickiego Oddziału LS Airport Services Pan Marcin Libiszewski, przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i Komendy Powiatowej w Zawierciu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie.

Wśród przygotowanych atrakcji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów były m.in.: rozwiązywanie testów psychologicznych uwzględniających predyspozycje zawodowe, spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem – analiza testów – preorientacja zawodowa, prezentacja kierunków kształcenia, kodowanie, programowanie, robotyka, sztuczna inteligencja, pokaz i programowanie sterowników PLC, drukowanie na drukarce 3D, programowanie aplikacji mobilnych, podróż w przestworza – lotniskowe służby operacyjne – bezzałogowe statki powietrzne, kącik literacki, doświadczenia młodego chemika, zajęcia przygotowujące do pracy w służbach mundurowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i zaproszonym gościom za udział w naszym Festiwalu.

» Read more

Wyniki egzaminu oraz świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie  będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dniu 22 marca 2019 r. (piątek) od godziny 12.00.

Serdecznie gratulujemy uczennicy klasy I C Agacie Wolińskiej zajęcia drugiego miejsca w XVI Powiatowym Konkursie Multimedialnym dotyczącym Kolonii Brytyjskich.

Konkurs fizyczny „Eureka”

11 marca 2019 roku odbył się w naszej szkole Konkurs  z fizyki dla uczniów chętnych z naszego miasta.   Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „EUREKA” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim.

Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z warszawskimi uczelniami wyższymi .
Ideą konkursu jest: szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu fizyki, propagowanie nauk ścisłych, aktywizacja miłośników nauk ścisłych poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.

Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy mogą wziąć udział w teście konkursowym z zakresu fizyki opracowanym na podstawie  programu nauczania odpowiedniego dla każdej kategorii wiekowej uczestników. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w maju. TRZYMAMY KCIUKI ZA NASZYCH UCZESTNIKÓW. POWODZENIA!!!!

Opiekun: mgr Ewa Drabek

Zespół Szkół w Porębie Wicemistrzem Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców

8 marca 2019 r. na hali I Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu odbyły się Finały Spartakiady w Zespołowych Grach Sportowych o Puchar Starosty Powiatu Zawierciańskiego. Nasza szkoła w Finale Piłki Siatkowej Chłopców zmierzyła się z Zespołem Szkół w Łazach. Po zaciętym pojedynku niestety nasza szkoła przegrała 0:2 i tym samym została Wicemistrzem Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców.

Gratulacje dla zawodników i trenera.

Skład drużyny: Fąfara P., Będkowski K., Będkowski D., Boratyński M., Cebo M., Jarzyński K., Wawrzynkiewicz K., Tokarski M.

Trener: mgr Mariusz Kołton.

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza do projektu Pole Działania

Działasz na rzecz innych ludzi w twoim środowisku lub bardzo byś chciał lub chciała? Jesteś wrażliwy/a na problemy współmieszkańców, masz pomysły jak stawić im czoło, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w projekcie PoleDziałania.

Co będzie się działo?

To Ty zdecydujesz, czego się nauczyć, żeby jeszcze lepiej zmieniać świat wokół siebie.

  • W ramach PolaDziałania będziesz miał/a możliwość przygotowania wraz z podobnymi Tobie rówieśnikami spotkania młodzieżowych aktywistów w dniach 11-13 października 2019 r. Jego celem będzie dostarczenie oczekiwanej przez Was wiedzy i umiejętności, które pomogą Wam skuteczniej wpływać na rzeczywistość w Waszych miejscowościach czy gminach.
  • Zanim spotkamy się w październiku, zaprosimy Cię wraz z innymi uczestnikami na jedno z trzech spotkań regionalnych, które odbędą się od maja do czerwca 2019 r. W ich trakcie będziemy chcieli poznać Wasze doświadczenia z podejmowanej dotąd aktywności społecznej oraz poznać Wasze pomysły na działania.

W wyłowieniu Waszych doświadczeń z pracy społecznej i spraw dotyczących młodzieży w Waszej okolicy pomogą nam doświadczeni moderatorzy, którzy poprowadzą spotkania. Chcemy dowiedzieć się, dlaczego działacie, z jakimi barierami się stykacie oraz co pomogłoby Wam działać sprawniej. Uzyskane od Was informacje wykorzystamy do zaplanowania programu spotkania głównego, które odbędzie się w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim (Hotel Centrum Molo).

Kogo szukamy?

  • Uczniów/uczennic oraz absolwentów/absolwentek szkół średnich w wieku od 16 do 19 lat mieszkających na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców.

Nie przejmujcie się, jeśli do tej pory nie macie na swoim koncie pierwszych projektów czy współpracy z organizacjami społecznymi. Jeśli dokładnie opiszecie nam problem społeczny w waszej okolicy i zaproponujecie jego rozwiązanie, być może Wasz pierwszy projekt narodzi się podczas PolaDziałania!

Gdzie i kiedy się spotkamy?

  • Od maja do czerwca 2019 r. odbędą się trzy spotkania regionalne – po jednym w regionie. O tym dokładnie gdzie i kiedy się zobaczymy zadecyduje ilość zgłoszeń z danego regionu Polski. O szczegółach spotkań powiadomimy po zakończeniu rekrutacji.
  • W dniach 11-13 października 2019 r. odbędzie się spotkanie główne. Spotkamy się w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim (Hotel Centrum Molo).

Awans do finału powiatu w piłce siatkowej chłopców

5 marca 2019 r. w Łazach odbyły się półfinały w piłce siatkowej chłopców. Do półfinałów zakwalifikowały się szkoły, które zwyciężyły w swoich grupach: – Zespół Szkół w Łazach, Zespół Szkół im. X Dunikowskiego i Zespół Szkół w Porębie. Po zaciętych meczach nasza szkoła pokonała wszystkich i awansowała do finału powiatu w piłce siatkowej chłopców, który odbędzie sie 8.03.2019 r. na hali w I LO w Zawierciu.

Skład drużyny: Fąfera P, Cebo M, Będkowski K, Boratyński M, Jarzyński K, Rygalik D, Wawrzynkiewicz K, Tokarski M.

Trener: mgr M. Kołton

Serdecznie gratulujemy!!!!!

1 2 3 4 5 22