Biologia

27.10.2020 r. (wtorek)

klasa II D (zakres rozszerzony)
Temat: budowa i funkcje układu mięśniowego
klasa II D
Temat: Szkielet osiowy i szkielet kończyn
Temat: Mechanizm skurczu mięśnia.
klasa II C (zakres rozszerzony)
Temat: Powtórzenie wiadomości
Temat: Budowa grzybów
klasa III C (zakres rozszerzony)
Temat: Układ nerwowy 

26.10.2020 r. (poniedziałek)

klasa II C (2 godziny)
Temat: Protisty
klasy I A i I C
Temat: Lipidy- budowa, podział i funkcje

19.10.2020 r. (poniedziałek)

klasa II C
Temat: Budowa bakterii.
Temat: Czynności życiowe bakterii.

20.10.2020 r. (wtorek)

klasa II C
Temat; Budowa i życie protistów (temat przeznaczony na dwie godziny lekcyjne)
klasa II D
T: Szkielet osiowy szkielet kończyn.
T: Budowa i funkcje mięśni.
klasa II D (zakres rozszerzony)
Temat: Mechanizm skurczu mięśnia.

23.10.2020 r. (piątek)

klasa II B
Temat: Szkielet osiowy szkielet kończyn.