Salon Maturzystów 2018 w Krakowie

W dniu 21 września 2018 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Salonie Maturzystów.

Gospodarzem Krakowskiego Salonu Maturzystów był Uniwersytet Jagielloński. 

Na tegorocznym Salonie maturzyści mieli okazję uczestniczenia w wykładach na temat egzaminów maturalnych m.in. z matematyki,  języka polskiego, historii, chemii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, geografii. Dzięki poradom ekspertów OKE maturzyści otrzymują cenne informacje, jak się przygotować do matury, jak ją zdać i jak osiągnąć dobry wynik.

Opiekunowie: mgr Anna Grochowska, mgr Mariusz Kołton, mgr Jolanta Pucek, mgr Ewa Sosnowska.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania
i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej
oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą aktualizowane
i uzupełniane o nowe treści.

Warto podkreślić, że już wkrótce do uczniów i ich rodziców trafią ulotki dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Będą to kolejne materiały  informacyjne związane
z naborem do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Dodatkowo we wszystkich kuratoriach oświaty zostały utworzone specjalne punkty informacyjne, w których można uzyskać informacje dotyczące sytuacji szkół w województwie. Pełna lista kontaktów dostępna jest na stronie internetowej www.men.gov.pl/rekutacja/kontakty-do-kuratoriow.

W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca
w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

Uczniowie, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej, mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie
do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
  • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same,
ale inny jest sposób ich punktowania. Wynika to z odmiennego zakresu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez podmioty wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

W projekcie wezmą również udział nauczyciele kształcący w zawodzie Technik lotniskowych służb operacyjnych, dla których przewidziane są następujące formy wsparcia: 

  1.  studia podyplomowe,
  2.  kursy kwalifikacyjne / szkolenia doskonalące

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim“

Załącznik nr 1 A – Formularz zgłoszeniowy dla uczniów i uczennic do projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim“

Załącznik nr 1 B – Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli do projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim“

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim“

Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim“

Wybory do Samorządu Szkolnego

Dnia 14 września 2018 r. przeprowadzono wybory do Samorządu Szkolnego. Głosowanie odbyło się w godzinach 9.45 – 10.30. Wybory były tajne, powszechne i obowiązkowe. Komisja skrutacyjna przeliczyła wrzucone do urny karty do głosowania i okazało się, że przewodniczącym została Wiktoria Gizińska z kl. III a, która otrzymała największą ilość głosów. Pozostali członkowie Samorządu to: Paulina Pałuchowska – zastępca przewodniczącego, Katarzyna Makieła – sekretarz i Judyta Kura – skarbnik. Serdecznie gratulujemy nowym władzom szkolnym.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Beata Kita.
 

Narodowe Czytanie 2018

Dnia 12 września 2018 roku uczniowie naszej szkoły Olga Pawlikowska, Wiktoria Gizińska, Judyta Kura i Krzysztof Szymocha brali udział w Narodowym Czytaniu 2018, które odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie. Podczas tegorocznej edycji czytano fragmenty ,,Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Wspólne czytanie dzieła Żeromskiego otwarł burmistrz miasta Poręba Pan Ryszard Spyra, który również włączył się w do akcji, czytając fragment lektury. Celem tej ogólnopolskiej akcji jest propagowanie bogactwa literatury narodowej oraz popularyzacja czytelnictwa .
Opiekun: mgr Beata Kita
 
 

W dniu 18.09.2018 r. o godz. 16.00 na sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie rodziców i uczniów klas maturalnych z panią Dyrektor.

O godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie na sali gimnastycznej wszystkich uczniów wraz z rodzicami z panią dyrektor i zaproszonymi gośćmi.

Serdecznie zapraszamy!!!

Ostatnie spotkanie przed wylotem na praktyki do Sevilli

W dniu 10.09.2018 r. o godz. 16.00 w sali 22

odbędzie się spotkanie z rodzicami i uczestnikami projektu,

którzy wyjeżdżają na praktykę zagraniczną do Hiszpanii

w okresie 16.09.2018 r. – 29.09.2018 r.

 Obecność rodziców i uczniów obowiązkowa. Zapraszamy!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 r. o godz. 9.00 uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019. Pani Dyrektor przywitała wszystkich uczniów Liceum i Technikum w Zespole Szkół w Porębie, życząc im wielu sukcesów. W uroczystości wzięli udział Wicestarosta Powiatu Zawierciańskiego Bogusław Piotrowski, Radny Powiatu Zawierciańskiego Tomasz Ślusarczyk, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego Cezary Barczyk, przedstawiciel Rady Rodziców pani Ewa Borówka, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły, a przede wszystkim uczniowie.
Po części oficjalnej młodzież rozeszła się do swoich klas i tam spotkała się z wychowawcami.

 

 

Wyniki egzaminu zawodowego oraz świadectwa będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dniu 31 sierpnia 2018 r. (piątek) od godziny 12.00

1 2 3 4 5 17