Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej przypada na 14 października. Tegoroczne święto jest jubileuszem 250-lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej. Było to pierwsze w Polsce i Europie ministerstwo edukacji powszechnej, które dawało możliwość kształcenia się osób z różnych warstw społecznych.

13 października 2023r. odbyła się uroczysta akademia.

Nagrody Dyrektora szkoły otrzymali: mgr Anna Grochowska, mgr Beata Kita, mgr Aneta Wysocka, mgr Ewa Drabek, mgr Magdalena Zagrobelna , pani Ewa Malecińska oraz pani Lidia Poźniak. Mgr inż Elżbieta Pustułka została uhonorowana nagrodą Starosty Powiatu Zawierciańskiego, Nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna. Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły Samorząd Uczniowski złożył życzenia i wręczył kwiaty. Akademię przygotowała mgr Beata Kita