Egzamin zawodowy

Co warto wiedzieć o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/strona-o-egzaminie/

Informatory

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

Przykładowe arkusze

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/