Ciekawy projekt

W dniach 21-24 kwietnia 2016r. 16 uczniów naszej szkoły wyjedzie do miasta Horpacs (północne Węgry) w ramach projektu How to preserve citizen in small cities in the EU using volunteering and civil society”. Tematyka projektu dotyczy problematyki migracji młodych osób, depopulacji oraz starzenia się społeczeństwa.
Projekt, który jest realizowany przez Urząd Miejski w Porębie, uzyskał dofinansowanie z programu „Europa dla Obywateli” i będzie realizowany we współpracy z partnerami z Węgier oraz Serbii.
Weźmie w nim udział trzydziestoosobowa grupa młodzieży i osób dorosłych z naszego miasta(w tym 16 uczniów naszej szkoły). Jedynym kosztem do poniesienia przez uczestników projektu we własnym zakresie jest zawarcie umowy ubezpieczenia na wyjazd międzynarodowy.

Podczas projektu odbędą się warsztaty tematyczne, prezentacje regionów i miast uczestniczących w projekcie, wieczory kulturalne, panele dyskusyjne o tematyce migracji młodych osób, depopulacji i starzenia się społeczeństwa.