Chemia

03.12.2020 r. (czwartek)

II B – 2 h

T: Zmiana stężenia roztworów.

02.12.2020 r. (środa)

I C – 2 h

T: Rodzaje roztworów.

II D

T: Zmiana stężenia roztworów.

30.11.2020 r. (poniedziałek)

I A – 7 h

T; Rodzaje roztworów.

I C, II C, II D (R)

T: Przeliczane stężeń

26.11.2020 r. (czwartek)

II B – 2h

T: Stężenie molowe roztworów

25.11.2020 r. (środa)

I C – 2h

T: Rodzaje roztworów .

II D

T: Stężenie molowe roztworów (CD)

23.11.2020 r. (poniedziałek)

I A – 7h

T: Rodzaje roztworów.

I C, II D i II C Chemia rozszerzona

T: Stężenie molowe roztworu

19.11.2020 r. (czwartek)

II b – 2 h

Stężenie molowe roztworów

18.11.2020 r. (środa)

I c – 2 h

Wiązania metaliczne i oddziaływania między cząsteczkowe.

II d – 3, 4 h

Stężenie molowe roztworów .

16.11.2020 r. (poniedziałek)

I a – 7 h

Wiązania metaliczne i oddziaływania między cząsteczkowe.

12.11.2020 r. (czwartek)

II B 2 h
Temat; Rozpuszczalność substancji

09.11.2020 r. (poniedziałek)

I A 7h
Temat: Wiązania jonowe

06.11.2020 r. (piątek)

klasy I C, II D i II C (R)
Temat: Rozpuszczalność substancji.

05.11.2020 r. (czwartek)

klasa II B – 2h

T: Sprawdzian wiadomości – stężenie procentowe roztworu.

03.11.2020 r. (wtorek)

klasa I C – 2 h
T: Wiązania jonowe
klasa II D – 3, 4 h
T: Sprawdzian – Stężenie procentowe roztworu.
T; Rozpuszczalność   substancji

02.11.2020 r. (poniedziałek)

II C, I C, II D – chemia w zakresie rozszerzonym

T: Sprawdzian wiadomości – stężenie procentowe roztworu

klasa I A
T: Wiązanie kowalencyjne 

29.10.2020 r. (czwartek)

klasa II B 2h

T: stężenie procentowe roztworu.

28.10.2020 r. (środa)

klasa I C (2 godziny)
Temat: Wiązania kowalencyjne
klasa II D (2 godziny)
Temat: Rozpuszczalność  substancji . Stężenie procentowe roztworu

26.10.2020 r. (poniedziałek)

II C, I C, II D – chemia w zakresie rozszerzonym

Temat: Wiązania chemiczne.

klasa I A
Temat: Budowa atomu ,a położenie w układzie okresowym

23.10.2020 r. (piątek)

II C, I C, II D – chemia w zakresie rozszerzonym

Temat: Ćwiczenia  w zapisywaniu konfiguracji atomowej pierwiastków i jonów.

22.10.2020 r. (czwartek)

klasa II B

Temat: Rodzaje roztworów

21.10.2020 r. (środa)

klasa II D

Temat: Bilansowanie równań reakcji utleniania – redukcji związków nieorganicznych.

19.10.2020 r. (poniedziałek)

II C, I C, II D – chemia w zakresie rozszerzonym
Temat: Budowa atomu. Ewolucja poglądów  na temat budowy materii oraz współczesny model budowy atomu.