Egzamin zawodowy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – formuła od 2017 roku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – formuła od 2012 roku